Bắt đầu nhanh với Outlook

Tạo và gửi email

Tạo và gửi email trong Outlook

Tạo và gửi email

 1. Chọn Email Mới để bắt đầu một thư mới.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email trong trường đến, CChoặc Bcc .

  Nếu bạn không thấy Bcc, hãy xem mục Hiển thị, ẩn và xem hộp Bcc.

 3. Trong Chủ đề, hãy nhập chủ đề của thư email.

 4. Đặt con trỏ trong phần nội dung thư email, rồi bắt đầu nhập.

 5. Sau khi nhập thư, hãy chọn Gửi.

Tạo và gửi email

Sử dụng @đề cập đến để thu hút sự chú ý của ai đó

 1. Trong phần nội dung thư email hoặc lời mời trên lịch, hãy nhập ký hiệu @ và một vài chữ cái đầu tiên trong tên hoặc họ của người liên hệ.

 2. Khi Outlook cung cấp cho bạn một hoặc nhiều gợi ý, hãy chọn liên hệ bạn muốn đề cập.

  Theo mặc định, tên đầy đủ của người liên hệ sẽ được bao gồm. Bạn có thể xóa một phần nội dung đề cập, ví dụ: mọi thứ trừ tên của người đó.

 3. Liên hệ được đề cập sẽ được thêm vào dòng Tới trên email hoặc lời mời họp.

Tính năng @Đề cập đến trong Outlook

Hộp thư đến Ưu tiên

Hộp thư đến Ưu tiên giúp bạn tập trung vào những email quan trọng nhất. Tính năng này tách hộp thư đến của bạn thành hai tab—Ưu tiênKhác.

Nếu thư không được sắp xếp theo cách bạn muốn, bạn có thể di chuyển chúng và đặt vị trí để cung cấp các thư trong tương lai từ người gửi đó.

 1. Chọn tab ưu tiên hoặckhác .

 2. Bấm chuột phải vào thư bạn muốn di chuyển, rồi chọn di chuyển sang mục khác hoặc di chuyển đến tập trung.

Để bật hoặc tắt hộp thư đến ưu tiên:

 • Chọn xem > Hiển thị hộp thư đếnưu tiên.

Hộp thư đến Ưu tiên trong Outlook

Tiếp theo:   quản lý lịch và liên hệ của bạn trong Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×