Tạo bài tập trong Microsoft Teams

Tạo bài tập trong Microsoft Teams

Tạo bài tập cho học viên của bạn trong Microsoft Teams. Quản lý đường thời gian của bài tập, hướng dẫn, thêm tài nguyên để nộp bài và nhiều nội dung khác.
 

Lưu ý: Tab Bài tập chỉ sẵn dùng trong lớp học Teams.

 1. Dẫn hướng đến kênh Chung trong lớp học mong muốn, sau đó chọn Bài tập.

 2. Chọn Tạo>Bài tập.

  Chọn Tạo, sau đó chọn Bài tập.

 3. Nhập tiêu đề cho bài tập này – đây là trường bắt buộc.

 4. Cung cấp thêm thông tin về bài tập. Các bước sau đây là không bắt buộc:

  Người tạo bài tập.

  • Chọn nhiều lớp học hoặc từng học sinh trong một lớp để giao bài tập.

  • Thêm hướng dẫn bổ sung 

  • Đính kèm các tài nguyên vào bài tập bằng cách chọn Thêm tài nguyên.

   Trong bước này, hãy thêm tài liệu từ OneDrive, máy tính cá nhân của bạn hoặc tạo tài liệu Word (.docx), Excel (.xlsx) hoặc PowerPoint (.pptx) để phát cho học viên của bạn.

   Thiết lập mặc định đối với tệp sẽ là Học viên không thể chỉnh sửa, điều này có nghĩa là tài liệu trong chế độ chỉ đọc. Đây là tùy chọn tuyệt vời cho tài liệu tham khảo.

   Chọn Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > Học sinh chỉnh sửa bản của mình nếu bạn muốn từng học viên tự chỉnh sửa tài liệu của riêng mình, sau đó nộp bài để chấm điểm.

   Thêm tài nguyên vào bài tập.

   Lưu ý: 

   • Nếu bạn đang giao trang Sổ ghi chép lớp học, hãy kiểm tra xem học viên của bạn đang sử dụng phiên bản OneNote nào để đảm bảo rằng các trang bài tập của họ sẽ khóa lại sau khi hết hạn nộp bài tập.

   • Nếu bạn có tài liệu cũ hơn với phần mở rộng tệp .doc, .xls hoặc .ppt thì học viên sẽ không thể chỉnh sửa các tài liệu này. Bạn có thể đính kèm các tài liệu này dưới dạng tài liệu tham khảo chỉ đọc hoặc tạo tệp mới trong Teams. Sao chép nội dung cũ và lưu. Tệp mới của bạn sẽ có phần mở rộng tệp được cập nhật là .docx, .xlsx và .pptx. Tất cả các tệp bạn mới tạo trong Teams hoặc các ứng dụng Office 365 khác sẽ có phần mở rộng chính xác.

  • Chọn ngày đến hạn và thời gian.

   Để tìm hiểu thêm các tùy chọn đường thời gian của bài tập, chọn Chỉnh sửa. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh khi nào đăng bài tập cho học viên và khi nào sẽ đóng nhận nộp bài. Theo mặc định, hệ thống sẽ không chọn ngày đóng nhận nộp bài nào và điều này sẽ cho phép học viên nộp bài tập muộn.

   Chỉnh sửa cửa sổ đường thời gian của bài tập.

  • Chọn mức điểm của bài tập này, nếu có. Bạn có thể sử dụng điểm trên bất kỳ thang số nào, bao gồm cả số 100 và đặt mẫu số theo ý bạn. Ví dụ: 88/100 hoặc số thập phân 3,7/4,0.

  • Chọn Thêm bảng thang điểm để thêm bảng thang điểm chấm bài.

  • Thêm danh mục.

 5. Chọn Giao. Học viên của bạn sẽ nhận được thông báo về bài tập mới vào ngày bạn đã chỉ định. 

 6. Chọn Bỏ ngừng làm việc trên bài tập này hoặc Lưu để trở lại bài tập và chỉnh sửa sau.

  Lưu ý: Chọn Bung rộng tab (hình mũi tên chéo hai đầu) để vào chế độ toàn màn hình.

Tìm hiểu thêm

Chỉnh sửa bài tập

Lưu bài tập dưới dạng bản thảo

Xem xét, trở lại và nộp bài tập bằng cách sử dụng vòng lặp phản hồi

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×