Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tạo mục lục nhanh cho các khu vực khác trong ghi chú của bạn rất dễ dàng. Bạn có thể tạo nối kết đến sổ tay, phần, trang và thậm chí cả những đoạn văn cụ thể. 

Sao chép và dán nối kết đến sổ ghi chép

 1. Bấm chuột phải vào tên sổ tay mà liên kết sẽ trỏ tới.

 2. Trên menu lối tắt, bấm vào Sao chép Liên kết đến Sổ tay.

  Liên kết đến sổ tay đã chọn và tiêu đề sổ tay được sao chép vào Bảng tạm.

 3. Bấm vào vị trí trên trang cần chứa nối kết.

 4. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Dán.

  OneNote sẽ chèn nối kết hiển thị sổ tay đích khi được bấm vào.

  Mẹo: Để nhanh chóng quay lại trang trước sau khi bạn bấm vào nối kết, hãy bấm Quay lại trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 

Sao chép và dán nối kết vào một phần

 1. Bấm chuột phải vào tab phần mà liên kết sẽ trỏ đến.

 2. Trên menu lối tắt, bấm vào Sao chép liên kết đến phần.

  Liên kết đến mục đã chọn và tiêu đề mục sẽ được sao chép vào Bảng tạm.

 3. Bấm vào vị trí trên trang cần chứa nối kết.

 4. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Dán.

  OneNote sẽ chèn nối kết hiển thị phần đích khi được bấm vào.

  Lưu ý: Để nhanh chóng quay lại trang trước sau khi bạn bấm vào nối kết, hãy bấm Quay lại trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 

Sao chép và dán nối kết vào một trang

 1. Ở lề bên, bấm chuột phải vào tab trang mà liên kết sẽ trỏ tới.

 2. Trên menu lối tắt, bấm vào Sao chép liên kết đến trang.

  Liên kết đến trang đã chọn và tiêu đề trang sẽ được sao chép vào Bảng tạm.

 3. Bấm vào vị trí trên trang cần chứa nối kết.

 4. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Dán.

  OneNote sẽ chèn nối kết hiển thị trang đích khi được bấm vào.

  Mẹo: Để nhanh chóng quay lại trang trước sau khi bạn bấm vào nối kết, hãy bấm Quay lại trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 

Sao chép và dán nối kết đến một đoạn văn

 1. Di chuyển con trỏ đến cạnh trái của đoạn văn mà bạn muốn liên kết.

 2. Bấm chuột phải vào mũi tên bốn đầu bên cạnh đoạn văn mà liên kết sẽ trỏ đến.

 3. Trên menu lối tắt, bấm vào Sao chép liên kết đến đoạn văn.

  Liên kết đến đoạn văn đã chọn và văn bản đoạn văn được sao chép vào Bảng tạm.

 4. Bấm vào vị trí trên trang cần chứa nối kết.

 5. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Dán.

  OneNote sẽ chèn nối kết hiển thị đoạn văn đích khi được bấm vào.

  Mẹo: Để nhanh chóng quay lại trang trước sau khi bạn bấm vào nối kết, hãy bấm Quay lại trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×