Tại sao tôi không thể sử dụng tính năng chat trong Microsoft Teams? (học sinh)

Nếu bạn không thể sử dụng tính năng chat bằng biểu tượng Chat, Quản trị viên CNTT trường bạn có thể đã tắt nó. Nếu trường hợp này xảy ra, bạn vẫn có thể đặt câu hỏi cho giáo viên. Sử dụng @đề cập đến với tên giáo viên của bạn trong kênh.

Bắt đầu Cuộc trò chuyện mới, sử dụng @ để đề cập đến ai đó

Lưu ý: Các học sinh khác sẽ có thể nhìn thấy câu hỏi của bạn.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng tab Cuộc trò chuyện

Đề nghị giáo viên của bạn giúp đỡ

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×