Chủ đề liên quan
×
Outlook trên web
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Outlook trên web

Tạo và chỉnh sửa liên hệ

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Tạo và chỉnh sửa các liên hệ trong Outlook trên web để giữ lại thông tin về những người mà bạn làm việc cùng Cập Nhật.

Tạo liên hệ

 1. Chọn Mọi người.

 2. Chọn liên hệ mới.

 3. Thêm chi tiết liên hệ.

 4. Chọn Thêm nhiều hơn nữa để xem thêm tùy chọn.

 5. Chọn tạo để hoàn tất.

Sửa liên hệ

 1. Chọn một liên hệ.

 2. Chọn tab liên hệ .

 3. Chọn chỉnh sửa liên hệ.

 4. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

  Lưu ý: Một số thông tin do tổ chức của bạn cung cấp và bạn sẽ không thể sửa được.

 5. Chọn Lưu.

Bạn muốn thêm nữa?

Sử dụng danh bạ (Mọi người) trong Outlook trên web

Tạo, xem và chỉnh sửa liên hệ cũng như danh sách liên hệ trong Outlook trên web

Nhận trợ giúp cho Outlook trên web

Trợ giúp https://support.office.com/en-us/outlookđào tạo về Outlook

Office cho web bắt đầu nhanh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×