Tăng cấp một hàng làm tiêu đề cột (Power Query)

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Lưu ý: Để xem video ngắn về cách hiển thị Bộ soạn thảo Truy vấn, xem phần cuối của bài viết này.

Khi tạo bảng, Power Query giả định rằng tất cả dữ liệu đều ở trong các hàng của bảng. Tuy nhiên, hàng thứ nhất trong nguồn dữ liệu có thể chứa tên cột. Để làm cho dữ liệu có ý nghĩa, bạn có thể dùng hàng thứ nhất của bảng làm tiêu đề cột.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tăng cấp một hàng làm tiêu đề cột

Dùng ruy-băng Trình soạn thảo Truy vấn

  1. Trong ruy-băng Trình soạn thảo Truy vấn, hãy bấm Dùng Hàng Thứ nhất làm Tiêu đề.

Sử dụng biểu tượng bảng lưới xem trước ( Biểu tượng Bảng )

  1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ) ở góc trên bên trái của bảng.

Tăng cấp một hàng làm tiêu đề cột

  1. Chọn Dùng Hàng Thứ nhất làm Tiêu đề.

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×