Tải tệp hoặc ảnh lên OneDrive cho các thiết bị di động chạy Windows

Tải tệp hoặc ảnh lên OneDrive cho các thiết bị di động chạy Windows

Mọi tệp, mọi nơi, luôn được bảo vệ

Tải Word, Excel và PowerPoint cùng với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive để sao lưu và bảo vệ tệp của bạn.

Nâng cấp ngay

Tải lên và làm việc với các tệp trong OneDrive trên thiết bị Windows của bạn ngay khi bạn thực hiện trên máy tính của mình. Tải lên và lưu bất cứ loại tệp nào, bao gồm các tệp tài liệu, ảnh, video và nhạc.

Chọn phiên bản Windows của thiết bị của bạn từ một trong các tab bên dưới:

Điều này áp dụng cho Windows 10 cho XBox One, HoloLens, Surface Hub hoặc máy tính bảng.

Tải tệp từ thiết bị của bạn lên OneDrive

Sử dụng quy trình tương tự để tải lên và lưu bất cứ loại tệp nào vào trong ứng dụng OneDrive, bao gồm các tệp tài liệu, ảnh, video và nhạc.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, trong thư mục mà bạn muốn thêm tệp hoặc ảnh đã thêm, hãy chọn tải lên.

 2. Chọn tệp nếu bạn đang tải lên các tệp riêng lẻ hoặc thư mục nếu bạn đang tải lên một thư mục và tất cả nội dung của nó.

 3. Duyệt đến các tệp hoặc thư mục mà bạn muốn tải lên.

  Lưu ý: 

  • Trên PC chạy Windows 10, hộp thoại Mở sẽ hiển thị các tệp trên máy tính của bạn. Duyệt đến tệp bạn muốn tải lên, rồi chọn Mở.

   Bạn cũng có thể tải lên ảnh và video từ điện thoại vào thư mục OneDrive trên máy tính bằng File Explorer hoặc nhập từ ứng dụng Ảnh. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu của điện thoại hoặc sử dụng kết nối wi-fi hay Bluetooth.

Tạo thư mục

Bạn có thể thêm các thư mục vào dạng xem Tệp hoặc bên trong bất cứ thư mục nào khác ở OneDrive.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, trong dạng xem tệp Biểu tượng tệp cho ứng dụng OneDrive dành cho Windows 10 , hãy chọn thư mục .

 2. Nhập tên cho thư mục mới, sau đó chọn tạo .

Di chuyển tệp đến một thư mục OneDrive khác

 1. Trong ứng dụng OneDrive, hãy chọn hộp kiểm của tệp hoặc tệp mà bạn muốn di chuyển.

 2. Ở trên cùng, chọn di chuyển đến, sau đó trong ngăn di chuyển các mục đến , hãy chọn thư mục đích cho tệp hoặc tệp mà bạn đang di chuyển.

  Mẹo: Để tạo một thư mục mới cho các tệp bạn đang di chuyển, hãy chọn thư mục mới, rồi nhập tên thư mục.

Điều này áp dụng cho Windows 10 cho điện thoại.

Tải tệp từ thiết bị của bạn lên OneDrive

Sử dụng quy trình tương tự để tải lên và lưu bất cứ loại tệp nào vào trong ứng dụng OneDrive, bao gồm các tệp tài liệu, ảnh, video và nhạc.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, ở thư mục bạn muốn thêm ảnh vào, hãy nhấn Thêm Thêm ảnh .

 2. Nhấn vào Tải lên Biểu tượng Tải lên của OneDrive cho Windows 10 mobile .

 3. Trong Chọn ứng dụng, chọn nguồn tệp bạn muốn tải lên, chẳng hạn như Thiết bị Này hoặc ứng dụng Ảnh trên điện thoại của bạn.

  Lưu ý: 

  • Trên PC chạy Windows 10, hộp thoại Mở sẽ hiển thị các tệp trên máy tính của bạn. Duyệt đến tệp bạn muốn tải lên, rồi chọn Mở.

  • Nếu điện thoại của bạn được đặt là tự động lưu ảnh vào OneDrive, ứng dụng Ảnh trên điện thoại sẽ hiển thị các ảnh từ OneDrive, cũng như ảnh trong điện thoại chưa được tải lên. Việc tải lên một ảnh đã có trong OneDrive sẽ tạo ra bản sao của ảnh.

 4. Tìm tệp bạn muốn tải lên, chọn tệp, rồi nhấn OK OK .

Mẹo: Bạn cũng có thể tải lên ảnh và video từ điện thoại vào thư mục OneDrive trên máy tính bằng File Explorer hoặc nhập từ ứng dụng Ảnh. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu của điện thoại hoặc sử dụng kết nối wi-fi hay Bluetooth.

Tự động tải ảnh và video mà bạn chụp hay quay từ thiết bị của mình lên OneDrive

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng Tải lên Camera một lần trên mỗi tài khoản.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn vào Menu Menu OneDrive > Cài đặt Thiết đặt OneDrive > Tải lên từ camera.

 2. Bên dưới mục Tải lên camera, hãy Bật công tắc.

  Để tự động tải lên cả các video bạn quay bằng điện thoại, hãy Bật công tắc ở mục Bao gồm video.

  Mẹo: Bạn chỉ có thể tự động tải lên video nếu tính năng Tải lên từ camera cũng bật.

 3. Bên dưới mục Tài khoản sao lưu camera, nhấn để mở danh sách, rồi chọn tài khoản OneDrive mà bạn muốn tải ảnh lên.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng kết nối internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng, như kết nối dữ liệu di động, hãy Tắt công tắc ở tùy chọn Tải lên sử dụng kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Nếu kết nối của bạn không phải là gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng - phần lớn kết nối mạng wi-fi đều không phải là gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng - bạn có thể bật công tắc này.

Tạo thư mục

Bạn có thể thêm các thư mục vào dạng xem Tệp hoặc bên trong bất cứ thư mục nào khác ở OneDrive.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, ở dạng xem Tệp, nhấn vào Thêm Thêm ảnh , rồi nhấn Thư mục mới Lệnh Thư mục Mới trong ứng dụng OneDrive trên Windows Phone 10 .

 2. Nhập tên thư mục mới, rồi nhấn OK OK .

Di chuyển tệp đến một thư mục OneDrive khác

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn Chọn Chọn tệp , rồi nhấn vào hộp kiểm của một hoặc nhiều tệp mà bạn muốn di chuyển, nhấn Xem thêm Xem thêm , rồi nhấn Di chuyển Di chuyển tệp .

 2. Trong Di chuyển mục đến, nhấn vào thư mục bạn muốn di chuyển tệp vào, rồi nhấn vào Di chuyển OK .

  Mẹo: Để tạo thư mục mới cho các tệp bạn đang di chuyển, nhấn vào Thư mục mới Lệnh Thư mục Mới trong ứng dụng OneDrive trên Windows Phone 10 .

Tải tệp từ thiết bị của bạn lên OneDrive

 1. Trong OneDrive, ở dạng xem Tất cả tệp, hãy nhấn vào Thêm Thêm ảnh ở cuối màn hình.

 2. Trong mục Chọn một ứng dụng, hãy chọn nguồn ảnh hoặc video bạn muốn tải lên, như ứng dụng Ảnh trên điện thoại của bạn.

 3. Tìm ảnh hoặc video bạn muốn tải lên, chọn ảnh hoặc video đó, rồi nhấn OK Hoàn tất thêm .

Tự động tải ảnh và video mà bạn chụp hay quay lên OneDrive

Lưu ý: 

 • Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng Camera Tải lên mỗi lúc trên một tài khoản.

 • Ảnh được tải lên thông qua tính năng Tải lên từ Camera sẽ được sắp xếp tự động theo Năm và Tháng vào các thư mục lồng trong thư mục Thư viện ảnh. Bạn có thể điều khiển hoạt động này bằng cài đặt “Sắp xếp” trong trang cài đặt Tải lên từ Camera. Vui lòng lưu ý rằng hiện các thao tác di chuyển, đổi tên hoặc xóa những thư mục trên đều không được hỗ trợ và đề xuất.

 1. Đi đến mục Cài đặt của điện thoại, rồi nhấn sao lưu > ảnh + video.

 2. Bên dưới mục Ảnh hoặc Video, hãy chọn Chất lượng tốt hoặc Chất lượng tốt nhất.

  Nếu bạn không muốn tự động tải lên ảnh hoặc video, hãy đảm bảo chọn Không tải lên.

Mẹo: Để tìm hiểu cách di chuyển ảnh và video trên điện thoại của bạn vào thư mục OneDrive trên máy tính, hãy xem Đồng bộ ảnh và video bằng cách sử dụng máy tính của tôi trên website Windows Phone.

Tạo thư mục

Bạn có thể thêm các thư mục ở chế độ xem Tệp hoặc bất cứ thư mục nào khác trong OneDrive.

 1. Trong dạng xem hoặc thư mục mà bạn muốn tạo thư mục mới, nhấn vào Xem thêm Biểu tượng Xem thêm của OneDrive cho Windows Mobile 8/8.1 , sau đó chọn tạo thư mục mới.

 2. Nhấn vào Tên thư mục, nhập tên bạn muốn cho thư mục, rồi nhấn vào OK Hoàn tất thêm .

Di chuyển tệp đến một thư mục OneDrive khác

 1. Chọn các tệp bạn muốn di chuyển, rồi nhấn vào Di chuyển Biểu tượng Di chuyển của OneDrive cho Windows Mobile 8/8.1 (Bạn có thể phải nhấn vào Xem thêm Biểu tượng Xem thêm của OneDrive cho Windows Mobile 8/8.1 trước để thấy biểu tượng Di chuyển).

  Mẹo: Bạn có thể di chuyển thư mục vào một thư mục khác, tệp riêng lẻ cũng tương tự.

 2. Danh sách Tệp của bạn sẽ xuất hiện. Nhấn vào thư mục bạn muốn di chuyển tệp vào đó, rồi nhấn vào di chuyển mục vào đây.

Mẹo: Để tạo một thư mục mới cho các tệp đã di chuyển này, ở cuối danh sách Tệp, nhấn vào Thư mục mới. Nhập tên thư mục mới rồi nhấn vào Tạo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive cho cơ quan hoặc trường học.
Đối với OneDrive ứng dụng dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố của ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

OneDrive Người quản trị cũng có thể xem Cộng đồng Công nghệ OneDrive, Trợ giúp cho OneDrive dành cho Người quản trị.

Biểu tượng Hỗ trợ qua Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho đội ngũ hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive Người quản trị có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của Microsoft 365 cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Đi tới OneDrive UserVoice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×