Tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mới

Nếu bạn không tạo cơ sở dữ liệu khi bạn đã cài đặt Business Contact Manager cho Outlook đầu tiên, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu mới hoặc chọn một cơ sở dữ liệu khác.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào tab Business Contact Manager , rồi bấm vào nút quản lý cơ sở dữ liệu .

 3. Bấm tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu.

 4. Trong trình hướng dẫn tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu , hãy bấm vào một trong những thao tác sau:

  Kết nối với cơ sở dữ liệu cục bộ

  Bấm vào tùy chọn này để kết nối với cơ sở dữ liệu hiện có.

  1. Chọn một cơ sở dữ liệu từ danh sách.

  2. Bấm Kết nối.

  Kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa

  Bấm vào tùy chọn này để sử dụng cơ sở dữ liệu trên một máy tính khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem kết nối với cơ sở dữ liệu chung của Business Contact Manager.

  Lưu ý:  Trước khi bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu trên một máy tính khác, người sở hữu cơ sở dữ liệu của máy tính từ xa phải cấp cho bạn quyền kết nối. Bạn cũng phải được cấp quyền truy nhập vào máy tính từ xa.

  Tạo cơ sở dữ liệu cục bộ mới

  Bấm vào tùy chọn này để thiết lập cơ sở dữ liệu mới.

  1. Tên cơ sở dữ liệu được tạo tự động cho cơ sở dữ liệu mới của bạn, hoặc bạn có thể nhập một tên khác.

   Lưu ý:  Bạn không thể sử dụng lại tên cơ sở dữ liệu trước đó trên máy tính của bạn.

  2. Bấm Tạo.

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager nằm ở đâu?

Tên cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của bạn là tên mà chủ sở hữu cơ sở dữ liệu được sử dụng khi người đó đã tạo cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager là cơ sở dữ liệu SQL Server, vì vậy cơ sở dữ liệu có hai cấu phần, cơ sở dữ liệu chính và tệp nhật ký dành cho cơ sở dữ liệu.

Các tệp cơ sở dữ liệu được đặt trong thư mục sau đây:

Windows XP

Trong Windows XP, cơ sở dữ liệu Business Contact Manager và các tệp nhật ký được lưu trữ như sau:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

trong đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và tên cơ sở dữ liệu là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Lưu ý: Bạn phải hiển thị các tệp và thư mục ẩn để xem một số tệp trong đường dẫn. Để biết thêm thông tin về cách hiển thị các thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ.

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

trong đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và tên cơ sở dữ liệu là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Windows Vista và Windows 7

Trong Windows Vista và Windows 7, cơ sở dữ liệu Business Contact Manager và các tệp nhật ký được lưu trữ như sau:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

trong đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và tên cơ sở dữ liệu là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Lưu ý:  Bạn phải hiển thị các tệp và thư mục ẩn để xem một số tệp trong đường dẫn. Để biết thêm thông tin về cách hiển thị các thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ.

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

trong đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và tên cơ sở dữ liệu là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Đầu trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×