Lịch

Tạo cuộc hẹn và cuộc họp

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tạo cuộc hẹn để cho phép người dùng Outlook khác biết khi nào bạn rảnh hoặc bận, hoặc thực hiện cuộc họp và mời những người khác.

  1. Trong lịch, chọn cuộc hẹn mới.

  2. Nếu bạn muốn, hãy chọn mời người dự để thêm người và thực hiện cuộc hẹn của bạn một cuộc họp.

  3. Thêm người vào trường đến , rồi nhập chủ đề, địa điểm, thời gian bắt đầuthời gian kết thúc.

  4. Chọn trợ lý lập lịch biểu để kiểm tra tính khả dụng cho người dự.

  5. Chọn gửi để gửi lời mời họp.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo hoặc lên lịch một cuộc hẹn

Thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện

Lên lịch một cuộc hẹn với người khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×