Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hãy thử ngay!

Nếu bạn cần cộng đồng cho trường hợp sử dụng, hãy tạo một cộng đồng trong Viva Engage.

Tạo cộng đồng trong Viva Engage

 1. Chọn ô Viva Engage trang trong Microsoft 365.

 2. Ở góc dưới cùng bên trái của màn hình, chọn Tạo Cộng đồng.

 3. Bên dưới Tên Cộng đồng, nhập tên cộng đồng của bạn.

 4. Bên dưới Thành viên, nhập tên hoặc địa chỉ email của bất kỳ ai bạn muốn thêm vào cộng đồng.

 5. Bên dưới Ai có thể xem hội thoại và đăng tin nhắn, hãy chọn một trong các mục sau:

  • Truy cập Công cộng: Bất kỳ ai trên mạng của bạn đều có thể xem nội dung được đăng lên cộng đồng này và có thể tham gia cộng đồng này.

  • Quyền truy cập riêng tư: Chỉ những thành viên được chấp thuận của cộng đồng này mới có thể xem nội dung và người quản trị cộng đồng phải chấp thuận những người yêu cầu tham gia cộng đồng này.

 6. Phân loại mặc định được chọn bên dưới mục Phân loại. Để thay đổi phân loại, hãy chọn Chỉnh sửa, rồi chọn phân loại từ danh sách thả xuống.

 7. Chọn Tạo.

Thêm thông tin và tùy chỉnh diện mạo của cộng đồng

 1. Trong cộng đồng của bạn, chọn Cài đặt.

 2. Nhập một tuyên bố ngắn gọn vào Mô tả Cộng đồng về mục đích của cộng đồng của bạn.

 3. Để thêm ảnh bìa web:

  • Trong tiêu đề cộng đồng, chọn Tải lên Ảnh Bìa.

  • Từ danh sách tệp, chọn một hình ảnh để tải lên.

   Tệp phải có dung lượng 20MBs trở xuống và có chứa .png, .jpeg hoặc tệp không hoạt .gif. Kích thước ảnh bìa web là 680px x 275px.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×