Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Microsoft Teams (miễn phí), thật dễ dàng để bắt đầu trò chuyện nhóm với các liên hệ của bạn.

 1. Nhấn vào Cuộc Biểu tượng trò chuyện mới trong Teams trò chuyện mới ở gần cuối màn hình.

 2. Trong trường tìm kiếm, hãy nhập tên, số điện thoại hoặc email của những người bạn muốn đưa vào nhóm. Bạn cũng có thể chọn từ danh sách Đề xuất, rồi nhấn vào Tiếp theo.

  Lưu ý: 

 3. Nhập tin nhắn và Gửi Nút Gửi trong Teams đó để hoàn tất việc tạo nhóm mới của bạn.

  Mẹo: Bạn có thể đi đến bất kỳ cuộc trò chuyện trực tiếp nào, gõ nhẹ vào Xem thêm Nút tùy chọn khác và gõ nhẹ Tạo một cuộc trò chuyện nhóm mới. Thêm người dự mà bạn muốn mời bằng tên, số điện thoại hoặc email của họ trong dòng Đến :Nút Gửi trong Teams gửi thư để tạo nhóm.

Tùy chỉnh cuộc trò chuyện nhóm của bạn

Nhấn vào tiêu đề trò chuyện ở đầu màn hình, nơi bạn có thể:

 • Biểu tượng chia sẻ trong Teams trên Android chia sẻ liên kết để tham gia trò chuyện.

 • Sửa ảnh của cuộc trò chuyện nhóm.

  • Bạn sẽ có thể sử dụng ảnh hoặc chọn một emoji. Bạn có thể chọn Xem ảnh để xem ảnh hiện tại của cuộc trò chuyện, Chụp ảnh bằng camera trên điện thoại hoặc Chọn ảnh từ thư viện của bạn.

 • Nút chỉnh sửa của Teams Đặt tên cho cuộc trò chuyện nhóm.

 • Biểu tượng tắt tiếng chat trong TeamsBật hoặc tắt Tắt tiếng cuộc trò chuyện. 

 • Nút tìm trong Teams tìm một tin nhắn cụ thể trong cuộc trò chuyện.

 • Chủ đề cho phép bạn thay đổi màu tin nhắn của bạn trong cuộc trò chuyện.

 • Nút tùy chọn khácChọn Thêm, nơi bạn có thể:

  • Biểu tượng trò chuyện ghim trong Teams Ghim cuộc trò chuyện.

  • Nút Sao chép nối kết cuộc họp bật hoặc tắt Cho phép tham gia qua liên kết.

  • Biểu tượng chia sẻ trong Teams trên Android chia sẻ liên kết để tham gia trò chuyện.

  • Nút Mã QR của TeamsHiển thị mã QR.

 • Bên Con người, bạn có thể Thêm hoặc xem danh sách người dự bằng cách gõ nhẹ Xem tất cả.

 • Tìm thêm tùy chọn bên dưới Thực hiện nhiều thao tác hơn cùng nhau.

 • Biểu tượng rời khỏi nhóm chat Rời khỏi cuộc trò chuyện.

 1. nhẹ vào Cuộc Biểu tượng trò chuyện mới trong Teams trò chuyện mới ở gần đầu màn hình từ tab Trò chuyện của bạn.

 2. Trong trường tìm kiếm, hãy nhập tên, số điện thoại hoặc email của những người bạn muốn đưa vào nhóm. Bạn cũng có thể chọn từ danh sách Đề xuất, rồi nhấn vào Tiếp theo.

  Lưu ý: 

 3. Nhập tin nhắn và Gửi Nút Gửi trong Teams đó để hoàn tất việc tạo nhóm mới của bạn.

  Mẹo: Bạn có thể đi đến bất kỳ cuộc trò chuyện trực tiếp nào, gõ nhẹ vào tên liên hệ của bạn và gõ nhẹ Tạo một cuộc trò chuyện nhóm mới. Thêm người dự mà bạn muốn mời bằng tên, số điện thoại hoặc email của họ trong dòng Đến :Nút Gửi trong Teams gửi thư để tạo nhóm.

Tùy chỉnh cuộc trò chuyện nhóm của bạn

Gõ nhẹ vào tên trò chuyện nhóm của bạn hoặc danh sách người dự để mở chi tiết Trò chuyện, nơi bạn có thể:

 • Biểu tượng chia sẻ của Teams trên iOS chia sẻ liên kết để tham gia trò chuyện.

 • Sửa ảnh của cuộc trò chuyện nhóm.

  • Bạn sẽ có thể sử dụng ảnh hoặc chọn một emoji. Bạn có thể chọn Xem ảnh để xem ảnh hiện tại của cuộc trò chuyện, Chụp ảnh bằng camera trên điện thoại hoặc Chọn ảnh từ thư viện của bạn.

 • Nút chỉnh sửa của Teams Đổi tên trò chuyện Nhóm.

 • Biểu tượng tắt tiếng chat trong Teams Bật hoặc tắt tiếng.

 • Nút tìm trong Teams tìm một tin nhắn cụ thể trong cuộc trò chuyện.

 • Chủ đề cho phép bạn thay đổi màu tin nhắn của bạn trong cuộc trò chuyện.

 • Nút cài đặt Teams và hơn thế nữaChọn Thêm, nơi bạn có thể:

  • Nút Sao chép nối kết cuộc họp bật hoặc tắt Cho phép tham gia qua liên kết.

  • Nút Mã QR của TeamsHiển thị mã QR

  • Biểu tượng trò chuyện ghim trong Teams Ghim cuộc trò chuyện.

 • Bên Con người, bạn có thể Thêm hoặc xem danh sách người dự bằng cách gõ nhẹ Xem tất cả.

 • Tìm thêm tùy chọn bên dưới Thực hiện nhiều thao tác hơn cùng nhau.

 • Biểu tượng rời khỏi nhóm chat Rời khỏi cuộc trò chuyện.

 1. Mở Microsoft Teams (miễn phí).

  Mẹo: Để trò chuyện trong Windows 11, hãy chọn nút Mở Teams Teams mở Teams trong Windows 11.

 2. Chọn nút Cuộc trò Biểu tượng trò chuyện mới trong Teams mới.

 3. Chọn Thêm tên nhóm Thêm tên nhóm trong Teams và nhập tên cho cuộc trò chuyện nhóm của bạn.

 4. Trong dòng Đến: , nhập số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên của những người bạn muốn đưa vào nhóm này.

  Lưu ý: Nếu bạn đang bắt đầu một nhóm với một liên hệ mới, họ sẽ cần chấp nhận lời mời nhóm của bạn. Tìm hiểu thêm về cách tham gia cuộc trò chuyện Microsoft Teams (miễn phí).

 5. Nhập tin nhắn và gửi tin nhắn để hoàn tất việc tạo nhóm mới của bạn.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể đi đến bất kỳ cuộc trò chuyện trực tiếp nào, bấm Thêm người Con người Biểu tượng thêm thành viên vào cuộc trò chuyện trong Teams trên iOS và thêm người vào cuộc trò chuyện để tạo một cuộc trò chuyện nhóm.

Tùy chỉnh cuộc trò chuyện nhóm của bạn 

Ở phía trên cùng của nhóm, bạn có thể:

 • Chọn ảnh của cuộc trò chuyện để chọn ảnh nhóm. Bạn có thể cuộn qua các biểu tượng cảm xúc có sẵn, Loại bỏ ảnh hiện tại hoặc Tảilên ảnh.

 • Nút chỉnh sửa của Teams Đặt tên cho cuộc trò chuyện nhóm.

 • Nút Cuộc gọi video Video gọi nhóm.

 • Nút cuộc gọi thoại Âm thanh sẽ gọi cho nhóm.

 • Biểu tượng chia sẻ màn hình trong TeamsChia sẻ màn hình chia sẻ màn hình của bạn với cuộc trò chuyện nhóm.

  Lưu ý:  Chia sẻ màn hình trong cuộc trò chuyện nhóm hiện không khả dụng Microsoft Teams (miễn phí) dành Windows 11.

 • Teams thêm thành viên vào cuộc trò chuyện Xem và thêm người dự xem danh sách người dự và thêm người vào nhóm. Bạn cũng có thể loại bỏ mọi người khỏi nhóm bằng cách chọn nút này, di chuột lên tên của người bạn muốn loại bỏ, rồi chọn dấu X bên cạnh tên. 

 • Biểu tượng trò chuyện bật lên trong Teams Bật ra trò chuyện sẽ mở trò chuyện nhóm trong cửa sổ riêng của nó.

Lưu ý: Để thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm, hãy di chuột qua cuộc trò chuyện trong danh sách trò chuyện và chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn, sau đó chọn Rời khỏi.

 1. Bấm vào nút Cuộc trò Biểu tượng trò chuyện mới trong Teams mới.

 2. Chọn Thêm tên nhóm Thêm tên nhóm trong Teams và nhập tên cho cuộc trò chuyện nhóm của bạn.

 3. Trong dòng Đến: , nhập số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên của những người bạn muốn đưa vào nhóm này.

  Lưu ý: Nếu bạn đang bắt đầu một nhóm với một liên hệ mới, họ sẽ cần chấp nhận lời mời nhóm của bạn. Tìm hiểu thêm về cách tham gia cuộc trò chuyện Microsoft Teams (miễn phí).

 4. Nhập tin nhắn và gửi tin nhắn để hoàn tất việc tạo nhóm mới của bạn.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể đi đến bất kỳ cuộc trò chuyện trực tiếp nào, bấm Thêm người Biểu tượng thêm thành viên vào cuộc trò chuyện trong Teams trên iOS thêm người vào cuộc trò chuyện để tạo cuộc trò chuyện nhóm.

Tùy chỉnh cuộc trò chuyện nhóm của bạn 

Ở phía trên cùng của nhóm, bạn có thể:

 • Nút chỉnh sửa của Teams Đặt tên cho cuộc trò chuyện nhóm.

 • Nút Cuộc gọi video Video gọi nhóm.

 • Nút cuộc gọi thoại Âm thanh gọi cho nhóm.

 • Biểu tượng chia sẻ màn hình trong Teams Chia sẻ màn hình chia sẻ màn hình của bạn với nhóm.

 • Teams thêm thành viên vào cuộc trò chuyện Xem và thêm người dự xem danh sách người dự và thêm người vào nhóm. Bạn cũng có thể loại bỏ mọi người khỏi nhóm bằng cách chọn nút này, di chuột lên tên của người bạn muốn loại bỏ, rồi chọn dấu X bên cạnh tên. 

 • Biểu tượng trò chuyện bật lên trong Teams Bật ra trò chuyện sẽ mở trò chuyện nhóm trong cửa sổ riêng của nó.

Lưu ý: Để thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm, hãy di chuột qua cuộc trò chuyện trong danh sách trò chuyện và chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn, sau đó chọn Rời khỏi.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft đồng Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×