Tại sao tôi nhận được thông báo "có vẻ như tường lửa đang ngăn không cho dữ liệu của bạn đồng bộ"?

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft để làm và nhìn thấy thông báo "có vẻ như tường lửa đang ngăn không cho dữ liệu của bạn đồng bộ. Thử liên hệ với người quản trị của bạn ", điều này có thể là do kết nối mạng của bạn. Sử dụng VPN, proxy hoặc tường lửa có thể gây ra sự cố đồng bộ với việc cần làm.

Vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để có các URL sau đây được liệt kê:

 • *.microsoft.com

 • *.msecnd.net

 • *.live.com

 • graph.windows.net

 • graph.microsoft.com

 • *.office.com

 • *.office.net

 • *.office365.com

 • static2.sharepointonline.com

 • todo-web-endpoint.azureedge.net

 • *.microsoftonline.com

 • *.microsoft.io

 • *.windows.net

 • microsoft-my.sharepoint.com

 • microsoft.sharepoint.com

 • login.microsoftonline.com

và các cổng sau được kích hoạt:

 • 443

 • 80

 • 587


Nếu bạn thấy các sự cố đăng nhập tương tự với các dịch vụ web khác của Office 365, vui lòng làm theo các hướng dẫnsau.
 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×