Tạo công thức bằng cách dùng hàm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo một công thức để tính toán giá trị trong trang tính của bạn bằng cách dùng hàm. Ví dụ, công thức =SUM(A1:A2)SUM(A1,A2) đều dùng hàm SUM để thêm giá trị trong ô A1 và A2. Công thức luôn bắt đầu với dấu bằng (=).

  1. Bấm vào ô nơi bạn muốn đặt công thức.

  2. Để bắt đầu công thức với hàm, hãy bấm trong thanh Ảnh nút hoặc bắt đầu gõ công thức trong ô công thức.

    Mẹo: Để có danh sách các hàm sẵn dùng, hãy xem hàm (bảng chữ cái) hoặc các hàm (theo thể loại).

  3. Sau khi bạn hoàn thành đối số cho công thức, nhấn Enter để xem kết quả công thức trong ô.

Mẹo:  Nếu bạn thường xuyên dùng hàm, bạn có thể nhập công thức trực tiếp trên trang tính. Sau khi bạn gõ dấu bằng (=) và tên hàm, bạn có thể thấy thông tin về cú pháp công thức và đối số của hàm.

Ví dụ

Dùng dữ liệu ở đây để làm việc với các ví dụ về công thức có dùng hàm. Bạn có thể xem và thay đổi các công thức và nhập công thức riêng của bạn.

Sao chép bảng sang ô A1 trong một trang tính trống để làm việc với các ví dụ về công thức có dùng các hàm này.

Dữ liệu

5

4

2

6

3

8

7

1

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=SUM(A:A)

Cộng tất cả các số trong cột A

=SUM(A:A)

'=AVERAGE(A1:B4)

Tính giá trị trung bình của tất cả các số trong khoảng A1:B4

=AVERAGE(A1:B4)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×