Tạo site, bài đăng và danh sách

Tạo site nhóm hoặc site liên lạc

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tạo trang nhóm để kết nối mọi người trong nhóm hoặc tạo một site liên lạc để tiếp cận với một đối tượng rộng hơn trong công ty của bạn.

 1. Từ trang chủ SharePoint của bạn, chọn + tạo site.

 2. Có 2 tùy chọn site để chọn từ:

  • Site nhóm

   • Cộng tác trên các dự án

   • Đọc tin tức liên quan đến nhóm

   • Giữ theo dõi với lịch dùng chung và các tác vụ được quản lý

  • Site liên lạc

   • Chia sẻ tin tức hoặc thông tin rộng rãi

   • Tham gia cùng với khán giả lớn

   • Sử dụng các bố trí hiện đại, trực quan

  Lưu ý: Mặc dù có 2 tùy chọn site để chọn, phần còn lại của bài học này mô tả cách tạo site nhóm.

 3. Chọn site nhóm.

 4. Nhập tên site và xem liệu có sẵn có.

  Lưu ý: Một nhóm Microsoft 365 tương ứng được tạo với mỗi site nhóm trong Microsoft 365 vì vậy bạn không cần phải thực hiện một danh sách phân phối email. Bất kỳ ai cũng có thể liên hệ với toàn bộ nhóm của bạn với địa chỉ email này.

 5. Nhập mô tả cho trang của bạn.

 6. Chọn thiết đặt quyền riêng tư.

 7. Chọn một mức độ nhạy cảm và ngôn ngữ mặc định cho trang của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chọn tiếp theo.

  Lưu ý: Để chọn độ nhạy cảm dữ liệu và ngôn ngữ mặc định cho trang của bạn, người quản trị phải có các tính năng này được kích hoạt.

 8. Thêm chủ sở hữu site bổ sung và các thành viên nhóm khi cần thiết.

 9. Chọn Hoàn tất.

Bạn muốn xem thêm?

Site nhóm SharePoint là gì?

Tạo site nhóm trong SharePoint

Site liên lạc SharePoint là gì?

Tạo site liên lạc trong SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×