Tạo và quản lý bookings

Tạo lịch Bookings

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Tạo lịch Bookings trong Microsoft Teams lịch biểu và quản lý các cuộc hẹn cho nhân viên và người dự của bạn.

Hãy dùng thử!

  1. Trong Teams, hãy chọn Bookings > Bắt đầu.

  2. Chọn Lịch đặt trước mới hoặc Lịch đặt trước hiện .

  3. Nhập tên doanh nghiệp hoặc phòng ban — tên này sẽ được hiển thị trong email và được sử dụng cho địa chỉ email để gửi lời mời đặt trước.

  4. Thêm nhiều chi tiết hơn, rồi chọn Lưu.

  5. Để chuyển sang lịch Bookings khác hoặc nếu bạn muốn thiết lập lịch mới, hãy chọn mũi tên thả xuống bên cạnh tên doanh nghiệp của bạn và chọn lịch bạn muốn. 

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác?

Thêm nhân viên và xem lịch Bookings

Tạo kiểu cuộc hẹn

Tiến hành cuộc hẹn Bookings

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×