Tạo một tham chiếu chéo

Tham chiếu chéo cho phép bạn nối kết đến các phần khác của cùng một tài liệu. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng tham chiếu chéo để nối kết đến biểu đồ hoặc đồ họa xuất hiện ở nơi khác trong tài liệu. Tham chiếu chéo sẽ xuất hiện dưới dạng một nối kết vốn đưa người đọc đến mục được tham chiếu.

Nếu bạn muốn nối kết đến một tài liệu riêng biệt, bạn có thể tạo siêu kết nối.

Trước tiên hãy tạo mục mà bạn đang tham chiếu chéo đến đó

Bạn không thể tham chiếu chéo nội dung nào đó mà không tồn tại, vì vậy hãy đảm bảo tạo biểu đồ, đầu đề, số trang, v.v., trước khi bạn tìm cách nối kết với nó. Khi bạn chèn tham chiếu chéo, bạn sẽ thấy một hộp thoại liệt kê mọi thứ sẵn dùng để nối kết đến. Đây là một ví dụ.

Hộp thoại tham chiếu chéo trong Word

Chèn tham chiếu chéo

 1. Trong tài liệu, hãy nhập văn bản bắt đầu tham chiếu chéo. Chẳng hạn, "Xem Hình 2 để được giải thích về xu hướng đi lên."

 2. Trên tab Chèn, bấm Tham chiếu chéo.

  Ribbon Word với Tham chiếu chéo được tô sáng
 3. Trong hộp Loại tham chiếu, hãy bấm vào danh sách thả xuống để chọn mục bạn muốn nối kết đến. Danh sách mục sẵn có tùy thuộc vào loại mục (đầu đề, số trang, v.v..) mà bạn đang nối kết đến.

  Hộp thoại tham chiếu chéo với các kiểu Tham chiếu được hiển thị
 4. Trong hộp Chèn tham chiếu đến, hãy bấm vào thông tin mà bạn muốn chèn trong tài liệu. Các lựa chọn sẽ phụ thuộc vào mục bạn đã chọn ở bước 3.

  Các lựa chọn trong danh sách Chèn tham chiếu đến
 5. Trong hộp Cho mục, hãy bấm vào mục cụ thể mà bạn muốn tham chiếu đến, chẳng hạn như "Chèn tham chiếu chéo".

 6. Để cho phép người dùng đi đến mục được tham chiếu, hãy chọn hộp kiểm Chèn dưới dạng siêu kết nối.

  Hộp thoại Tham chiếu chéo với hộp kiểm siêu kết nối được tô sáng
 7. Nếu hộp kiểm Bao gồm phía trên/phía dưới sẵn có, hãy chọn hộp này để xác định vị trí tương đối của mục được tham chiếu.

 8. Bấm Chèn.

Tham chiếu chéo được chèn dưới dạng trường

Tham chiếu chéo được chèn vào tài liệu của bạn dưới dạng trường. Trường là một bộ thông tin dẫn hướng Word để chèn văn bản, đồ họa, số trang và các tài liệu khác vào tài liệu tự động. Ví dụ: trường ngày chèn ngày hiện tại. Lợi thế của việc sử dụng trường là nội dung đang được chèn--ngày, số trang, đồ họa, v.v...-được Cập Nhật cho bạn bất cứ khi nào có thay đổi. Ví dụ, nếu bạn đang viết một tài liệu trong một khoảng thời gian, ngày sẽ thay đổi mỗi ngày khi bạn mở và lưu tài liệu. Tương tự như vậy, nếu bạn Cập Nhật đồ họa được lưu trữ ở những nơi khác nhưng được tham chiếu trong trường, bản Cập Nhật sẽ được chọn tự động mà không cần phải chèn đồ họa đó.

Nếu bạn đã chèn một tham chiếu chéo và nó hiển thị ở dạng tương tự như {REF _Ref249586 \* MERGEFORMAT}, thì nghĩa là Word đang hiển thị mã trường thay vì kết quả trường. Khi bạn in tài liệu hoặc ẩn mã trường, thì kết quả trường sẽ thay thế mã trường. Để xem kết quả trường thay vì mã trường, hãy nhấn ALT+F9 hoặc bấm chuột phải vào mã trường, rồi bấm Bật/tắt Mã Trường trên menu lối tắt.

Sử dụng tài liệu cái

Nếu bạn muốn tham chiếu chéo đến các mục nằm trong một tài liệu riêng biệt nhưng không muốn sử dụng siêu kết nối, thì trước tiên bạn sẽ phải kết hợp các tài liệu này thành một tài liệu cái, sau đó chèn tham chiếu chéo. Tài liệu cái là nơi chứa một tập hợp các tệp riêng biệt (hay còn gọi là tài liệu con). Bạn có thể sử dụng tài liệu cái để thiết lập và quản lý tài liệu gồm nhiều phần, chẳng hạn như một quyển sách gồm vài chương.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×