Tạo hoặc tùy chỉnh mẫu trang

Mẫu là một bố trí được thiết kế sẵn mà bạn có thể áp dụng lên một trang mới để có được sự đồng nhất và tiết kiệm thời gian. OneNote đi kèm với một số mẫu tích hợp sẵn, bao gồm các hình nền trang trí và các danh sách việc cần làm. Bạn có thể tạo mẫu của riêng bạn hoặc tùy chỉnh từ một mẫu có sẵn.

Bạn có thể sử dụng các mẫu OneNote như chúng, thay đổi chúng như bạn thích, hoặc tạo riêng của bạn.

Tạo một trang mẫu mới

 1. Trong danh sách trang ở bên phải màn hình, chọn Thêm Trang.

  Thêm trang vào sổ ghi chép của bạn.

 2. Chọn Xem > Kích cỡ Giấy.

  Ảnh chụp màn hình của nút Kích cỡ Giấy trong OneNote 2016.

 3. Trong ngăn tác vụ Cỡ Giấy , hãy đặt cỡ giấy và lề in.

 4. Thêm nội dung bất kỳ mà bạn muốn xuất hiện trong mẫu.

  Mỗi trang mới mà bạn tạo bằng mẫu này sẽ có chứa thông tin này.

 5. Khi hoàn tất, hãy bấm Lưu trang hiện tại làm mẫu ở dưới cùng của ngăn tác vụ Kích cỡ Giấy .

  Lưu một trang làm mẫu

 6. Trong hộp thoại Lưu Làm Mẫu , hãy đặt tên cho mẫu và bấm Lưu.

Lưu ý:  Khi bạn áp dụng một mẫu lên một trang, bạn sẽ có thể chọn mẫu của bạn từ danh sách Mẫu của Tôi trong ngăn tác vụ Mẫu .

Đầu Trang

Tùy chỉnh một trang mẫu

 1. Chọn Chèn > Mẫu Trang > Mẫu Trang.

  Ảnh chụp màn hình của nút Mẫu Trang trong OneNote 2016.

 2. Trong ngăn tác vụ Mẫu, hãy bấm mũi tên nhỏ bên cạnh tên thể loại để mở rộng chúng.

 3. Bấm tên của mẫu mà bạn muốn tùy chỉnh.

  Mẫu sẽ được áp dụng lên trang trống mới.

 4. Trên ribbon, hãy chọn Xem > Kích cỡ Giấy.

 5. Trong ngăn tác vụ Cỡ Giấy , hãy đặt cỡ giấy và lề in.

 6. Chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trang có sẵn rồi chọn Lưu trang hiện tại làm mẫu ở dưới cùng của ngăn tác vụ Cỡ Giấy .

  Lưu một trang làm mẫu

 7. Trong hộp thoại Lưu Làm Mẫu , hãy đặt tên cho mẫu và bấm Lưu.

Lưu ý:  Khi bạn áp dụng một mẫu lên một trang, bạn sẽ có thể chọn mẫu tùy chỉnh từ danh sách Mẫu của Tôi trong ngăn tác vụ Mẫu.

Đầu Trang

Cách tốt nhất để tạo mẫu trang

 • Bật đường hướng dẫn (Xem > Đường Hướng dẫn) để căn chỉnh hộp văn bản, ảnh và nội dung khác trong mẫu của bạn. Hãy tắt đường hướng dẫn trước khi lưu công việc, trừ khi bạn muốn chúng là một phần của mẫu.

 • Dùng kiểu đoạn văn (Trang chủ > Kiểu) để định dạng văn bản và tiêu đề nhằm giữ cho phong cách của bạn được thống nhất.

 • Đừng dùng ảnh làm nền trừ khi nó cần thiết cho thiết kế của mẫu. Ảnh nền sẽ ảnh hưởng đến kích cỡ tệp và có thể khiến văn bản nằm trên ảnh bị chuyển đổi thành hình ảnh nếu bạn gửi trang qua email. Hãy cân nhắc đặt ảnh ở trên, dưới hoặc bên hông thay vì ở sau văn bản.

 • Hãy đảm bảo văn bản chỗ dành sẵn rõ ràng và dễ nhận dạng để những ai dùng mẫu có thể biết được thông tin cần có trong mỗi chỗ dành sẵn. Ví dụ, một hộp văn bản cần chứa tên công ty có thể được gọi là “[Tên công ty]”.

 • Hãy đảm bảo các bảng và hình ảnh được đặt ở vị trí rõ ràng và tiêu đề của chúng nằm tách biệt khỏi văn bản được nhập sau này. Các hộp văn bản sẽ mở rộng khi chúng được điền nội dung vào và một trang có thể nhanh chóng bị xáo trộn.

 • Chọn màu phông có thể thấy được mà không cần màu nền trong trường hợp mẫu được in.

 • Định vị văn bản và đối tượng bên trong lề in trang của bạn.

Đầu Trang

Tạo một trang mẫu mới

 1. Bấm Thêm trang để tạo trang trống mới.

  Thêm trang vào sổ ghi chép của bạn.

 2. Bấm xem > kích cỡ giấy.

  Bạn có thể thay đổi cỡ giấy cho phù hợp với mẫu đang tạo

 3. Trong ngăn tác vụ Cỡ Giấy , hãy đặt cỡ giấy và lề in.

 4. Thêm nội dung bất kỳ mà bạn muốn xuất hiện trong mẫu.

  Mỗi trang mới mà bạn tạo bằng mẫu này sẽ có chứa thông tin này.

 5. Khi bạn đã thực hiện xong, hãy bấm lưu trang hiện tại làm mẫu ở cuối ngăn tác vụ kích cỡ giấy .

  Lưu một trang làm mẫu

 6. Trong hộp thoại Lưu Làm Mẫu , hãy đặt tên cho mẫu và bấm Lưu.
   

Lưu ý:  Khi bạn áp dụng một mẫu lên một trang, bạn sẽ có thể chọn mẫu của bạn từ danh sách Mẫu của Tôi trong ngăn tác vụ Mẫu .

Đầu Trang

Tùy chỉnh một trang mẫu

 1. Bấm chènmẫu trang > > mẫu trang.

  Xem các mẫu sẵn dùng trong OneNote.

 2. Trong ngăn tác vụ Mẫu, hãy bấm mũi tên nhỏ bên cạnh tên thể loại để mở rộng chúng.

 3. Bấm vào tên của mẫu mà bạn muốn tùy chỉnh.

  Mẫu sẽ được áp dụng lên trang trống mới.

 4. Trên ruy-băng, hãy bấm xem > kích cỡ giấy.

 5. Trong ngăn tác vụ Cỡ Giấy , hãy đặt cỡ giấy và lề in.

 6. Sửa hoặc xóa nội dung trang hiện có, rồi bấm vào lưu trang hiện tại làm mẫu ở dưới cùng của ngăn tác vụ kích cỡ giấy .

  Lưu một trang làm mẫu

 7. Trong hộp thoại Lưu Làm Mẫu , hãy đặt tên cho mẫu và bấm Lưu.

Lưu ý:  Khi bạn áp dụng một mẫu lên một trang, bạn sẽ có thể chọn mẫu tùy chỉnh từ danh sách Mẫu của Tôi trong ngăn tác vụ Mẫu.
 

Đầu Trang

Cách tốt nhất để tạo mẫu trang

 • Bật đường hướng dẫn (Xem > Đường Hướng dẫn) để căn chỉnh hộp văn bản, ảnh và nội dung khác trong mẫu của bạn. Hãy tắt đường hướng dẫn trước khi lưu công việc, trừ khi bạn muốn chúng là một phần của mẫu.

 • Dùng kiểu đoạn văn (Trang chủ > Kiểu) để định dạng văn bản và tiêu đề nhằm giữ cho phong cách của bạn được thống nhất.

 • Đừng dùng ảnh làm nền trừ khi nó cần thiết cho thiết kế của mẫu. Ảnh nền sẽ ảnh hưởng đến kích cỡ tệp và có thể khiến văn bản nằm trên ảnh bị chuyển đổi thành hình ảnh nếu bạn gửi trang qua email. Hãy cân nhắc đặt ảnh ở trên, dưới hoặc bên hông thay vì ở sau văn bản.

 • Hãy đảm bảo văn bản chỗ dành sẵn rõ ràng và dễ nhận dạng để những ai dùng mẫu có thể biết được thông tin cần có trong mỗi chỗ dành sẵn. Ví dụ, một hộp văn bản cần chứa tên công ty có thể được gọi là “[Tên công ty]”.

 • Hãy đảm bảo các bảng và hình ảnh được đặt ở vị trí rõ ràng và tiêu đề của chúng nằm tách biệt khỏi văn bản được nhập sau này. Các hộp văn bản sẽ mở rộng khi chúng được điền nội dung vào và một trang có thể nhanh chóng bị xáo trộn.

 • Chọn màu phông có thể thấy được mà không cần màu nền trong trường hợp mẫu được in.

 • Định vị văn bản và đối tượng bên trong lề in trang của bạn.

Đầu Trang

Trong bài viết này

Tạo mẫu từ trang OneNote 2010

 1. Tạo hoặc mở trang mà bạn muốn sử dụng làm mẫu trang.

 2. Trong ngăn bên phải, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh trang mới, rồi bấm vào mẫu trang.

 3. Ở cuối ngăn mẫu , hãy bấm lưu trang hiện tại dưới dạng mẫu.

 4. Nhập tên cho mẫu trang, rồi bấm lưu.

Bất cứ khi nào bạn muốn thêm một trang mới vào phần OneNote hiện tại dựa trên mẫu trang đã lưu của bạn, trong ngăn bên phải, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh trang mới, rồi bấm vào mẫu trang. Bấm vào mẫu của tôi, rồi bấm vào tên của mẫu đã lưu.

Đầu trang

Tạo mẫu từ một phần OneNote 2010

 1. Tạo hoặc mở phần mà bạn muốn sử dụng làm mẫu.

 2. Bấm vào tab Tệp rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Bên dưới lưu hiện tại, hãy bấm phần.

 4. Bên dưới chọn định dạng, hãy bấm phần OneNote 2010 (*. One).

 5. Bấm vào Lưu như.

 6. Chọn tên và vị trí để lưu mẫu phần của bạn, rồi bấm lưu.

Bất cứ khi nào bạn muốn thêm một phần mới vào một trong các sổ ghi chép của bạn dựa trên mẫu phần đã lưu của bạn, hãy định vị mẫu trên máy tính của bạn và bấm đúp vào đó để mở nó trong OneNote. Bấm và kéo tab tiêu đề mục từ góc trên bên trái màn hình của bạn vào một trong các sổ ghi chép của bạn ở bên trái màn hình của bạn để thêm một phần mới vào sổ ghi chép dựa trên mẫu phần của bạn.

Lưu ý:  Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể thêm phần vào sổ ghi chép bằng cách đặt một bản sao của tệp mẫu phần trong thư mục trên máy tính của bạn mà sổ ghi chép được lưu. Theo mặc định, sổ ghi chép OneNote được lưu tại tên người dùng c: \<username>\onenote Notebook \<tên máy tính xách tay>.

Đầu trang

Tạo mẫu từ sổ ghi chép OneNote 2010

 1. Tạo hoặc mở sổ ghi chép mà bạn muốn sử dụng làm mẫu.

 2. Bấm vào tab Tệp rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Bên dưới lưu hiện tại, bấm vào sổghi chép.

 4. Bên dưới chọn định dạng, bấm vào gói OneNote (*. onepkg).

 5. Bấm vào Lưu như.

 6. Chọn tên và vị trí để lưu mẫu phần của bạn, rồi bấm lưu.

Bất cứ khi nào bạn muốn tạo một sổ ghi chép hoàn toàn mới dựa trên mẫu sổ ghi chép đã lưu của bạn, hãy định vị mẫu trên máy tính của bạn và bấm đúp vào đó để mở nó trong OneNote. Nhập tên cho sổ ghi chép mới của bạn, rồi chọn một vị trí để lưu nó (theo mặc định, sổ ghi chép OneNote được lưu tại tên người dùng c: tên người dùng<>\onenote Notebook \<tên sổ ghi chép>), rồi bấm vào tạo.

Đầu trang

Các cách thực hành tốt nhất khi tạo mẫu OneNote 2010

Sau đây là một số gợi ý và Mẹo chúng tôi khuyên bạn nên nhớ khi tạo mẫu OneNote 2010. Các mẫu có xu hướng được sử dụng một lần nữa và một lần nữa, vì vậy bạn nên đảm bảo rằng chúng được thiết kế hiệu quả nhất có thể để tối đa hóa tiện lợi của bạn.

 • Chọn các màu rõ ràng và riêng biệt cho từng phần để dễ dàng phân biệt.

 • Nếu mẫu của bạn được thiết kế để in, hãy nhớ rằng màu trang (giống như các đường quy tắc) chỉ xuất hiện khi mẫu của bạn được xem trên một máy tính và không phải khi in mẫu. Hãy đảm bảo rằng bạn chọn màu phông chữ sẽ hiển thị mà không có màu nền khi in mẫu.

 • Nếu mẫu của bạn được thiết lập để in, hãy đảm bảo rằng các lề trang có ít nhất 0,4 "và rằng tất cả văn bản và đối tượng được định vị trong lề.

 • Hãy nhớ rằng việc sử dụng ảnh làm hình nền sẽ ảnh hưởng đến kích cỡ tệp và có thể khiến cho văn bản được đặt ở phía trên cùng của nó để được chuyển đổi thành một hình ảnh khi bạn gửi trang qua email. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tệp JPEG cho ảnh và định vị ảnh ở trên cùng, dưới cùng hoặc hai mặt của một trang thay vì ở phía sau văn bản, trừ khi thiết kế của bạn rất quan trọng.

 • Dùng đường quy tắc (nhấn CTRL + SHIFT + R để hiện đường dẫn hướng) để giúp căn chỉnh hộp văn bản, ảnh và nội dung khác mà bạn chèn vào các trang của mình.

 • Khi bạn chèn văn bản chỗ dành sẵn trong mẫu của mình, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ thấy rõ ràng và dễ dàng để xác định, để mọi người sử dụng mẫu (bao gồm cả bạn, nếu bạn quay lại nó sau một thời gian dài) có thể thông báo cho từng chỗ dành sẵn nên chứa. Ví dụ, khi bạn chèn hộp văn bản có ý định chứa tên công ty, hãy nhập hộp văn bản với "[tên công ty]".

 • Nếu bạn đang sử dụng bảng, ảnh và thông tin tương tự, hãy đảm bảo rằng chúng được định vị rõ ràng tương đối với nhau và rằng đầu đề của chúng rõ ràng riêng biệt với văn bản sẽ được nhập vào khi mẫu được điền vào. Hãy nhớ rằng các đối tượng như hộp văn bản có thể bung rộng khi chúng được điền vào nội dung thực thay vì nội dung chỗ dành sẵn.

Đầu Trang

Bạn muốn làm gì?

Áp dụng mẫu trang

OneNote cung cấp một số mẫu trang để giúp bạn bắt đầu; từ nền trang trí đến các trang ghi chú có chức năng, chẳng hạn như các nhà hoạch định và làm danh sách.

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Trên menu tệp , trỏ tới mới, rồi bấm trang từ mẫu.

 2. Trong ngăn tác vụ mẫu , dưới Thêm trang, hãy bấm vào một thể loại trong danh sách, rồi bấm vào tên của mẫu mà bạn muốn sử dụng. OneNote tạo một trang mới trong phần hiện tại dựa trên mẫu đã chọn.

Mẹo: Để nhanh chóng áp dụng mẫu được sử dụng gần đây vào trang mới, trong danh sách tab trang, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh nút trang mới , rồi bấm vào tên của mẫu mà bạn muốn áp dụng. Bấm vào mẫu trống nếu bạn muốn tạo một trang trống mới.

Lưu ý: Nhiều mẫu thiết kế mẫu bao gồm nội dung trang xuất hiện ở các vị trí cụ thể. Do đó, mẫu có thể chỉ áp dụng cho các trang mới chưa chứa ghi chú. Để sử dụng mẫu cho các ghi chú mà bạn đã chụp, hãy tạo một trang mới từ mẫu mà bạn muốn, rồi sao chép ghi chú hiện có của bạn vào đó.

Đầu trang

Tùy chỉnh mẫu

Nếu bạn không muốn tạo một mẫu hoàn toàn mới cho mình, bạn có thể dễ dàng thay đổi nội dung và diện mạo của mẫu hiện có, rồi lưu nó dưới dạng mẫu tùy chỉnh.

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Trên menu định dạng , hãy bấm mẫu.

 2. Trong ngăn tác vụ mẫu , dưới Thêm trang, hãy bấm vào một thể loại, rồi bấm vào tên của mẫu mà bạn muốn sửa đổi.

 3. Trên menu tệp , bấm vào thiết lập trang, sau đó trong ngăn tác vụ thiết lập trang , thay đổi bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn.

 4. Thay đổi bất kỳ nội dung nào trên trang để nó là cách thức mà nó sẽ xuất hiện bất cứ khi nào các trang mới được tạo dựa trên mẫu đã sửa đổi của bạn. Tương tự, hãy xóa bất kỳ nội dung mẫu hiện có nào mà bạn không muốn giữ.

 5. Ở cuối ngăn tác vụ thiết lập trang , hãy bấm lưu trang hiện tại làm mẫu.

 6. Trong hộp thoại lưu dưới dạng mẫu, hãy nhập tên cho hộp tên mẫu .

 7. Để áp dụng mẫu này cho mỗi trang mới mà bạn thêm vào phần hiện tại trong sổ ghi chép của mình, hãy chọn hộp kiểm đặt làm mẫu mặc định cho các trang mới trong phần hiện tại .

 8. Bấm Lưu.

Lưu ý: Các mẫu mà bạn đã tùy chỉnh được tự động thêm vào danh sách mẫu của tôi trong ngăn tác vụ mẫu .

Đầu trang

Tạo mẫu mới

Ngoài các mẫu mà OneNote cung cấp, bạn có thể định dạng một trang trong sổ tay của mình theo cách bạn muốn, rồi lưu nó dưới dạng mẫu mới.

 1. Trên menu tệp , trỏ tới mới, rồi bấm trang.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể tạo một trang mới bằng cách bấm vào trang mới phía trên tab trang.

 2. Trên menu tệp , bấm vào thiết lập trang, sau đó trong ngăn tác vụ thiết lập trang , hãy đặt bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn.

 3. Thêm bất kỳ nội dung nào vào trang mà bạn muốn xuất hiện bất cứ khi nào các trang mới được tạo dựa trên mẫu tùy chỉnh của bạn.

  Ví dụ, nếu bạn đang tạo một mẫu cho các ghi chú cuộc họp, bạn có thể thêm một phần và đầu đề về chương trình nghị sự cho ngày và thời gian của cuộc họp.

 4. Ở cuối ngăn tác vụ thiết lập trang , hãy bấm lưu trang hiện tại làm mẫu.

 5. Trong hộp thoại lưu dưới dạng mẫu, hãy nhập tên cho hộp tên mẫu .

 6. Để áp dụng mẫu này cho mỗi trang mới mà bạn thêm vào phần hiện tại trong sổ ghi chép của mình, hãy chọn hộp kiểm đặt làm mẫu mặc định cho các trang mới trong phần hiện tại .

 7. Bấm Lưu.

Lưu ý: Các mẫu mà bạn tạo sẽ tự động được thêm vào danh sách mẫu của tôi trong ngăn tác vụ mẫu .

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×