Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft để làm hỗ trợ chia sẻ danh sách cho các kịch bản sau đây: 

  • Chia sẻ giữa các tài khoản Microsoft cá nhân.

  • Chia sẻ giữa các tài khoản trong cùng một vị trí của công việc hoặc giáo dục.

  • Chia sẻ từ tài khoản Microsoft cá nhân để làm việc tài khoản, miễn là người quản trị của tổ chức đã bật tính năng này. (Lưu ý: hiện tại bạn không thể chia sẻ từ tài khoản công việc với tài khoản Microsoft cá nhân.)

Có một vài lý do khiến bạn không thể tham gia danh sách dùng chung: 

  • Nếu chủ sở hữu danh sách xóa danh sách trước khi bạn có cơ hội gia nhập, bạn sẽ thấy thông báo lỗi mà bạn muốn liên hệ với người đã chia sẻ danh sách với bạn. 

Thông báo lỗi chia sẻ danh sách từ Microsoft thực hiện điều đó cho biết "không thể tham gia danh sách. Có vẻ như danh sách này không sẵn dùng. Hãy thử liên hệ với người đã mời bạn. "

  • Nếu một danh sách thuộc sở hữu của một người nào đó với tài khoản cơ quan hoặc trường học, danh sách đó sẽ không khả dụng cho bất kỳ ai bên ngoài vị trí của chủ sở hữu hoặc giáo dục. 

Thông báo lỗi chia sẻ danh sách từ Microsoft thực hiện điều đó cho biết "không thể tham gia danh sách. Danh sách này không sẵn dùng cho bất kỳ ai bên ngoài tổ chức của chủ sở hữu danh sách. "

  • Tài khoản cơ quan hoặc trường học có thể tham gia các danh sách thuộc sở hữu tài khoản cá nhân, miễn là người quản trị CNTT của công ty hoặc trường học đã bật tính năng này cho tổ chức của họ. Tuy nhiên, tài khoản cá nhân không thể tham gia danh sách thuộc sở hữu tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Thông báo lỗi trong Microsoft để làm điều đó cho biết "không thể tham gia danh sách. Danh sách này đã được chia sẻ bởi một tài khoản bên ngoài tổ chức của bạn. Tổ chức của bạn không hỗ trợ việc gia nhập các danh sách bên ngoài. Để tìm hiểu thêm, hãy trao đổi với người quản trị của bạn. "

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×