Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bất kỳ lý do nào sau đây có thể là lý do tại sao tài khoản của bạn có thể không đủ điều kiện cho thời gian rời khỏi thông báo:

  1. Người quản trị của bạn đã tắt Cortana.

  2. Người quản trị của bạn đã tắt tích hợp với bản đồ Bing trong Microsoft 365.

  3. Cortana không được hỗ trợ đối với trẻ em.

  4. Bạn đang ở trong một thị trường nơi mà Cortana không được hỗ trợ.

  5. Chỉ có Outlook.com, Microsoft 365 và hầu hết các tài khoản Gmail đều được hỗ trợ.

Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại thiết đặt > giúp & phản hồi > liên hệ hỗ trợ.

Chúng tôi không hỗ trợ các tài khoản TTL và Cortana cho. edu Microsoft 365.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×