Bắt đầu Nhanh SharePoint Online

Tạo site

Tạo site trong SharePoint

Tạo site

 1. Chọn + tạo site trên trang bắt đầu SharePoint.

 2. Trong trình hướng dẫn:

  • Chọn xem bạn muốn tạo Site nhóm hay Site liên lạc.

  • Nhập tên (và mô tả, nếu bạn muốn) cho trang web.

  • Bạn có thể chọn sửa Hình ảnh biểu tượng bút chì để chỉnh sửa một dòng. và sau đó sửa địa chỉ email hoặc địa chỉ site của nhóm, nếu bạn muốn.

  • Chọn mức độ nhạy cảm cho thông tin site của bạn.

  • Chọn đặt nhóm là công khai hay riêng tư.

  • Chọn ngôn ngữ mặc định cho site của bạn, rồi bấm Tiếp theo.

 3. Trong ngăn tiếp theo, nhập các chủ sở hữu và thành viên.

 4. Chọn Finish.

Một site SharePoint hiện đại được tạo và sẵn sàng để sử dụng trong vài giây. Nếu bạn đã chọn một site nhóm, một nhómMicrosoft 365 cũng được tạo. 

Tạo site trong SharePoint Office 365

Site Liên lạc trong SharePoint Office 365

Thêm danh sách hoặc thư viện tài liệu

 1. Mở site mà bạn muốn thêm danh sách hoặc thư viện vào.

 2. Chọn Mới.

 3. Chọn Danh sách hoặc Thư viện tài liệu.

 4. Trong ngăn Tạo:

  • Nhập tên danh sách hoặc thư viện (và mô tả, nếu muốn).

  • Chọn Tạo.

Thêm danh sách hoặc thư viện trong SPO

Sử dụng bộ lọc để sửa đổi những gì bạn nhìn thấy

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện bạn muốn lọc.

 2. Chọn Mở ngăn bộ lọc Bấm vào Mở ngăn bộ lọc .

 3. Chọn cách bạn muốn lọc danh sách hoặc thư viện từ các tùy chọn sẵn dùng.

Sử dụng cột trong SPO

Thêm trang

 1. Mở site mà bạn muốn thêm trang.

 2. Chọn Mới.

 3. Chọn Trang.

 4. Chọn một mẫu, sau đó chọn tạo trang

 5. Nhập tên trang của bạn, sau đó thêm bất kỳ nội dung nào bạn muốn. 

  Sử dụng phần web để thêm văn bản, hình ảnh và nội dung khác.

 6.  Chọn Phát hành khi bạn sẵn sàng.

Trang mới

Thêm phần web

 1. Trong bài đăng hoặc trang tin tức của bạn, hãy chọn dấu cộng Dấu cộng trong SPO nơi bạn muốn chèn nội dung.

 2. Chọn phần web bạn muốn sử dụng: Văn bản, Hình ảnh, Trình xem tệp, Liên kết, ...

 3. Khi bạn đã thêm tất cả các phần web mình muốn, chọn Phát hành.

Hộp công cụ phần web trong SPO

Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào tùy chọn bản phát hành đầu tiên trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×