Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu sử dụng Lists
Bắt đầu sử dụng Lists

Tạo hoặc thay đổi chế độ xem của danh sách

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Thiết lập danh sách để hiển thị dữ liệu theo cách bạn muốn. Sắp xếp danh sách của bạn theo cách tùy chỉnh để nhấn mạnh một mục nhất định hoặc để có kiểu hấp dẫn hơn. 

Chuyển đến một dạng xem khác

Chọn tên của dạng xem bạn đang chỉnh sửa từ menu tùy chọn Dạng xem (ví dụ: Tất cả các mục), sau đó:

  • Chọn tên của dạng xem bạn muốn thay đổi thành hoặc

  • Chọn kiểu xem khác, như Danhsách , Danh sách Thu gọnhoặc Bộ sưu tập.

Thêm cột

Chọn Thêm cột hoặc:

  1. Di chuột qua giữa hai đầu đề cột và chọn dấu +.

  2. Chọn kiểu cột bạn muốn thêm, nhập thông tin cho cột của bạn, rồi Lưu. 

Bạn cũng có thể thêm cột bằng cách chọn Thêm cột trong tiêu đề cột bên phải.

Sắp xếp danh sách

  • Chọn đầu đề cột bạn muốn sắp xếp, rồi chọn thứ tự sắp xếp.

Lọc danh sách

  • Chọn đầu đề cột rồi chọn Lọc theo, chọn các mục bạn muốn xem và Áp dụng.

  • Để xóa bộ lọc, hãy chọn đầu đề cột, rồi chọn Lọc theo Tiêu > Bỏ chọn tất cả các > áp dụng.

Nhóm các mục

  • Chọn đầu đề cột, rồi chọn tùy chọn Nhóm theo.

Lưu dạng xem

  1. Chọn tên của dạng xem bạn đang chỉnh sửa từ menu Tùy chọn dạng xem (ví dụ:Tất cả các mục ) rồi chọn Lưu dạng xem dưới dạng.

  2. Nhập tên, chọn giữa dạng xem công khai hoặc riêng tư và Lưu.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo, thay đổi hoặc xóa bỏ dạng xem của danh sách hoặc thư viện

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×