Liên hệ và tác vụ

Tạo tác vụ và danh sách việc cần làm

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tạo nhiệm vụ dựng danh sách việc cần làm trong Outlook để giúp bạn giữ lại tổ chức.

  1. Chọn biểu tượng nhiệm vụ Biểu tượng nhiệm vụ , rồi chọn tác vụ mới.

  2. Thêm chủ đề, ngày tháng và mức ưu tiên.

  3. Chọn hộp kiểm lời nhắc nếu bạn muốn đặt lời nhắc.

  4. Chọn lưu & đóng.

Từ bất kỳ chỗ nào trong Outlook, hãy di chuột lên biểu tượng nhiệm vụ để xem danh sách việc cần làm của bạn. Chọn bất kỳ tác vụ nào để mở.

Mẹo: Nếu một email cần phải là một nhiệm vụ, hãy chọn và kéo nó đến biểu tượng nhiệm vụ.

Muốn xem thêm

Tạo tác vụ

Gán và theo dõi các tác vụ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×