Tải xuống các báo cáo tham dự trong Teams

Tải xuống các báo cáo tham dự trong Teams

Nếu bạn đã tổ chức một cuộc họp Teams, bạn có thể lưu hồ sơ về những ai đã tham dự nó. Báo cáo bao gồm tên của mỗi người trong cuộc họp, thời gian họ đã tham dự và rời khỏi cuộc họp.

Lưu ý: 

  • Chỉ những người tổ chức cuộc họp có thể tải xuống báo cáo tham dự.

  • Quản trị viên của bạn cần bật tính năng này để làm cho nó có sẵn. Xem Quản lý chính sách cuộc họp trong Teams để biết thêm thông tin.

Bạn sẽ tìm thấy báo cáo tham dự ở một vài nơi khác nhau:

Trong cuộc họp trò chuyện

Một ô có nhãn Báo cáo tham dự sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện khoảng năm phút sau khi cuộc họp của bạn kết thúc. Chọn nó để tải xuống báo cáo vào thiết bị của bạn.

Báo cáo sẽ được tải xuống dưới dạng tệp CSV để bạn có thể mở trong Excel. Tìm tệp trong thư mục Tải xuống trên thiết bị của bạn. 

Trong lời mời cuộc họp

Trong Teams, chuyển tới Lịch, mở cuộc họp và tìm ô có nhãn Báo cáo tham dự trên tab Chi tiết. 

Chọn nó để tải xuống tệp .CSV vào thiết bị của bạn. Bạn có thể sử dụng Excel để mở nó.

Các sự cố và hạn chế đã biết

  1. Báo cáo tham dự chưa có sẵn cho các phòng nghỉ chia theo nhóm. Sắp ra mắt!

  2. Báo cáo hiện không bao gồm những người tham dự chỉ xem.

  3. Nếu cuộc họp kênh đang diễn ra và ai đó bắt đầu cuộc họp thứ hai trong cùng cuộc trò chuyện kênh, báo cáo tham dự sẽ chỉ có sẵn cho cuộc họp thứ hai.

  4. Nếu ai đó đợi ở sảnh và không được tham gia cuộc họp, họ sẽ không được đưa vào báo cáo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×