Tạo một biểu mẫu bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn Biểu mẫu

Access cung cấp các công cụ biểu mẫu tạo nhanh trên tab Tạo , mỗi công cụ cho phép bạn tạo ra một biểu mẫu chỉ với một lần bấm chuột. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chọn lọc hơn về các trường xuất hiện trên biểu mẫu, bạn có thể thay bằng Trình hướng dẫn Biểu mẫu. Trình hướng dẫn cũng cho phép bạn xác định dữ liệu được nhóm và sắp xếp như thế nào và bạn có thể sử dụng các trường từ nhiều bảng hoặc truy vấn (miễn là bạn đã chỉ ra mối quan hệ giữa các bảng và truy vấn trước đó).

Khởi động Trình hướng dẫn Biểu mẫu

  1. Trên tab Tạo, trong nhóm Biểu mẫu, bấm vào Trình hướng dẫn Biểu mẫu

  2. Làm theo các chỉ dẫn trên các trang của Trình hướng dẫn Biểu mẫu.

    Lưu ý: Nếu bạn muốn bao gồm các trường từ nhiều bảng và truy vấn trên biểu mẫu, đừng bấm Tiếp theo hoặc Kết thúc sau khi bạn chọn các trường từ bảng hoặc truy vấn đầu tiên trên trang đầu của Trình hướng dẫn Biểu mẫu. Thay vào đó, lặp lại các bước chọn một bảng hoặc truy vấn và bấm vào bất kỳ trường bổ sung nào mà bạn muốn bao gồm trên biểu mẫu. Sau đó bấm Tiếp theo hoặc Kết thúc để tiếp tục.

  3. Trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn, bấm Kết thúc.

Trình hướng dẫn Biểu mẫu có thể tạo ra các kết quả đa dạng tùy theo bạn chọn tùy chọn nào. Vì vậy, bạn nên chạy trình hướng dẫn vài lần, thử nghiệm với các tùy chọn khác nhau mỗi lần cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.

Để biết thêm thông tin về cách tạo mối quan hệ, xem bài viết Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×