Tạo site nhóm trong SharePoint

Tạo site nhóm trong SharePoint

Tạo một site SharePoint để cung cấp vị trí mà bạn và nhóm của bạn có thể làm việc trên các dự án và chia sẻ thông tin từ bất kỳ đâu trên bất kỳ thiết bị nào. Site nhóm bao gồm một nhóm các trang web có liên quan, một thư viện tài liệu mặc định với các tệp, danh sách để quản lý dữ liệu và phần web mà bạn có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của mình.

Tôi nên tạo một site nhóm hay một site giao tiếp?

Sử dụng một site nhóm khi bạn muốn cộng tác với các thành viên khác trong nhóm của mình hoặc với những người khác trên một dự án cụ thể. Với một site nhóm, thông thường thì toàn bộ hoặc đa số các thành viên có thể đóng góp nội dung vào site và thông tin được giới hạn chỉ đối với các thành viên trong nhóm hoặc dự án và các bên liên quan cụ thể. Nếu ý định của bạn là chỉ để truyền phát thông tin ra cho nhiều người xem, site giao tiếp là lựa chọn tốt hơn. Với một site giao tiếp, thông thường thì chỉ một tập hợp nhỏ các thành viên sẽ đóng góp nội dung cho một lượng người xem lớn hơn rất nhiều sử dụng.

Các bước tạo một site nhóm

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365, hãy đăng nhập. Để được trợ giúp, xem mục Nơi đăng nhập vào Microsoft 365.

   Ở góc trên bên trái của trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trình khởi động ứng dụng Office 365 , rồi chọn ô SharePoint. Nếu bạn không thấy ô SharePoint, hãy bấm vào ô Site hoặc Tất cả nếu SharePoint không hiển thị.

   Lưu ý: Nếu bạn không thấy ô SharePoint hoặc ô Site thì có thể gói đăng ký Microsoft 365 của bạn không tích hợp SharePoint trong Microsoft 365. Hãy liên hệ với người quản trị Microsoft 365 trong tổ chức của bạn. Nếu bạn là người quản trị của đối tượng thuê Microsoft 365, hãy xem mục Chuyển sang gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp khác để thêm SharePoint trong Microsoft 365 vào đăng ký của bạn.

  • Nếu bạn đang sử dụng SharePoint Server 2019, hãy đăng nhập vào SharePoint.

 2. Ở đầu trang SharePoint, bấm + Tạo site và chọn tùy chọn Site nhóm. Trình hướng dẫn tạo site sẽ xuất hiện ở phía bên phải màn hình mà bạn nhập thông tin để tạo một site nhóm.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn định liên kết site nhóm mới với site hub SharePoint, bạn có thể hợp lý hóa quy trình này bằng cách dẫn hướng đến site hub trước tiên, rồi bấm vào liên kết Tạo site ở góc trên cùng bên phải của site hub đó. Site nhóm mới sẽ tự động được liên kết với site hub đó.

  • Nếu bạn không thấy liên kết + Tạo site, hoạt động tạo site tự phục vụ có thể đã bị vô hiệu hóa trong SharePoint. Hãy liên hệ với người quản trị SharePoint trong tổ chức của bạn để tạo site nhóm. Nếu bạn là người quản trị đối tượng thuê, hãy xem mục Quản lý hoạt động tạo site trong SharePoint Online để kích hoạt cho hoạt động tạo site tự phục vụ cho tổ chức của bạn hoặc Quản lý site trong Trung tâm quản trị SharePoint để tạo site từ Trung tâm quản trị SharePoint trong Microsoft 365. Hoạt động tạo site hiện không có trong ứng dụng SharePoint dành cho thiết bị di động.

  Chọn một kiểu site trong SharePoint Online

 3. Chọn một mẫu site nhóm được cấp sẵn nội dung để phục vụ một kịch bản cụ thể. Hoặc để tạo một site nhóm từ đầu, hãy chọn mẫu Cộng tác nhóm.

 4. Đặt tên cho site nhóm mới của bạn. Trừ khi bạn sử dụng SharePoint Server 2019, email nhóm Microsoft 365 sẽ được tạo tự động và có cùng tên với site nhóm của bạn. Khi nhập, bạn sẽ thấy tên mà bạn đã chọn có sẵn dùng hay không.

  Lưu ý: Nếu đã vô hiệu hóa Nhóm sản phẩm Microsoft 365 trong SharePoint trong Microsoft 365, trường Địa chỉ email sẽ không xuất hiện.

  Tạo site nhóm SharePoint

 5. Trong hộp Mô tả site, thêm một số văn bản để cho mọi người biết mục đích của site của bạn.

 6. Nếu được cung cấp, trong mục Cài đặt quyền riêng tư, chọn Công khai - bất kỳ ai trong tổ chức cũng có thể truy nhập site này hoặc Riêng tư - chỉ thành viên mới có thể truy nhập site này để kiểm soát những người có quyền truy nhập vào site của bạn.

 7. Nếu người quản trị của bạn đã kích hoạt, hãy chọn một phân loại site trong mục Phân loại site. Các tùy chọn được liệt kê có thể liên quan tới độ nhạy cảm của thông tin hoặc đến vòng đời của thông tin trên site của bạn.

 8. Nếu bạn đang sử dụng SharePoint Server 2019, bấm vào Hoàn thành, thế là xong! Nếu không, hãy tiếp tục.

 9. Chọn ngôn ngữ cho site của bạn.

  Thận trọng: Sau khi bạn chọn một ngôn ngữ mặc định cho site của mình và tạo site, bạn sẽ không thể thay đổi ngôn ngữ sau đó. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thêm ngôn ngữ hỗ trợ thay thế.

 10. Trong SharePoint trong Microsoft 365, hãy thêm tên hoặc địa chỉ email của bất kỳ người nào khác mà bạn muốn để quản lý site trong hộp Thêm chủ sở hữu bổ sung.

  Thêm các thành viên vào một site nhóm

  Lưu ý: Người tạo site tự động là thành viên của nhóm chủ sở hữu site.

 11. Trong SharePoint trong Microsoft 365, trong hộp Thêm thành viên, hãy thêm tên hoặc địa chỉ email của những người mà bạn muốn làm thành viên site của bạn, rồi bấm Hoàn thành. Các thành viên được thêm Microsoft 365 nhóm có liên kết với site sẽ tự động được thêm vào nhóm thành viên của site.

  Để chờ và thêm chủ sở hữu bổ sung, các thành viên hoặc khách truy nhập sau này, hãy bấm Kết thúc.

  Nếu bạn đã chọn một mẫu site tùy chỉnh, một biểu ngữ sẽ hiển thị ở phía trên cùng của site cho biết các trạng thái thiết lập cho site mới của bạn. Để xem thiết đặt nào được áp dụng bởi mẫu site, hãy bấm Cài đặt > Mẫu site.

  Site của bạn sẽ được tạo và sẽ xuất hiện trong số các site bạn đang theo dõi. Site của bạn sẽ không thừa kế các cài đặt quyền hoặc dẫn hướng site khác. Hãy xem mục Quản lý quyền site trong Quản lý cài đặt site nhóm SharePoint của bạn để biết thêm chi tiết.

Tạo site cổ điển

Nếu màn hình của bạn không khớp với các hình ảnh trên, có nghĩa là người quản trị của bạn đã đặt tạo site thành trải nghiệm tạo site cổ điển. Trong trường hợp này, Nhóm Microsoft 365 tương ứng sẽ không được tạo.

 1. Bấm + Tạo site.

 2. Đặt tên cho site của bạn, rồi bấm Tạo.

  Site của bạn sẽ được tạo trong vị trí mà người quản trị đã xác định trước và site sẽ xuất hiện trong số các site mà bạn đang dõi theo. Site của bạn sẽ không thừa kế các cài đặt quyền hoặc dẫn hướng site khác.

Bước tiếp theo

Bây giờ, bạn đã tạo một site, hãy tìm hiểu cách bạn có thể tùy chỉnh và tận dụng:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×