Tạo bố trí trang chiếu chuyên nghiệp cùng PowerPoint Designer

Tạo bố trí trang chiếu chuyên nghiệp cùng PowerPoint Designer

PowerPoint Designer cải thiện các trang chiếu cho người đăng ký Microsoft 365 bằng cách tự động tạo các ý tưởng thiết kế mà bạn có thể chọn.

Khi bạn dự định đưa nội dung vào một trang chiếu, Trình thiết kế sẽ hoạt động trong nền để khớp nội dung đó với các bố trí được thiết kế chuyên nghiệp.

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Mẹo: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with slide design!

Đây là tính năng chỉ dành cho người đăng ký Microsoft 365. Nếu bạn không thấy nút Ý tưởng thiết kế  Nút thanh công cụ PowerPoint Designer hoặc bạn không thấy những tính năng nhất định được mô tả trên trang này, hãy đọc Yêu cầu dưới đây để biết thêm chi tiết.

Xem ý tưởng thiết kế

 1. Yêu cầu ý tưởng thiết kế bất kỳ lúc nào bằng cách chọn thiết kế ý tưởng thiết kế > Nút thanh công cụ PowerPoint Designer trên ribbon.

 2. Lần đầu tiên bạn dùng thử PowerPoint Designer, có thể yêu cầu quyền của bạn có được ý tưởng thiết kế cho bạn. Nếu bạn muốn sử dụng Designer, hãy chọn Bật.

  Để tìm hiểu thêm, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

  Sau khi bạn đã bật "trải nghiệm được kết nối", " PowerPoint tự động hiển thị ý tưởng thiết kế cho bạn khi bạn tạo trang chiếu của mình. Theo thời gianPowerPoint học hỏi từ trải nghiệm của bạn bằng cách sử dụng ý tưởng thiết kế và cho bạn biết ý tưởng thiết kế tại thời điểm thích hợp. 

  Trình thiết kế sẽ giúp cải thiện ảnh trên trang chiếu chỉ với một thao tác bấm.

 3. Cuộn qua các đề xuất nằm trong ngăn Ý tưởng thiết kế ở bên phải cửa sổ.

 4. Bấm để chọn thiết kế bạn muốn, nếu không hãy đóng cửa sổ. Nếu bạn chọn một trong các ý tưởng thì trang chiếu của bạn cũng sẽ được thay đổi theo.

  Bạn cũng có thể chọn một ý tưởng khác từ ngăn hoặc quay lại thiết kế trang chiếu gốc của bạn: Nhấn Ctrl+Z để hoàn tác một thay đổi thiết kế bạn vừa chọn.

Những lợi ích mà Designer mang lại cho bạn:

Một tiêu đề-trang chiếu ảnh và sơ đồ thiết kế

Tính năng chỉ sẵn dùng với Người dùng nội bộ Office Tính năng này hiện chỉ sẵn có với Người dùng nội bộ Office.

Khi bạn bắt đầu một bản trình bày trống và nhập từ trên trang chiếu, ý tưởng thiết kế đề xuất các ảnh chất lượng cao phản ánh văn bản trang chiếu, cùng với một sơ đồ thiết kế với màu sắc bổ sung cho ảnh bạn chọn. Tất cả các trang chiếu trong bản trình bày sẽ phù hợp với nhau trực quan.

Trang chiếu mẫu của ảnh được đề xuất cho trang chiếu tiêu đề.

Bố trí chuyên nghiệp

PowerPoint Designer phát hiện ảnh, biểu đồ hoặc bảng trên trang chiếu và đưa ra cho bạn một số đề xuất để sắp xếp chúng theo một bố trí hấp dẫn, nhất quán.

Trang chiếu mẫu với đường thời gian văn bản và ảnh có ý tưởng thiết kế được sắp xếp và trình bày.

Thêm hình ảnh trực quan, ít văn bản

Có quá nhiều văn bản trên trang chiếu của bạn? Trình thiết kế có thể tắt văn bản như danh sách, quy trình hoặc đường thời gian vào một đồ họa dễ đọc.

Trang chiếu mẫu hiển thị một đường thời gian văn bản mà PowerPoint Designer đã chuyển đổi thành đồ họa SmartArt

Danh sách dấu đầu dòng nhận gợi ý cho một biểu tượng đi kèm với từng mục dấu đầu dòng. Nếu bạn không thích biểu tượng được đề xuất, chỉ cần chọn nó và sử dụng nút thay thế tại chỗ của chúng tôi:

Nếu bạn không thích biểu tượng được đề xuất, bạn có thể dễ dàng thay thế nó

Hình minh họa

PowerPoint Designer xem các từ khóa và khái niệm có hình minh họa, rồi hiển thị cho bạn những hình minh họa đó trong các bố trí khác nhau. Hình minh họa nằm trong thư viện biểu tượng Microsoft 365.

Trang chiếu mẫu với đường thời gian văn bản mà PowerPoint Designer đã thêm vào hình minh họa và thiết kế chạm vào.

Ý tưởng thiết kế và "Ink"

(Chỉ dành cho người đăng ký Microsoft 365 ) PowerPoint Designer nhận ra khi bạn vẽ hoặc viết bằng mực, và nó kết hợp nội dung đó vào ý tưởng thiết kế, nó sẽ hiển thị cho bạn.

Tắt PowerPoint Designer

Nếu bạn không muốn PowerPoint Designer tự động đưa ra các đề xuất:

 1. Trong menu Tệp, hãy bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại PowerPointTùy chọn, hãy bấm vào tab Chung bên trái rồi cuộn tới cuối và xóa hộp kiểm Tự động hiển thị ý tưởng thiết kế.

Yêu cầu

Biểu tượng tác vụ, danh sách kiểm tra, lập kế hoạch

Đây là tính năng chỉ dành cho người đăng ký Microsoft 365.
Tìm phiên bản Office của bạn

Ý tưởng thiết kế cho một ảnh
áp dụng cho:  

PowerPoint for Microsoft 365
kênh hiện tại: Phiên bản 1511 trở lên
kênh doanh nghiệp bán hàng năm: Phiên bản 1602 trở lên
 

Nhiều ảnh, khai thác màu và nhận dạng khuôn mặt
áp dụng cho:  
 

PowerPoint for Microsoft 365
kênh hiện tại: Phiên bản 1603 trở lên
kênh doanh nghiệp bán hàng năm: Phiên bản 1605 trở lên

Chuyển đổi danh sách thành Đồ họa SmartArt
áp dụng cho:  
 

PowerPoint for Microsoft 365
kênh hiện tại: Phiên bản 1609 trở lên
kênh doanh nghiệp bán hàng năm: Phiên bản 1701 trở lên

Ý tưởng thiết kế cho các danh sách theo hướng hành động
áp dụng cho:  
 

PowerPoint for Microsoft 365
kênh hiện tại: Phiên bản 1702 trở lên
kênh doanh nghiệp bán hàng năm: Phiên bản 1708 trở lên

Ý tưởng thiết kế trong đó các biểu tượng thay thế cho văn bản được
áp dụng cho:  
 

PowerPoint for Microsoft 365
kênh hiện tại: Phiên bản 1612 trở lên
kênh doanh nghiệp bán hàng năm: chưa có sẵn

Ý tưởng thiết kế cho biểu đồ
áp dụng cho:  
 

PowerPoint for Microsoft 365
kênh hiện tại: Phiên bản 1705 trở lên
kênh doanh nghiệp bán hàng năm: Phiên bản 1803 trở lên

Ý tưởng thiết kế cho các đường thời gian
áp dụng cho:  
 

PowerPoint for Microsoft 365
kênh hiện tại: Phiên bản 1707 trở lên
kênh doanh nghiệp bán hàng năm: Phiên bản 1803 trở lên
   

Ý tưởng thiết kế để chuyển đổi văn bản thành biểu tượng + đồ họa SmartArt
áp dụng cho:  

PowerPoint for Microsoft 365 
 

Ý tưởng thiết kế cho nội dung được vẽ bằng mực
áp dụng cho:  
 

PowerPoint for Microsoft 365
kênh hiện tại: Phiên bản 1812 trở lên
kênh doanh nghiệp bán hàng năm: chưa có sẵn

Đây là tính năng chỉ dành cho người đăng ký Microsoft 365. Nếu bạn không thấy nút Ý tưởng thiết kế  Nút thanh công cụ PowerPoint Designer hoặc bạn không thấy những tính năng nhất định được mô tả trên trang này, hãy đọc Yêu cầu dưới đây để biết thêm chi tiết.

Xem ý tưởng thiết kế

 1. Yêu cầu ý tưởng thiết kế vào mọi lúc bằng cách chọn Thiết kế > Ý tưởng thiết kế trên dải băng.

  Nút thanh công cụ PowerPoint Designer
 2. Lần đầu bạn sử dụng PowerPoint Designer, tính năng này sẽ xin bạn cấp phép để xem các ý tưởng thiết kế cho bạn. Nếu bạn muốn sử dụng Designer, hãy chọn Bật hoặc Hãy bắt đầu.

  Để tìm hiểu thêm, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

  Sau khi bạn đã bật các dịch vụ thông minh, PowerPoint sẽ tự động hiển thị cho bạn các ý tưởng thiết kế khi bạn thêm ảnh vào trang chiếu của mình.

  Khi bạn chọn một ý tưởng thiết kế, ý tưởng đó sẽ xuất hiện với kích cỡ đầy đủ trên trang chiếu

 3. Cuộn qua các đề xuất nằm trong ngăn Ý tưởng thiết kế ở bên phải cửa sổ.

 4. Bấm để chọn thiết kế bạn muốn, nếu không hãy đóng cửa sổ. Nếu bạn chọn một trong các ý tưởng thì trang chiếu của bạn cũng sẽ được thay đổi theo.

  Bạn cũng có thể chọn một ý tưởng khác từ ngăn hoặc quay lại thiết kế bản chiếu gốc của bạn: nhấn ⌘ + Z để hoàn tác một thay đổi thiết kế mà bạn vừa chọn.

Nút thanh công cụ PowerPoint Designer

Bạn có thể yêu cầu ý tưởng thiết kế vào mọi lúc bằng cách chọn Thiết kế > Ý tưởng thiết kế trên dải băng.

Những lợi ích mà Designer mang lại cho bạn:

Một tiêu đề-trang chiếu ảnh và sơ đồ thiết kế

Tính năng chỉ sẵn dùng với Người dùng nội bộ Office Tính năng này hiện chỉ sẵn có với Người dùng nội bộ Office.

Khi bạn bắt đầu một bản trình bày trống và nhập từ trên trang chiếu, ý tưởng thiết kế đề xuất các ảnh chất lượng cao phản ánh văn bản trang chiếu, cùng với một sơ đồ thiết kế với màu sắc bổ sung cho ảnh bạn chọn. Tất cả các trang chiếu trong bản trình bày sẽ phù hợp với nhau trực quan.

Trang chiếu mẫu của ảnh được đề xuất cho trang chiếu tiêu đề.

Bố trí chuyên nghiệp

PowerPoint Designer phát hiện ảnh, biểu đồ hoặc bảng trên trang chiếu và đưa ra cho bạn một số đề xuất để sắp xếp chúng theo một bố trí hấp dẫn, nhất quán.

Trang chiếu mẫu với đường thời gian văn bản và ảnh có ý tưởng thiết kế được sắp xếp và trình bày.

Đồ họa SmartArt

Designer có thể biến văn bản như các danh sách, quy trình hoặc đường thời gian thành Đồ họa SmartArt dễ đọc.

Trang chiếu mẫu hiển thị một đường thời gian văn bản mà PowerPoint Designer đã chuyển đổi thành đồ họa SmartArt

Danh sách dấu đầu dòng nhận gợi ý cho một biểu tượng đi kèm với từng mục dấu đầu dòng. Nếu bạn không thích biểu tượng được đề xuất, chỉ cần chọn nó và sử dụng nút thay thế tại chỗ của chúng tôi:

Nếu bạn không thích biểu tượng được đề xuất, bạn có thể dễ dàng thay thế nó

Hình minh họa

PowerPoint Designer xem các từ khóa và khái niệm có hình minh họa, rồi hiển thị cho bạn những hình minh họa đó trong các bố trí khác nhau. Hình minh họa nằm trong thư viện biểu tượng Microsoft 365.

Trang chiếu mẫu với đường thời gian văn bản mà PowerPoint Designer đã thêm vào hình minh họa và thiết kế chạm vào.

Tắt PowerPoint Designer

Nếu bạn không muốn PowerPoint Designer đưa ra các đề xuất:

 1. Trên menu PowerPoint, chọn Tùy chọn.

 2. Dưới Công cụ kiểm lỗi và biên soạn, chọn Chung.

 3. Trong hộp thoại Chung, dưới PowerPoint Designer, bỏ chọn hộp kiểm Tự động hiển thị ý tưởng thiết kế cho tôi.

Nút Ý tưởng thiết kế bị mờ

Nếu bạn có thể thấy nút Ý tưởng thiết kế trong PowerPoint nhưng nút này bị mờ, nghĩa là:

 • Bạn đang không kết nối với internet hoặc

 • Trang chiếu không được chọn. (Đây có thể chính là trường hợp này khi nhiều trang chiếu được chọn trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu ở dạng xem Thông thường hoặc khi tiêu điểm trong ngăn hình thu nhỏ nằm giữa hai trang chiếu. Đây cũng chính là trường hợp này khi tiêu điểm nằm trong ngăn Ghi chú hoặc bạn đang ở dạng xem Trình chiếu chứ không phải dạng xem Thông thường.)

Nút Ý tưởng Thiết kế không nằm ở đó

PowerPoint Designer là một tính năng dành cho người đăng ký Microsoft 365. Nếu bạn không thấy nút Ý tưởng thiết kế, nghĩa là bạn đang sử dụng PowerPoint 2016 cho Mac chứ không phải PowerPoint for Microsoft 365 for Mac.

Yêu cầu

Biểu tượng tác vụ, danh sách kiểm tra, lập kế hoạch

Đây là tính năng chỉ dành cho người đăng ký Microsoft 365.
Tìm phiên bản Office của bạn

 Áp dụng cho:

PowerPoint for Microsoft 365 for Mac
Kênh hàng tháng: Phiên bản 15.26.0.160910 trở lên
   

Tính năng này sẵn dùng cho các tệp được lưu trữ trên OneDrive và SharePoint trong Microsoft 365. Nếu bạn không thấy nút Ý tưởng thiết kế  Nút thanh công cụ PowerPoint Designer hoặc bạn không thấy những tính năng nhất định được mô tả trên trang này, hãy đọc Yêu cầu dưới đây để biết thêm chi tiết.

Xem ý tưởng thiết kế

 1. Yêu cầu ý tưởng thiết kế vào mọi lúc bằng cách chọn Thiết kế > Ý tưởng thiết kế trên dải băng. Nút thanh công cụ PowerPoint Designer

  PowerPoint Hiển thị ý tưởng thiết kế cho trang chiếu của bạn.

 2. Cuộn qua các đề xuất nằm trong ngăn Ý tưởng thiết kế ở bên phải cửa sổ.

 3. Bấm để chọn thiết kế bạn muốn, nếu không hãy đóng cửa sổ. Nếu bạn chọn một trong các ý tưởng thì trang chiếu của bạn cũng sẽ được thay đổi theo.

  Bạn cũng có thể chọn một ý tưởng khác từ ngăn hoặc quay lại thiết kế trang chiếu gốc của bạn: Nhấn Ctrl+Z để hoàn tác một thay đổi thiết kế bạn vừa chọn.

Những lợi ích mà Designer mang lại cho bạn:

Bố trí chuyên nghiệp

PowerPoint Designer phát hiện ảnh, biểu đồ hoặc bảng trên trang chiếu và đưa ra cho bạn một số đề xuất để sắp xếp chúng theo một bố trí hấp dẫn, nhất quán.

Trang chiếu mẫu với đường thời gian văn bản và ảnh có ý tưởng thiết kế được sắp xếp và trình bày.

Đồ họa SmartArt

Trang chiếu mẫu hiển thị một đường thời gian văn bản mà PowerPoint Designer đã chuyển đổi thành đồ họa SmartArt

Designer có thể biến văn bản như các danh sách, quy trình hoặc đường thời gian thành Đồ họa SmartArt dễ đọc.

Danh sách dấu đầu dòng nhận gợi ý cho một biểu tượng đi kèm với từng mục dấu đầu dòng. Nếu bạn không thích biểu tượng được đề xuất, chỉ cần chọn nó và sử dụng nút thay thế tại chỗ của chúng tôi:

Nếu bạn không thích biểu tượng được đề xuất, bạn có thể dễ dàng thay thế nó

Hình minh họa

PowerPoint Designer xem các từ khóa và khái niệm có hình minh họa, rồi hiển thị cho bạn những hình minh họa đó trong các bố trí khác nhau. Hình minh họa nằm trong thư viện biểu tượng Microsoft 365.

Trang chiếu mẫu với đường thời gian văn bản mà PowerPoint Designer đã thêm vào hình minh họa và thiết kế chạm vào.

Nút Ý tưởng thiết kế bị mờ

Nếu bạn có thể thấy nút Ý tưởng thiết kế trong PowerPoint nhưng nút này bị mờ, nghĩa là ai đó hiện đang chỉnh sửa trang chiếu:

 • Nếu bạn đang đồng tác giả một bản trình bày cùng ai đó và nhiều người đang tích cực chỉnh sửa một trang chiếu duy nhất cùng một lúc, Designer sẽ không đưa ra các đề xuất thiết kế trên trang chiếu đó.

 • Tuy nhiên, ngay sau khi chỉ có một người chỉnh sửa trang chiếu, Designer sẽ lại bắt đầu đưa ra các đề xuất thiết kế khi người đó thực hiện một hành động (như thêm ảnh) mà Designer có thể phản hồi.

Yêu cầu

Biểu tượng tác vụ, danh sách kiểm tra, lập kế hoạch

 Áp dụng cho:

PowerPoint các tệp được lưu trữ trong OneDrive, OneDrive cho cơ quan hoặc trường học hoặc SharePoint trong Microsoft 365.

PowerPoint Designer sẵn dùng cho những lúc bạn sử dụng iPad, chứ không phải iPhone. Đọc Yêu cầu dưới đây để biết thêm chi tiết.

Xem ý tưởng thiết kế

 1. Yêu cầu ý tưởng thiết kế vào mọi lúc bằng cách chọn Thiết kế > Ý tưởng thiết kế trên dải băng.

  Nút thanh công cụ PowerPoint Designer
 2. Lần đầu bạn sử dụng PowerPoint Designer, tính năng này sẽ xin bạn cấp phép để xem các ý tưởng thiết kế cho bạn. Nếu bạn muốn sử dụng Designer, hãy chọn Bật hoặc Hãy bắt đầu.

  Để tìm hiểu thêm, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

  Sau khi bạn đã bật các dịch vụ thông minh, PowerPoint sẽ tự động hiển thị cho bạn các ý tưởng thiết kế khi bạn thêm ảnh vào trang chiếu của mình.

  Khi bạn chọn một ý tưởng thiết kế, ý tưởng đó sẽ xuất hiện với kích cỡ đầy đủ trên trang chiếu

 3. Cuộn qua các đề xuất nằm trong ngăn Ý tưởng thiết kế ở bên phải cửa sổ.

 4. Bấm để chọn thiết kế bạn muốn, nếu không hãy đóng cửa sổ. Nếu bạn chọn một trong các ý tưởng thì trang chiếu của bạn cũng sẽ được thay đổi theo.

  Bạn cũng có thể chọn một ý tưởng khác từ ngăn hoặc quay lại thiết kế trang chiếu ban đầu của bạn: gõ nhẹ hoàn tác Hoàn tác hành động cuối cùng của bạn để trở lại một thay đổi thiết kế mà bạn vừa chọn.

Những lợi ích mà Designer mang lại cho bạn:

Bố trí chuyên nghiệp

PowerPoint Designer phát hiện ảnh, biểu đồ hoặc bảng trên trang chiếu và đưa ra cho bạn một số đề xuất để sắp xếp chúng theo một bố trí hấp dẫn, nhất quán.

Trang chiếu mẫu với đường thời gian văn bản và ảnh có ý tưởng thiết kế được sắp xếp và trình bày.

Đồ họa SmartArt

Trang chiếu mẫu hiển thị một đường thời gian văn bản mà PowerPoint Designer đã chuyển đổi thành đồ họa SmartArt

Designer có thể biến văn bản như các danh sách, quy trình hoặc đường thời gian thành Đồ họa SmartArt dễ đọc.

Nút Ý tưởng thiết kế bị mờ

Nếu bạn có thể thấy nút Ý tưởng thiết kế trong PowerPoint nhưng nút này bị mờ, nghĩa là bạn đang không kết nối với internet.

Yêu cầu

Biểu tượng tác vụ, danh sách kiểm tra, lập kế hoạch

PowerPoint Designer sẵn dùng cho những lúc bạn sử dụng iPad, chứ không phải iPhone.

 Áp dụng cho:

PowerPoint for iOS
Phiên bản 2.0.17042601 trở lên
   

PowerPoint Designer sẵn dùng cho những lúc bạn sử dụng máy tính bảng chạy Android, chứ không phải điện thoại. Đọc Yêu cầu dưới đây để biết thêm chi tiết.

Xem ý tưởng thiết kế

 1. Yêu cầu ý tưởng thiết kế vào mọi lúc bằng cách chọn Thiết kế > Ý tưởng thiết kế trên dải băng. Nút thanh công cụ PowerPoint Designer

 2. Lần đầu bạn sử dụng PowerPoint Designer, tính năng này sẽ xin bạn cấp phép để xem các ý tưởng thiết kế cho bạn. Nếu bạn muốn sử dụng Designer, hãy chọn Bật hoặc Hãy bắt đầu.

  Để tìm hiểu thêm, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

  Sau khi bạn đã bật các dịch vụ thông minh, PowerPoint sẽ tự động hiển thị cho bạn các ý tưởng thiết kế khi bạn thêm ảnh vào trang chiếu của mình.

  Khi bạn chọn một ý tưởng thiết kế, ý tưởng đó sẽ xuất hiện với kích cỡ đầy đủ trên trang chiếu

 3. Cuộn qua các đề xuất nằm trong ngăn Ý tưởng thiết kế ở bên phải cửa sổ.

 4. Bấm để chọn thiết kế bạn muốn, nếu không hãy đóng cửa sổ. Nếu bạn chọn một trong các ý tưởng thì trang chiếu của bạn cũng sẽ được thay đổi theo.

  Bạn cũng có thể chọn một ý tưởng khác từ ngăn hoặc quay lại thiết kế trang chiếu ban đầu của bạn: gõ nhẹ hoàn tác Hoàn tác hành động cuối cùng của bạn để trở lại một thay đổi thiết kế mà bạn vừa chọn.

Những lợi ích mà Designer mang lại cho bạn:

Bố trí chuyên nghiệp

PowerPoint Designer phát hiện ảnh, biểu đồ hoặc bảng trên trang chiếu và đưa ra cho bạn một số đề xuất để sắp xếp chúng theo một bố trí hấp dẫn, nhất quán.

Trang chiếu mẫu với đường thời gian văn bản và ảnh có ý tưởng thiết kế được sắp xếp và trình bày.

Đồ họa SmartArt

Trang chiếu mẫu hiển thị một đường thời gian văn bản mà PowerPoint Designer đã chuyển đổi thành đồ họa SmartArt

Designer có thể biến văn bản như các danh sách, quy trình hoặc đường thời gian thành Đồ họa SmartArt dễ đọc.

Nút Ý tưởng thiết kế bị mờ

Nếu bạn có thể thấy nút Ý tưởng thiết kế trong PowerPoint nhưng nút này bị mờ, nghĩa là bạn đang không kết nối với internet.

Yêu cầu

Biểu tượng tác vụ, danh sách kiểm tra, lập kế hoạch

PowerPoint Designer sẵn dùng cho những lúc bạn sử dụng máy tính bảng chạy Android, chứ không phải điện thoại.

 Áp dụng cho:

PowerPoint for Android
Phiên bản 16.0.7531.1011 trở lên
   

PowerPoint Designer sẵn dùng cho những lúc bạn sử dụng máy tính bảng chạy Windows, chứ không phải điện thoại chạy Windows. Đọc Yêu cầu dưới đây để biết thêm chi tiết.

Xem ý tưởng thiết kế

 1. Yêu cầu ý tưởng thiết kế vào mọi lúc bằng cách chọn Thiết kế > Ý tưởng thiết kế trên dải băng.

  Nút thanh công cụ PowerPoint Designer
 2. Lần đầu bạn sử dụng PowerPoint Designer, tính năng này sẽ xin bạn cấp phép để xem các ý tưởng thiết kế cho bạn. Nếu bạn muốn sử dụng Designer, hãy chọn Bật hoặc Hãy bắt đầu.

  Để tìm hiểu thêm, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

  Sau khi bạn đã bật các dịch vụ thông minh, PowerPoint sẽ tự động hiển thị cho bạn các ý tưởng thiết kế khi bạn thêm ảnh vào trang chiếu của mình.

  Khi bạn chọn một ý tưởng thiết kế, ý tưởng đó sẽ xuất hiện với kích cỡ đầy đủ trên trang chiếu

 3. Cuộn qua các đề xuất nằm trong ngăn Ý tưởng thiết kế ở bên phải cửa sổ.

 4. Bấm để chọn thiết kế bạn muốn, nếu không hãy đóng cửa sổ. Nếu bạn chọn một trong các ý tưởng thì trang chiếu của bạn cũng sẽ được thay đổi theo.

  Bạn cũng có thể chọn một ý tưởng khác từ ngăn hoặc quay lại thiết kế trang chiếu ban đầu của bạn: gõ nhẹ hoàn tác Hoàn tác hành động cuối cùng của bạn để trở lại một thay đổi thiết kế mà bạn vừa chọn.

Những lợi ích mà Designer mang lại cho bạn:

Bố trí chuyên nghiệp

PowerPoint Designer phát hiện ảnh, biểu đồ hoặc bảng trên trang chiếu và đưa ra cho bạn một số đề xuất để sắp xếp chúng theo một bố trí hấp dẫn, nhất quán.

Trang chiếu mẫu với đường thời gian văn bản và ảnh có ý tưởng thiết kế được sắp xếp và trình bày.

Đồ họa SmartArt

Trang chiếu mẫu hiển thị một đường thời gian văn bản mà PowerPoint Designer đã chuyển đổi thành đồ họa SmartArt

Designer có thể biến văn bản như các danh sách, quy trình hoặc đường thời gian thành Đồ họa SmartArt dễ đọc.

Nút Ý tưởng thiết kế bị mờ

Nếu bạn có thể thấy nút Ý tưởng thiết kế trong PowerPoint nhưng nút này bị mờ, nghĩa là bạn đang không kết nối với internet.

Yêu cầu

Biểu tượng tác vụ, danh sách kiểm tra, lập kế hoạch

PowerPoint Designer sẵn dùng cho những lúc bạn sử dụng máy tính bảng chạy, chứ không phải điện thoại.

 Áp dụng cho:

PowerPoint Mobile
Phiên bản 16.0.8201.1017 trở lên
   

Khắc phục sự cố

 • Bạn gặp sự cố gì?
 • Tôi không nhìn thấy nút Ý tưởng thiết kế
 • Tôi đã bấm vào nút Ý tưởng thiết kế nhưng không có đề xuất nào được đưa ra
 • Nút Ý tưởng thiết kế bị mờ

Ý tưởng thiết kế chỉ sẵn dùng cho người đăng ký Microsoft 365

Trên các phiên bản PowerPoint trên máy tính, chỉ người đăng ký mới có thể xem ý tưởng thiết kế. Bạn có thể dùng thử hoặc mua đăng ký ở đây.

Trên PowerPoint cho web, ý tưởng thiết kế sẵn dùng cho mọi người.

Một gói đăng ký Microsoft 365không bao gồm ý tưởng thiết kế: Office 365 Germany Germany.

Bật trải nghiệm kết nối Office

Để sử dụng PowerPoint Designer, hãy đảm bảo rằng Office "trải nghiệm được kết nối" được bật:

Đi đến tài khoản> tệp và bên dưới quyền riêng tư của tài khoản , chọn quản lý thiết đặt.

Pa-nen tài khoản Hiển thị quyền riêng tư tài khoản, quản lý nút thiết đặt

Xem mục Bật và tắt các dịch vụ thông minh để biết thêm thông tin.

Người quản trị có thể đã tắt PowerPoint Designer

PowerPoint Designer là một tính năng dành cho người đăng ký Microsoft 365 nhưng một số tổ chức tắt tính năng này. Nếu bạn có đăng ký Microsoft 365 nhưng không thấy nút Ý tưởng thiết kế, hãy hỏi bộ phận CNTT.

Cài đặt lại Office để nhận các tính năng dành cho người đăng ký

Nếu bạn đã nâng cấp từ Office lên đăng ký Microsoft 365, bạn cần gỡ cài đặt Office, rồi cài đặt lại để nhận các tính năng dành cho người đăng ký. Xem hướng dẫn trong các bài viết này:

 1. Gỡ cài đặt Office khỏi PC hoặc Gỡ cài đặt Office 2016 for Mac

 2. Cài đặt lại Microsoft 365

Khởi động lại ứng dụng để nhận PowerPoint Designer

Đôi khi, người dùng sẽ thấy lần đầu họ khởi động PowerPoint sau khi cài đặt Microsoft 365, nút Ý tưởng thiết kế không hiển thị. Khởi động lại ứng dụng sẽ khắc phục được sự cố này.

Nếu không có sẵn Ý tưởng Thiết kế nào cho bạn thì có thể do một số nguyên nhân. Trước tiên:

 • Hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối Internet. PowerPoint Designer sẽ trực tuyến để tải các Ý Tưởng Thiết kế của mình.

 • Sử dụng chủ đề đi kèm với PowerPoint (không phải là chủ đề tùy chỉnh hoặc chủ đề mà bạn đã tải xuống từ nơi khác).

Dưới đây là những sự cố khác và cách giải quyết:

Không có ý tưởng thiết kế nào cho các trang chiếu chứa ảnh

 • Đảm bảo rằng các trang chiếu của bạn được áp dụng bố trí trang chiếu Tiêu đề hoặc Tiêu đề + Nội dung.

 • Không sử dụng bất kỳ đối tượng hay hình bổ sung nào trên cùng một trang chiếu với ảnh của bạn.

 • Sử dụng tối đa bốn ảnh (.jpg, .png, .gif hoặc .bmp) cho mỗi trang chiếu, đồng thời đảm bảo rằng chúng có kích cỡ lớn hơn 200 x 200 điểm ảnh.

Bạn không có ý tưởng thiết kế cho các trang chiếu nền tiến trình

 • Hãy đảm bảo rằng trang chiếu của bạn đã được áp dụng bố trí trang chiếu Tiêu đề + Nội dung.

 • Không sử dụng bất kỳ ảnh, đối tượng hay hình bổ sung nào trên cùng một trang chiếu với văn bản tiến trình của bạn.

Vì PowerPoint Designer là một dịch vụ tương đối mới nên dịch vụ này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu Designer không thể tạo các tùy chọn chất lượng cao cho bạn thì tính năng này sẽ không hiển thị bất kỳ tùy chọn nào. Chúng tôi đang nỗ lực để có thể tạo ra những ý tưởng thiết kế tuyệt vời cho nhiều nội dung của bạn hơn.

Và tất nhiên, nếu bạn không cảm thấy Designer hữu ích, bạn có thể tắt tính năng này bằng cách đi tới Tệp > Tùy chọn > Chung, rồi bỏ chọn hộp có nội dung Tự động hiển thị ý tưởng thiết kế cho tôi.

Ai đó đang chỉnh sửa

Nếu bạn đang đồng tác giả một bản trình bày cùng ai đó và nhiều người đang tích cực chỉnh sửa một trang chiếu duy nhất cùng một lúc, Designer sẽ không đưa ra các đề xuất thiết kế trên trang chiếu đó.

Tuy nhiên, ngay sau khi chỉ có một người chỉnh sửa trang chiếu, Designer sẽ lại bắt đầu đưa ra các đề xuất thiết kế khi người đó thực hiện một hành động (như thêm ảnh) mà Designer có thể phản hồi.

Không có ý tưởng thiết kế nào cho các trang chiếu có hình hoặc hộp văn bản

PowerPoint Designer không thể đề xuất các ý tưởng thiết kế khi một trang chiếu có hình hoặc hộp văn bản được vẽ trên đó. Bạn có thể để ảnh và văn bản trong chỗ dành sẵn.

Nếu bạn có thể thấy nút Ý tưởng thiết kế trong PowerPoint nhưng nút này bị mờ, nghĩa là:

 • Bạn đang không kết nối với internet hoặc

 • Trang chiếu đơn không được chọn. Đây có thể chính là trường hợp này khi nhiều trang chiếu được chọn trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu ở dạng xem Thông thường hoặc khi tiêu điểm trong ngăn hình thu nhỏ nằm giữa hai trang chiếu. Đây cũng chính là trường hợp này khi tiêu điểm nằm trong ngăn Ghi chú hoặc bạn đang ở dạng xem Trình chiếu chứ không phải dạng xem Thông thường.

Xem Thêm

Kết hợp màu sắc trong PowerPoint: các lỗi cần tránh

Định dạng màu nền cho trang chiếu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×