Nếu bạn hiện không có nhóm Microsoft 365 hoặc nhóm nào thì bạn đang bắt đầu với một nhóm gọn gàng và bạn có thể chọn cách nhóm của mình được tổ chức và thiết lập.

Khi tạo nhóm, bạn sẽ nhận được nhóm Microsoft 365 tương ứng, bao gồm hộp thư đến nhóm và lịch trong Outlook, một site SharePoint và OneNote.

Lưu ý: Tổ chức của bạn có thể hạn chế người có thể tạo nhóm. Nếu bạn không thể tạo nhóm hoặc cần tắt tính năng tạo nhóm, hãy kiểm tra với quản trị viên CNTT của mình. 

Tạo nhóm từ đầu:

 1. Chọn Teams Teams tượng nhóm ở bên trái ứng dụng, sau đó chọn Tham gia hoặc tạo nhóm Tham gia hoặc tạo nhóm ở cuối danh sách nhóm.

 2. Di chuột qua thẻ Tạo nhóm và chọn Tham gia hoặc tạo nhómTạo nhóm.

 3. Chọn Từ đầu.

 4. Quyết định loại nhóm mà bạn muốn nhóm này là:

  • Để giới hạn nội dung và cuộc hội thoại cho một nhóm người cụ thể, chọn Riêng tư.

  • Đối với cộng đồng hoặc chủ đề mà bất cứ ai trong tổ chức cũng có thể tham gia, hãy chọn Công khai.

 5. Đặt tên cho nhóm của bạn và thêm mô tả tùy chọn.

 6. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Tạo.

Lập nhóm

Mẹo: Nếu bạn là quản trị viên toàn cầu, bạn sẽ thấy tùy chọn tạo một nhóm toàn tổ chức. Đây là những tình huống tuyệt vời khi bạn muốn tự động thêm tất cả nhân viên trong tổ chức của mình. 

Việc cần làm tiếp theo 

Là người tạo nhóm, bạn là chủ sở hữu. Mời mọi người vào nhóm của bạn và tạo một số kênh. Để xem xét kỹ hơn về vai trò và quyền, hãy xem mục Chức năng của chủ nhóm, thành viên và khách trong Teams.

Bạn có thể thoải mái tạo nhiều nhóm hơn—bạn có thể sở hữu tới 250 nhóm cho mỗi tài khoản.

Chủ đề liên quan

Lập nhóm từ nhóm hiện tại

Tạo nhóm từ nhóm hiện có

Tạo nhóm từ mẫu

Quản lý cài đặt và quyền nhóm

 1. Nhấn Teams Nút Teams vào cuối ứng dụng, rồi nhấn Microsoft Teams biểu tượng thêm nhóm ở góc trên bên phải. Điều này sẽ đưa bạn đến trang Quản lý nhóm.

 2. Nhấn + để tạo nhóm mới

 3. Đặt tên cho nhóm, thêm mô tả, rồi chọn mức bảo mật và phân loại dữ liệu.

 4. Mời mọi người hoặc thậm chí toàn bộ các nhóm liên hệ để tham gia nhóm mới của bạn.

Lưu ý: 

 • Tổ chức của bạn có thể hạn chế những người có thể tạo nhóm. Nếu bạn không thể tạo nhóm hoặc cần tắt tính năng tạo nhóm, hãy kiểm tra với quản trị viên CNTT của mình.

 • Nếu bạn là quản trị viên toàn cầu, hãy cân nhắc việc tạo một nhóm toàn tổ chức, nhóm này sẽ tự động thêm tất cả mọi người trong tổ chức của bạn.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×