Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Tạo mục lục

Mục lục trong Word được dựa trên các đầu đề trong tài liệu của bạn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Thêm kiểu đầu đề

Đối với mỗi đầu đề mà bạn muốn trong mục lục, hãy chọn văn bản đầu đề, đi tới kiểutrang chủ >, rồi chọn đầu đề 1, 2hoặc 3.

Thêm đầu đề

Tạo mục lục

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn thêm mục lục.

 2. Đi đến tham chiếu > mục lụcvà chọn bảng tự động 1 hoặc bảng tự động 2hoặc chọn mục lục tùy chỉnh để tạo kiểu riêng của bạn.

  Tạo mục lục

 3. Nếu bạn thực hiện thay đổi đối với tài liệu ảnh hưởng đến mục lục, hãy Cập Nhật mục lục bằng cách bấm chuột phải vào mục lục và chọn trường Cập Nhật.

Áp dụng kiểu đầu đề

Chọn văn bản bạn muốn đưa vào mục lục, sau đó trên tab trang đầu, hãy bấm vào một kiểu đầu đề như đầu đề 1.

Trên Ribbon, hãy bấm kiểu đầu đề

Thực hiện thao tác này cho mọi văn bản bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Tạo mục lục

Word sử dụng đầu đề trong tài liệu của bạn để xây dựng mục lục tự động mà có thể được cập nhật khi bạn thay đổi văn bản, trình tự hoặc mức của đầu đề.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn mục lục – thường là ở gần phần đầu tài liệu.

 2. Bấm vào tham chiếu > mục lục rồi chọn một bảng kiểu nội dung tự động từ danh sách.

  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng kiểu Mục lục Thủ công, thì Word sẽ không dùng đầu đề của bạn để tạo mục lục và sẽ không thể cập nhật mục lục tự động. Thay vào đó, Word sẽ sử dụng văn bản chỗ dành sẵn để tạo diện mạo của mục lục để bạn có thể nhập theo cách thủ công mỗi mục nhập vào bảng nội dung.

  Trên tab Tham chiếu, bấm Mục lục rồi chọn một kiểu Mục lục Tự động từ bộ sưu tập

Nếu bạn muốn định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục, bạn có thể. Chẳng hạn, bạn có thể thay đổi phông chữ, số mức đầu đề và việc có hiển thị đường chấm chấm giữa mục và số trang hay không.

Word dành cho web cho phép bạn Cập Nhật mục lục đã có trong tài liệu của bạn nhưng vẫn chưa cung cấp cách để tạo mục lục.

Để cập nhật mục lục, hãy bấm vào mục lục. Sau đó, đi tới tham chiếu > Cập Nhật bảng.

Để biết thêm chi tiết về các cách Cập Nhật mục lục, hoặc để tạo mục lục, hãy dùng lệnh sửa trong Word để mở tài liệu trong phiên bản Word trên máy tính của bạn (Windows hoặc Mac).

Gần phía trên cùng của màn hình, hãy bấm Sửa trong Word

Khi bạn lưu tài liệu, bạn sẽ có thể giữ lại mục lục Cập Nhật trong Word dành cho web.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem các bước để tạo mục lục trong Word cho Windows hoặc Mac. Nếu chưa có Word, bạn có thể dùng thử hoặc mua ngay ứng dụng này trong phiên bản Office mới nhất.

Bạn có đề xuất cho tính năng này?

Làm cho giọng nói của bạn được nghe và bình chọn cho tính năng này tại word.uservoice.comWord.uservoice.com.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×