Hãy xem Ghi chú Nhanh như một công cụ điện tử tương đương với giấy dán ghi chú nhỏ màu vàng. Tuy nhiên không giống như giấy, Ghi chú Nhanh (trước đây là Ghi chú Bên) ngay lập tức được lưu vào sổ ghi chép OneNote của bạn để bạn có thể tìm kiếm và sắp xếp chúng.

Tạo Ghi chú Nhanh mới trong khi OneNote đang chạy

 1. Chọn Dạng xem > Ghi chú Nhanh Mới.

  Ảnh chụp màn hình của nút Ghi chú Nhanh Mới trong OneNote 2016.

 2. Nhập ghi chú của bạn vào cửa sổ ghi chú nhỏ. Bạn có thể định dạng văn bản bằng các lệnh trên thanh công cụ mini xuất hiện. (Nếu bạn không nhìn thấy thanh công cụ này, hãy bấm vào ... ở phía trên cùng của cửa sổ.)

 3. Lặp lại các bước trên đây đối với bất kỳ Ghi chú Nhanh nào mà bạn muốn tạo thêm.

Bạn có thể di chuyển Ghi chú Nhanh đến bất kỳ chỗ nào trên màn hình và để nó ở đó để tham chiếu trong bao lâu tùy ý. Khi bạn không còn cần đến một Ghi chú Nhanh nữa, hãy đóng cửa sổ của nó.

Lưu ý: Đóng cửa sổ Ghi chú Nhanh sẽ không xóa bỏ ghi chú đó. Giống như các ghi chú thông thường, OneNote tự động lưu các Ghi chú Nhanh của bạn ngay khi bạn tạo ra chúng và bất kỳ khi nào bạn chỉnh sửa chúng. Ghi chú Nhanh được lưu trong phần Ghi chú chưa được Xếp trong sổ ghi chép mặc định của bạn. Bạn có thể tìm thấy chúng một cách nhanh chóng bằng cách mở danh sách Sổ ghi chép (bấm vào mũi tên hướng xuống bên cạnh tên của sổ ghi chép và xem tại cuối danh sách để thấy Ghi chú Nhanh).

Tạo Ghi chú Nhanh khi không chạy OneNote

Bạn có thể tạo Ghi chú Nhanh ngay cả khi chưa mở OneNote.

 1. Trên bàn phím, nhấn Windows + Alt + N.

 2. Nhập ghi chú của bạn vào cửa sổ ghi chú nhỏ.

Mẹo: Để mở Ghi chú Nhanh bổ sung, hãy Windows + Alt + N trên bàn phím cho mỗi Ghi chú Nhanh bổ sung mà bạn muốn tạo. 

Ghim những Ghi chú Nhanh quan trọng vào màn hình

Nếu bạn đang dùng Ghi chú Nhanh để giữ các lời nhắc và thông tin quan trọng luôn trong tầm mắt, bạn có thể ghim để chúng luôn hiển thị bên trên các cửa sổ khác trên màn hình của bạn.

 1. Trong bất kỳ Ghi chú Nhanh nào mà bạn muốn luôn hiển thị, trên thanh công cụ, hãy chọn Dạng xem > Luôn trên Cùng. (Nếu bạn không nhìn thấy thanh công cụ này, hãy bấm vào ... ở phía trên cùng của cửa sổ.)

 2. Di chuyển mỗi ghi chú đã ghim đến chỗ mà bạn muốn nó hiển thị trên màn hình.

 3. Để bỏ ghim một ghi chú khỏi phần trên cùng của màn hình, hãy lặp lại bước 1 (nút này là một nút chuyển trạng thái).

Xem lại tất cả Ghi chú Nhanh

Cho dù bạn đã tạo ghi chú nhanh như thế nào và vào lúc nào, bạn luôn có thể dễ dàng xem qua tất cả các Ghi chú Nhanh của mình bất cứ khi nào bạn muốn.

 1. Ở gần phía trên cùng của trang hiện thời, hãy bấm vào tên của sổ ghi chép hiện thời (ví dụ như "Sổ ghi chép của Tôi").

 2. Ở cuối danh sách Sổ ghi chép, bấm Ghi chú Nhanh.

  Ảnh chụp màn hình của ngăn Sổ ghi chép OneNote 2016 có Ghi chú Nhanh được tô sáng

 3. Trong phần Ghi chú Nhanh, bấm vào tab của các trang mà bạn muốn xem lại.

Bạn có thể lưu giữ các Ghi chú Nhanh trong phần Ghi chú Nhanh, hoặc bạn có thể di chuyển các ghi chú đã chọn đến các phần khác của sổ ghi chép. Để di chuyển trang, hãy bấm chuột phải vào tab trang, chọn Di chuyển hoặc Sao chép, và làm theo các lời nhắc.

Tạo Ghi chú Nhanh trong khi OneNote đang chạy

 1. Bấm Dạng xem > Sổ > Công cụ OneNote Chuyển > Ghi chú Nhanh Mới.

  Quản lý Ghi chú Nhanh bằng Công cụ Gửi đến OneNote

 2. Nhập ghi chú của bạn vào cửa sổ ghi chú nhỏ. Bạn có thể định dạng văn bản bằng các lệnh trên thanh công cụ mini xuất hiện.

 3. Lặp lại các bước trên đây đối với bất kỳ Ghi chú Nhanh nào mà bạn muốn tạo thêm.

Bạn có thể di chuyển Ghi chú Nhanh đến bất kỳ chỗ nào trên màn hình và để nó ở đó để tham chiếu trong bao lâu tùy ý. Khi bạn không còn cần đến một Ghi chú Nhanh nữa, hãy đóng cửa sổ của nó.

Lưu ý: Đóng cửa sổ Ghi chú Nhanh sẽ không xóa bỏ ghi chú đó. Giống như ghi chú thông thường, OneNote động lưu Ghi chú Nhanh của bạn ngay khi bạn tạo ra chúng và bất cứ khi nào bạn chỉnh sửa chúng, để bạn có thể tham khảo sau. Ghi chú Nhanh được lưu trong phần Ghi chú Nhanh của sổ ghi chép mà bạn có thể truy nhập vào đó từ cuối danh sách Sổ ghi chép.

Tạo Ghi chú Nhanh khi không chạy OneNote

Bạn có thể tạo Ghi chú Nhanh ngay cả khi chưa mở OneNote.

 1. Trên bàn phím, nhấn Windows + Alt + N.

 2. Khi cửa sổ Gửi đến OneNote, nhấn N để tạo Ghi chú Nhanh mới.

 3. Nhập ghi chú của bạn vào cửa sổ ghi chú nhỏ. Bạn có thể định dạng văn bản bằng cách chọn văn bản, rồi sử dụng các lệnh trên thanh công cụ mini xuất hiện.

 4. Lặp lại các bước trước đó cho bất kỳ Ghi chú Nhanh nào mà bạn muốn tạo thêm. 

Lưu ý: Ngay cả khi OneNote đang không chạy, mọi Ghi chú Nhanh mà bạn đã tạo sẽ tự động được lưu vào phần Ghi chú Nhanh của sổ ghi chép.

Ghim những Ghi chú Nhanh quan trọng vào màn hình

Nếu bạn đang dùng Ghi chú Nhanh để giữ các lời nhắc và thông tin quan trọng luôn trong tầm mắt, bạn có thể ghim để chúng luôn hiển thị bên trên các cửa sổ khác trên màn hình của bạn.

 1. Trong bất kỳ Ghi chú Nhanh nào mà bạn muốn luôn hiển thị, hãy bấm Xem > Luôn Trên cùng.

 2. Di chuyển mỗi ghi chú đã ghim đến chỗ mà bạn muốn nó hiển thị trên màn hình.

 3. Để hủy ghim ghi chú lên đầu màn hình, hãy lặp lại bước 1.

Xem lại tất cả Ghi chú Nhanh

Cho dù bạn đã tạo ghi chú nhanh như thế nào và vào lúc nào, bạn luôn có thể dễ dàng xem qua tất cả các Ghi chú Nhanh của mình bất cứ khi nào bạn muốn.

 1. Ở gần phía trên cùng của trang hiện thời, hãy bấm vào tên của sổ ghi chép hiện thời (ví dụ như "Sổ ghi chép của Tôi").

 2. Ở cuối danh sách Sổ ghi chép, bấm Ghi chú Nhanh.

 3. Trong phần Ghi chú Nhanh, bấm vào tab của các trang mà bạn muốn xem lại.

 4. Lặp lại các bước trước đó cho bất kỳ Ghi chú Nhanh nào mà bạn muốn tạo thêm.

Bạn có thể lưu giữ các Ghi chú Nhanh trong phần Ghi chú Nhanh, hoặc bạn có thể di chuyển các ghi chú đã chọn đến các phần khác của sổ ghi chép.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×