Tạo một bảng trống trong Power Pivot

Trong Power pivot, bạn có thể thêm bảng trống, trống vào một mô hình dữ liệu. Các bảng trống không chứa bất kỳ dữ liệu thực tế nào có thể là một cách tốt để sắp xếp các biện pháp, giúp chúng dễ tìm hơn trong danh sách trường PivotTable và Power View. Ví dụ, bạn có thể tạo một bảng có tên là các biện pháp bán hàng chỉ chứa các biện pháp tính toán dữ liệu bán hàng. Bạn có thể tạo các biện pháp trong khu vực tính toán bán hàng của bảng đo chỉ khi bạn có bất kỳ bảng nào khác. Sau đó, bạn có thể ẩn các cột trống khỏi công cụ máy khách, chỉ lộ các biện pháp của bạn trong danh sách trường.

Để thêm một bảng trống vào mô hình dữ liệu

  1. Trong Excel, bấm chuột phải vào ô trống trong trang tính hiện có hoặc trang tính mới, rồi bấm sao chép.

  2. Trong Power Pivot, bấm dán hoặc nhấn CNTRL + V để mở hộp thoại dán bản xem trước.

  3. Trong dán bản xem trước, trong tên bảng, hãy nhập tên bảng.

  4. Sử dụng hàng đầu tiên làm tiêu đề cột được chọn, rồi bấm OK.

Bây giờ, bạn sẽ có một bảng mới với một cột đơn lẻ không có dữ liệu nào trong đó. Bạn có thể ẩn cột trống mới; bấm chuột phải vào tiêu đề cột, rồi bấm ẩn khỏi máy khách. Bạn cũng có thể xóa trang tính Excel trống mà bạn đã sao chép ô trống từ đó.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×