Bắt đầu nhanh - OneDrive (cá nhân)

Tải lên tệp và thư mục

Tải lên và lưu tệp và thư mục vào OneDrive

Mọi tệp, mọi nơi, luôn được bảo vệ

Tải Word, Excel và PowerPoint cùng với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive để sao lưu và bảo vệ tệp của bạn.

Nâng cấp ngay

Lưu ý: Bắt đầu nhanh này dành cho các tài khoản OneDrive for Home và cá nhân. Đối với tài khoản cơ quan và trường học, hãy xem bắt đầu nhanh Onedrive for work hoặc School.

Sử dụng OneDrive trong trình duyệt của bạn

 1. Đăng nhập vào Office.com.

  Đăng nhập vào https://login.Partner.microsoftonline.CN và chọn onedrive.

  Đăng nhập vào https://Portal.Office.de và chọn onedrive.

 2. Chọn Công cụ khởi động Ứng dụng biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng, rồi chọnOneDrive.

 3. Chọn một tệp hoặc thư mục bằng cách chọn vòng tròn ở góc trên của mục, rồi chọn một lệnh ở đầu trang.

Cửa sổ trình duyệt với công cụ khởi động ứng dụng Office 365 mở và ứng dụng OneDrive được tô sáng

Tải tệp hoặc thư mục lên OneDrive

Bạn có thể lưu trữ trên 300 loại tệp trên OneDrive. Với Microsoft Edge hoặc Google Chrome:

 1. Chọn tải lêntệp > hoặc tải lênthư mục>.

 2. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn tải lên.

 3. Chọn Mở hoặc Chọn thư mục.

Với các trình duyệt khác:

 • Chọn Tải lên, chọn các tệp bạn muốn tải lên, rồi chọn Mở.

 • Nếu không thấy Tải lên > Thư mục, hãy tạo một thư mục và tải các tệp lên thư mục đó.

Ảnh chụp màn hình hiển thị Tải lên đã chọn

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt Ứng dụng đồng bộ OneDrive, bạn cũng có thể tải lên với file Explorer. Chọn các tệp bạn muốn tải lên, rồi kéo chúng vào OneDrive trong ngăn dẫn hướng của file Explorer.

Lưu một tệp vào OneDrive

 1. Chọn tệp > lưu bản sao > Onedrive-cá nhân.

 2. Chọn Nhập tên tệp ở đây, rồi nhập tên.

 3. Nếu bạn muốn lưu vào một thư mục khác, chọn Duyệt, rồi chọn thư mục bạn muốn.

 4. Chọn Lưu.

Lần tới khi bạn mở ứng dụng Office, bạn sẽ thấy tệp đã lưu trong danh sách Gần đây.

Danh sách vị trí trên trang lưu bản sao của tài liệu Word.

Lưu ý: Yêu cầu Microsoft 365, Office 2019 hoặc Office 2016.

Nếu bạn không thấy OneDrive - Cá nhân trong danh sách:

 1. Chọn Thêm Vị trí

 2. Chọn OneDrive và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

Ảnh chụp màn hình nút Thêm địa điểm và danh sách Thêm địa điểm trên trang Lưu như của Word.

Sử dụng OneDrive trên máy tính của bạn

Nếu bạn sử dụng Windows 10, OneDrive có thể đã yêu cầu bạn đăng nhập để đồng bộ các tệp của mình.

Trong file Explorer, chọn Onedrive – cá nhân.

Nếu OneDrive không thiết lập, hãy xem:

File Explorer mở bằng OneDrive-cá nhân được chọn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive cho cơ quan hoặc trường học.
Đối với OneDrive ứng dụng dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố của ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

OneDrive Người quản trị cũng có thể xem Cộng đồng Công nghệ OneDrive, Trợ giúp cho OneDrive dành cho Người quản trị.

Biểu tượng Hỗ trợ Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho đội ngũ hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive Người quản trị có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của Microsoft 365 cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×