Tạo một điều khiển dùng để tham chiếu điều khiển trên một biểu mẫu khác

Bài viết này mô tả cho bạn cách thêm một điều khiển hộp văn bản vào biểu mẫu Access, rồi đặt các thuộc tính cho hộp văn bản đó để hiển thị giá trị từ điều khiển trên một biểu mẫu khác. Điều này sẽ có ích ở những tình huống sau đây:

 • Bạn có một biểu mẫu chính có chứa một biểu mẫu con; biểu mẫu con này chứa một hộp văn bản được tính toán (ví dụ, tổng mức giá mục), mà bạn muốn hiển thị kết quả trên biểu mẫu chính.

 • Bạn có một biểu mẫu chứa một nút lệnh mở ra một biểu mẫu thứ hai và bạn muốn hộp văn bản trên biểu mẫu thứ hai hiển thị giá trị của một điều khiển trên biểu mẫu thứ nhất.

Tạo điều khiển

 1. Trong Ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu bạn muốn thay đổi, rồi bấm dạng xem Thiết kế hoặc dạng xem Bố trí.

 2. Trên tab Thiết kế, trong thư viện Điều khiển, hãy bấm Hộp Văn bản.

 3. Bấm vào biểu mẫu mà bạn muốn tạo hộp văn bản.

 4. Chắc chắn rằng chỉ có hộp văn bản được chọn. Nếu cần, bấm vào một điều khiển khác rồi bấm lại vào hộp văn bản đó.

 5. Nếu trang thuộc tính chưa được hiển thị, hãy bấm chuột phải vào hộp văn bản rồi bấm Thuộc tính.

 6. Trong ngăn tác vụ Trang thuộc tính, bấm tab Tất cả.

 7. Đặt thuộc tính Nguồn Điều khiển với cú pháp sau:

  =[Biểu mẫu]![tên biểu mẫu]![tên điều khiển]

  Trong đó form name là tên của biểu mẫu có chứa điều khiển mà bạn muốn hiển thị giá trị và control name là tên của điều khiển.

  Tham chiếu một điều khiển trên biểu mẫu con sẽ phức tạp hơn một chút. Trong các trường hợp đó, hãy sử dụng cú pháp như sau:

  =[Biểu mẫu]![tên biểu mẫu chính]![tên điều khiển biểu mẫu con trên biểu mẫu chính].[Biểu mẫu]![tên điều khiển trên biểu mẫu con]

  Trong đó tên biểu mẫu chính là tên của biểu mẫu chính, tên điều khiển biểu mẫu con trên biểu mẫu chính là tên điều khiển trên biểu mẫu chính là bộ chứa của biểu mẫu con và tên điều khiển trên biểu mẫu con là tên của điều khiển trên biểu mẫu con chứa điều khiển có giá trị bạn muốn hiển thị.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, biểu mẫu bạn muốn tham chiếu phải mở để Access đọc giá trị. Biểu mẫu có thể bị ẩn nhưng phải mở.

Ví dụ

Ví dụ 1: Tham chiếu biểu mẫu khác

Giả sử bạn có một biểu mẫu chính có tên Đơn hàng và bạn muốn hiển thị giá trị của điều khiển Tên trên biểu mẫu Chi tiết nhân viên. Để hiển thị giá trị từ điều khiển Tên trên biểu mẫu Chi tiết nhân viên, bạn sẽ thêm một hộp văn bản vào biểu mẫu Đơn hàng và chỉ định thuộc tính Nguồn điều khiển của hộp văn bản đó như sau:

=[Biểu mẫu]![Chi tiết nhân viên]![Tên]

Ví dụ 2: Tham chiếu một điều khiển trên biểu mẫu con từ biểu mẫu chính

Giả sử bạn có một biểu mẫu chính có tên là Đơn hàng. Biểu mẫu này chứa một điều khiển biểu mẫu con có tên là Biểu mẫu con đơn hàng và biểu mẫu con này chứa một hộp văn bản tính toán được đặt tên là Tổng_phụ_đơn hàng. Để hiển thị giá trị từ điều khiển Tổng_phụ_đơn_hàng trên biểu mẫu chính Đơn hàng, bạn sẽ thêm một hộp văn bản vào biểu mẫu chính Đơn hàng và chỉ định thuộc tính Nguồn điều khiển của hộp văn bản đó như sau:

=[Biểu mẫu]![Đơn_hàng]![Biểu mẫu con đơn hàng].[Biểu mẫu]![Tổng_phụ_đơn_hàng]

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, biểu mẫu bạn muốn tham chiếu phải mở để Access đọc giá trị. Biểu mẫu có thể bị ẩn nhưng phải mở.

Đỉnh trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×