Tạo và gửi email

Tạo và gửi email

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tạo và gửi email, trả lời email, và chuyển tiếp thư.

Tạo và gửi email

 1. Chọn Trang > Email Mới.

 2. Thêm người dự, chủ đề và thư vào nội dung email.

 3. Chọn Gửi.

Trả lời email

 1. Chọn email để trả lời.

 2. Chọn Trả lời.

 3. Nhập câu trả lời.

 4. Chọn Gửi.

Chuyển tiếp để chia sẻ email với người khác

 1. Chọn một email để chuyển tiếp.

 2. Chọn Chuyển tiếp.

 3. Nhập người bạn muốn chuyển tiếp.

 4. Thêm ghi chú vào nội dung email nếu bạn muốn.

 5. Chọn Gửi.

Bạn muốn thêm nữa?

Tạo thư email

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×