Tạo một truy vấn nâng cao (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng trải nghiệm lấy & biến đổi (Power Query) của Excel để tạo truy vấn nâng cao dùng ngôn ngữ công thức Power Query. Ngôn ngữ công thức Power Query cung cấp nhiều công thức được dùng để xây dựng biểu thức phức tạp. Để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ công thức Power Query, hãy xem Tìm hiểu về công thức Power Query. Để tạo một truy vấn nâng cao, bạn bắt đầu với một truy vấn trống và thêm bước truy vấn có chứa công thức Power Query. Để tìm hiểu thêm về cách sửa bước truy vấn, hãy xem sửa thiết đặt bước truy vấn.

Lưu ý:  Khi bạn chèn hoặc xóa bỏ một bước trung gian trong một truy vấn bạn có thể có khả năng ngắt một truy vấn. Power Query sẽ hiển thị một cảnh báo Chèn Bước khi bạn thử chèn một bước mới.

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ nguồn khác > Truy vấn trống. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ nguồn khác > Truy vấn trống. Tiếp theo, hãy chọn Trình soạn thảo nâng cao từ ngăn Trình soạn thảo truy vấn .

Đi tới Power Query > lấy dữ liệu ngoài > từ nguồn khác > truy vấn trống. Chọn Trình soạn thảo nâng cao từ ngăn Trình soạn thảo truy vấn .

Tạo truy vấn nâng cao từ đầu

Bạn cũng có thể sửa đổi một truy vấn hiện có, như minh họa trong video sau.

Sửa đổi truy vấn nâng cao Power Query hiện có

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×