Tải xuống tệp từ OneDrive vào thiết bị của bạn

Tải xuống tệp từ OneDrive vào thiết bị của bạn

Khi sử dụng ứng dụng OneDrive, bạn có thể tải xuống một bản sao cục bộ của một tệp vào thiết bị của bạn.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, mở thư mục chứa tệp bạn muốn tải xuống. Đảm bảo nội dung thư mục xuất hiện trong dạng xem Danh sách chứ không phải dưới dạng hình thu nhỏ.

 2. Nhấn vào Xem thêm Nút Xem thêm trong ứng dụng OneDrive for Android bên cạnh tệp bạn muốn lưu, rồi nhấn vào Lưu.

  1. Bạn cũng có thể chọn nhiều tệp bằng cách nhấn và giữ một ảnh hoặc video, rồi nhấn vào hình tròn bên cạnh tên của các tệp bổ sung để đánh dấu chọn.

  2. Nhấn vào Xem thêm Nút Xem thêm trong ứng dụng OneDrive for Android ở góc trên bên phải, rồi nhấn vào Lưu.

 3. Nhấn vào mũi tên ở Lưu vào vị trí này để xem thư mục trên thiết bị của bạn. Chọn một thư mục cho các tệp đã tải xuống, rồi nhấn Lưu.

  Lưu tệp từ OneDrive

 1. Trong ứng dụng OneDrive, mở thư mục có chứa ảnh hoặc video mà bạn muốn tải xuống. Hãy đảm bảo nội dung thư mục xuất hiện trong dạng xem Danh sách chứ không phải dưới dạng hình thu nhỏ.

 2. Chọn ảnh hoặc video. (Bạn có thể chọn nhiều tệp bằng cách nhấn và giữ một ảnh hoặc video, rồi nhấn vào hình tròn bên cạnh tên các tệp bổ sung để đánh dấu chọn.)

 3. Nhấn vào Chia sẻ Chia sẻ OneDrive > Lưu ảnh.

  Ảnh chụp màn hình của nút Lưu Ảnh trong ứng dụng OneDrive trên iOS

 4. Tìm ảnh hoặc video đã tải xuống trong thư mục Thư viện ảnh trên thiết bị của bạn.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, hãy chọn hộp kiểm của tệp hoặc tệp mà bạn muốn. (Đối với Windows Phone, hãy gõ nhẹ và giữ tệp bạn muốn tải xuống, rồi chọn các hộp kiểm cho bất kỳ tệp bổ sung nào bạn muốn.)

  Lưu ý: OneDrive trên Windows Phone hiện không cho phép bạn tải xuống các thư mục hoặc sổ tay OneNote.

 2. Chọn Tải xuống. (Đối với Windows Phone, hãy gõ nhẹ thêm Xem thêm , sau đó gõ nhẹ vào tải xuống. (Bạn cũng có thể gõ nhẹ và giữ bất kỳ tệp nào mà bạn đã chọn trong bước 1, rồi gõ nhẹ vào tải xuống Tải xuống tệp .)

 3. Để tìm tệp bạn đã tải xuống, trong ngăn tải xuống xuất hiện khi bắt đầu tải xuống, hãy chọn mở thư mục tảixuống.

  (Đối với Windows Phone, tìm và mở thư mục trên thiết bị của bạn, nơi bạn muốn tải xuống, sau đó gõ nhẹ vào lưu Hoàn tất thêm .)

  Lưu ý: Đối với ứng dụng, nếu bạn chọn nhiều tệp, chúng sẽ được tải xuống cùng nhau dưới dạng một thư mục được nén đơn. Tất cả các tệp sẽ tải xuống thư mục tải xuống ứng dụng (một thư mục con trong thư mục tải xuống trên máy tính của bạn).

  Đối với Windows Phone, nếu bạn chọn nhiều tệp, họ sẽ tải xuống riêng lẻ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×