Trang chiếu & bố trí

Tạo, phối và nhóm các đối tượng trên trang chiếu

Tạo, phối và nhóm các đối tượng trên một trang chiếu

Trong PowerPoint, nhóm các đối tượng lại với nhau để bạn có thể di chuyển hoặc định dạng chúng cùng một lúc. Hoặc hủy nhóm các đối tượng để bạn có thể thay đổi riêng các phần.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Nhóm đối tượng

  1. Nhấn và giữ Ctrl trong khi chọn từng đối tượng.

  2. Chọn Định dạng >Nhóm > Nhóm.

  3. Định dạng hoặc di chuyển đối tượng đã nhóm theo cách bạn muốn.

Hủy nhóm đối tượng

  1. Chọn một đối tượng đã nhóm.

  2. Chọn Định dạng >Nhóm > Hủy nhóm.

Xem Thêm

Tạo nhóm hoặc hủy nhóm cho hình, ảnh hoặc các đối tượng khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×