Bạn không cần phải chèn tất cả mọi thứ vào tài liệu OneNote. Bằng cách thêm nối kết đến nội dung liên quan, bạn có thể nhanh chóng đến được trang Web hoặc tài liệu liên quan đến các ghi chú của bạn. Việc liên kết được ưu tiên khi bạn biết trang Web hoặc tài liệu có thể được cập nhật và bạn luôn muốn có phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Nếu bạn muốn nối kết đến những nơi khác trong OneNote, hãy xem Tạo nối kết đến sổ ghi chép, phần, trang và đoạn văn

Nhập liên kết

Thêm liên kết vào văn bản hoặc hình ảnh

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn nối kết đến đó.

 2. Chọn Chèn > Nối kết. (Nhấn CTRL+K)

  Nếu bạn đã chọn văn bản, văn bản đó sẽ xuất hiện trong hộp Văn bản để hiển thị.

 3. Trong hộp Địa chỉ, hãy nhập nối kết hoặc chọn các nút để duyệt web hoặc định vị một tệp.

  Thêm nối kết
 4. Chọn OK.

Sửa nối kết

 1. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh liên kết, rồi chọn Chỉnh sửa liên kết.

 2. Chỉnh sửa hộp Văn bản đểhiển thị hoặc Địa chỉ, rồi chọn OK.

  Sửa nối kết

Loại bỏ nối kết

Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh liên kết, rồi chọn Loại bỏ Liên kết trên menu lối tắt.

Lưu ý: Bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn này cho một nối kết được tạo tự động bằng cách OneNote. Để loại bỏ loại liên kết này, chọn Chỉnh sửa liên kết và thay đổi Văn bản để hiển thị thành văn bản mô tả thay vì URL. Ví dụ: thay đổi từ "http://www.bing.com thành "Bing Me!". Sau đó, bạn sẽ có thể bấm chuột phải vào nối kết và loại bỏ nó.

Xem thêm

Tạo nối kết đến sổ ghi chép, phần, trang và đoạn văn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×