Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Cộng tác

Tạo lịch chung

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Lịch chia sẻ có thể giúp bạn nhanh chóng nhìn thấy khi mọi người sẵn dùng cho các cuộc họp hoặc các sự kiện khác.

  1. Trong Outlook, hãy chọn biểu tượng lịch.

  2. Trên tab trang đầu, chọn Thêm lịch > từ sổ địa chỉ.

  3. Thêm người dùng vào lịch dùng chung bằng cách nhập tên của họ hoặc chọn tên của họ từ danh sách, rồi chọn OK.

    Giờ đây, bạn có thể xem lịch của mình và lịch cho những người mà bạn đã thêm vào.

  4. Để kiểm tra tính khả dụng của nhóm, hãy chọn dạng xem ngày .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×