Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Microsoft 365 hoặc Office 2019 trên PC hoặc máy Mac

Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo máy tính hoặc máy Mac của bạn đáp ứng được yêu cầu hệ thống.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đang cài đặt Office, bạn có thể có một số bước thiết lập để thực hiện trước tiên. Bung rộng phần tìm hiểu thêm bên dưới.

Tuy nhiên, nếu bạn đang cài đặt lại Office, bạn đã mua lại khóa sản phẩm hoặc bạn đang cài đặt Office tại cơ quan hoặc trường học và biết bạn có một giấy phép, sau đó đến mục đăng nhập và cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đang cài đặt Office, bạn có thể phải hoàn thành một bộ các bước trước khi cài đặt trước hoặc bạn có thể cần phải thực hiện theo các bước khác nhau với nội dung bên dưới. Bạn nên làm gì nếu bản sao Office của bạn là một Office dành cho gia đình hoặc một sản phẩm Office dành cho doanh nghiệp và liệu bạn có khóa sản phẩm mà bạn phải chuộc, một tài khoản hiện có được liên kết với Office hay giấy phép được gán trước.

Office dành cho gia đình

Nếu bạn có một sản phẩm Office dành cho gia đình và nó đi kèm với một khóa sản phẩm*, trước khi cài đặt lần đầu tiên (hoặc chia sẻ nó nếu bạn có Microsoft 365 Family ), bạn cần phải quy đổi khóa sản phẩm của bạn trước tiên.

Đi tới Office.com/Setup và đăng nhập bằng tài khoản Microsofthiện có hoặc mới* rồi nhập khóa sản phẩm của bạn để quy đổi. Việc tăng cấp khóa của bạn là những gì thêm tài khoản Microsoft của bạn vào Office và bạn chỉ cần thực hiện điều này một lần. Nếu bạn đang gia hạn đăng ký Microsoft 365 với khóa sản phẩm mới, hãy sử dụng cùng một tài khoản Microsoft mà bạn đã liên kết với gói đăng ký phiên bản hết hạn của mình.

Mẹo: Sau khi thực hiện xong, bất kỳ lúc nào bạn cần cài đặt hoặc cài đặt lại Office, bạn có thể đi thẳng đến phần tiếp theo, đăng nhập để tải xuống Office và chọn tab để được trợ giúp cài đặt trên PC hoặc máy Mac. Hãy đảm bảo bạn đăng nhập bằng cùng tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để quy đổi khóa sản phẩm của mình tại office.com/setup.

Office dành cho doanh nghiệp

Nếu gói đăng ký Office dành cho doanh nghiệp của bạn bao gồm phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office, bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt nó, trừ khi người nào đó trong tổ chức của bạn gán giấy phép cho bạn.

Tìm hiểu cách kiểm tra điều này trong sản phẩm hoặc giấy phép kinh doanh Microsoft 365 tôi có? hoặc nếu bạn là người quản trị Microsoft 365 chịu trách nhiệm gán giấy phép cho mọi người trong tổ chức của bạn, hãy xem mục gán giấy phép cho người dùng.

Sau khi bạn xác nhận rằng bạn có giấy phép, bất kỳ lúc nào bạn cần phải cài đặt hoặc cài đặt lại Office, bạn có thể đi thẳng đến phần bên dưới, đăng nhập để tải xuống Office , rồi chọn tab để biết các bước cài đặt trên PC hoặc máy Mac. Bạn sẽ đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình cho những phiên bản Office này.

* Nếu bạn không có khóa sản phẩm hoặc tài khoản

Một số phiên bản của Office chẳng hạn như Office Professional Plus 2019, Office Standard 2019, hoặc một ứng dụng độc lập chẳng hạn như Word 2019 hoặc Project 2019 không có tài khoản Microsoft liên kết hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Các bước để cài đặt các phiên bản này có thể khác nhau tùy theo cách bạn nhận được Office thông qua một trong các cách sau:

Microsoft HUP:
Bạn đã mua Office để sử dụng cá nhân thông qua chương trình lợi ích công ty của bạn và có khóa sản phẩm, hãy xem mục cài đặt Office qua HUP.

Các Phiên bản cấp phép số lượng lớn:
Bộ phận CNTT có thể sử dụng phương pháp khác khi cài đặt Office cho mọi người trong tổ chức của họ. Hãy trao đổi với bộ phận CNTT của bạn để được trợ giúp về việc cài đặt.

Người bán bên thứ ba:
Bạn đã mua Office từ bên thứ ba và bạn đang gặp phải vấn đề với khóa sản phẩm.

Đăng nhập để tải xuống và cài đặt Office

Đăng nhập để tải xuống Office

 1. Truy nhập www.office.com và nếu bạn vẫn chưa đăng nhập, hãy chọn Đăng nhập.

  Đi tới login.Partner.microsoftonline.CN và nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập bằng tên người dùng tài khoản công ty hoặc trường học và mật khẩu hiện có của bạn.

  Đi tới Portal.Office.de và đăng nhập nếu bạn chưa đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đăng nhập bằng tài khoản bạn đã liên kết với phiên bản Office này. Đây có thể là tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học. Tôi đã quên tài khoản mà mình sử dụng với Office.

 3. Sau khi đăng nhập, hãy làm theo các bước khớp với loại tài khoản bạn đã đăng nhập.

  Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft
  Dòng

  1. Từ trang chủ của Office, chọn Cài đặt Office.

   Ảnh chụp màn hình trang chủ Office.com sau khi đăng nhập
  2. Chọn Cài đặt (hoặc Cài đặt Office > tùy thuộc vào phiên bản của bạn).

  Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học
  Dòng

  1. Từ trang chủ, chọn cài đặt Office (nếu bạn thiết lập một trang khởi động khác, hãy đi tới aka.MS/Office-install.)

   Từ trang chủ, chọn cài đặt Office (nếu bạn thiết lập một trang khởi động khác, hãy đi tới login.Partner.microsoftonline.CN/Account.)

   Từ trang chủ, chọn cài đặt Office (nếu bạn thiết lập một trang khởi động khác, hãy đi tới Portal.Office.de/Account.)

   Ảnh chụp màn hình Office.com nếu đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học
  2. Chọn Ứng dụng Office 365 để bắt đầu cài đặt.

   Phiên bản 64 bit được cài đặt theo mặc định, trừ khi Office phát hiện trước đây bạn đã cài đặt phiên bản Office 32 bit (hoặc một ứng dụng Office độc lập như Project hoặc Visio). Trong trường hợp này, phiên bản 32-bit của Office sẽ được cài đặt thay thế.

   Để thay đổi từ một Phiên bản 32-bit sang một phiên bản 64-bit hoặc ngược lại, trước tiên, bạn cần gỡ cài đặt Office (bao gồm bất kỳ ứng dụng Office độc lập bạn có chẳng hạn như Project hoặc Visio). Sau khi hoàn tất quá trình gỡ cài đặt, đăng nhập lại vào www.office.com và chọn Tùy chọn cài đặt khác, chọn ngôn ngữ và phiên bản bạn muốn (64 hoặc 32-bit), và sau đó chọn Cài đặt. (Hãy xem mục cài đặt Visio hoặc Cài đặt Project nếu bạn cần cài đặt lại những ứng dụng độc lập đó.)

   Để thay đổi từ một Phiên bản 32-bit sang một phiên bản 64-bit hoặc ngược lại, trước tiên, bạn cần gỡ cài đặt Office (bao gồm bất kỳ ứng dụng Office độc lập bạn có chẳng hạn như Project hoặc Visio). Sau khi gỡ cài đặt hoàn tất, hãy đăng nhập lại vào login.Partner.microsoftonline.CN và chọn các tùy chọn cài đặt khác, chọn ngôn ngữ và phiên bản bạn muốn (64 hoặc 32-bit), rồi chọn cài đặt. (Hãy xem mục cài đặt Visio hoặc Cài đặt Project nếu bạn cần cài đặt lại những ứng dụng độc lập đó.)

   Để thay đổi từ một Phiên bản 32-bit sang một phiên bản 64-bit hoặc ngược lại, trước tiên, bạn cần gỡ cài đặt Office (bao gồm bất kỳ ứng dụng Office độc lập bạn có chẳng hạn như Project hoặc Visio). Sau khi gỡ cài đặt hoàn tất, hãy đăng nhập lại vào Portal.Office.de và chọn các tùy chọn cài đặt khác, chọn ngôn ngữ và phiên bản bạn muốn (64 hoặc 32-bit), rồi chọn cài đặt. (Hãy xem mục cài đặt Visio hoặc Cài đặt Project nếu bạn cần cài đặt lại những ứng dụng độc lập đó.)

 4. Điều này sẽ hoàn tất việc tải xuống Office cho thiết bị của bạn. Hãy làm theo lời nhắc trong mục "Cài đặt Office" dưới đây để hoàn thành quá trình cài đặt.

  Mẹo: Bạn không thấy tùy chọn cài đặt sau khi đăng nhập? Có thể đã xảy ra sự cố với tài khoản của bạn. Chọn mục Bạn cần trợ giúp? từ bên trên và xem lại các giải pháp bên dưới Câu hỏi về tài khoản.

Cài đặt Office

 1. Tùy theo trình duyệt của bạn, bấm vào Chạy (trong Microsoft Edge hoặc Internet Explorer), Thiết lập (trong Chrome) hoặc Lưu Tệp (trong Firefox).

  Nếu bạn thấy lời nhắc từ Kiểm soát Tài khoản Người dùng với nội dung Bạn có muốn cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi đối với thiết bị của bạn không? chọn .

  Cài đặt sẽ bắt đầu.

  Hiển thị hộp thoại tiến độ xuất hiện khi cài đặt Office

 2. Cài đặt của bạn hoàn tất khi bạn thấy cụm từ "Bạn đã sẵn sàng! Office giờ đã được cài đặt" và một hiệu ứng hoạt hình sẽ được phát để hiển thị cho bạn vị trí tìm ứng dụng Office trên máy tính của mình. Chọn Đóng.

  Office giờ đã được cài đặt. Chọn Đóng

Sự cố về cài đặt hoặc đăng nhập?

Mẹo: Bạn có thể tải xuống và cài đặt trợ lý hỗ trợ và phục hồi của Microsoft để trợ giúp với các sự cố cài đặt Microsoft 365 trên PC.

Nếu bạn gặp phải sự cố về cài đặt, chẳng hạn như mất nhiều thời gian để cài đặt Office, xem mục Bạn cần trợ giúp? để biết danh sách sự cố phổ biến.

Kích hoạt Office

 1. Để mở một ứng dụng Office, chọn nút Bắt đầu (góc dưới bên trái màn hình của bạn) và nhập tên của một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word.

  Nếu bạn có Windows 8.1 hoặc 8.0, hãy nhập tên của một ứng dụng Office vào màn hình Bắt đầu. Bạn không tìm thấy các ứng dụng Office của mình?

 2. Để mở ứng dụng Office, chọn biểu tượng của ứng dụng đó trong kết quả tìm kiếm.

 3. Khi ứng dụng Office mở ra, hãy chấp nhận thỏa thuận cấp phép. Office được kích hoạt và sẵn sàng để bạn sử dụng.

  Lưu ý: Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ xuất hiện nếu Office gặp phải sự cố khi kích hoạt. Hoàn thành các bước trong trình hướng dẫn để hoàn tất việc kích hoạt Office.

Câu hỏi thường gặp về đăng nhập hoặc cài đặt

Sau đây là một vài trong số các câu hỏi hoặc sự cố thường gặp hơn khi tìm cách cài đặt Office.

Mẹo: Bạn không thấy sự cố của mình được liệt kê? Hãy thử Khắc phục sự cố cài đặt Office để biết thêm các sự cố và giải pháp khả thi.

Câu hỏi về tài khoản:

Trước khi có thể cài đặt Microsoft 365 hoặc Office 2019, bạn cần liên kết Office với một tài khoản Microsoft, hay tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Nếu bạn có sản phẩm Office dành cho gia đình và đã mua Office tại một cửa hàng bán lẻ hay cửa hàng trực tuyến nhưng lại không có tài khoản Microsoft thì có thể bạn vẫn chưa quy đổi khóa sản phẩm (nếu bạn đã có khóa sản phẩm) hoặc bạn đã bỏ lỡ bước liên kết gói mua gần đây của mình với tài khoản. Để liên kết tài khoản với Office, hãy thực hiện như sau.

Với sản phẩm Office dành cho gia đình, hãy truy nhập office.com/setup và tạo một tài khoản Microsoft mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản hiện có, rồi làm theo các bước còn lại trên trang đó, chẳng hạn như nhập khóa sản phẩm của bạn (nếu bạn có khóa sản phẩm). Tài khoản của bạn đã được liên kết thành công với Office khi bạn thấy trang này, Tài khoản Office của Tôi, sau đó là địa chỉ email tài khoản Microsoft của bạn và nút cài đặt Office. Chọn tab dành cho PC hoặc máy Mac ở trên để được trợ giúp với phần còn lại trong quy trình cài đặt.

Ảnh chụp màn hình trang Cài đặt trên Tài khoản của Tôi

Nếu tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học không hoạt động, hãy xem mục Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu của tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, bạn không thấy tùy chọn để cài đặt các ứng dụng trên máy tính trên trang chủ Microsoft 365, hãy truy nhập trực tiếp vào trang phần mềm Microsoft 365 thay vào đó. Chọn ngôn ngữ và phiên bản bit bạn muốn (người dùng PC có thể chọn giữa 32 bit và 64 bit), rồi bấm vào Cài đặt. Xem Bước 2 và 3 tại tab dành cho PC hoặc máy Mac ở trên để được trợ giúp với phần còn lại trong quy trình cài đặt.

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, bạn không thấy tùy chọn để cài đặt các ứng dụng trên máy tính trên trang chủ Microsoft 365, hãy truy nhập trực tiếp vào trang ứng dụng & thiết bị tại https://Portal.Partner.microsoftonline.CN/OLS/MySoftware.aspx. Chọn ngôn ngữ và phiên bản bit bạn muốn (người dùng PC có thể chọn giữa 32 bit và 64 bit), rồi bấm vào Cài đặt. Xem Bước 2 và 3 tại tab dành cho PC hoặc máy Mac ở trên để được trợ giúp với phần còn lại trong quy trình cài đặt.

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, bạn không thấy tùy chọn để cài đặt các ứng dụng trên máy tính trên trang chủ Microsoft 365, hãy truy nhập trực tiếp vào trang ứng dụng & thiết bị tại https://Portal.Office.de/OLS/MySoftware.aspx. Chọn ngôn ngữ và phiên bản bit bạn muốn (người dùng PC có thể chọn giữa 32 bit và 64 bit), rồi bấm vào Cài đặt. Xem Bước 2 và 3 tại tab dành cho PC hoặc máy Mac ở trên để được trợ giúp với phần còn lại trong quy trình cài đặt.

Nếu bạn vẫn không thấy tùy chọn cài đặt Office trên trang Phần mềm Microsoft 365 thì có thể người quản trị chưa gán giấy phép cho bạn. Kiểm tra xem bạn đã có giấy phép để cài đặt Office chưa.

Nếu bạn là học viên hoặc giáo viên và tổ chức của bạn không cung cấp cho bạn giấy phép, hãy tìm hiểu xem liệu bạn có đủ điều kiện để tải Microsoft 365 miễn phíhay không.

Nếu bạn đang tìm cách đăng nhập vào www.office.com bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình và đăng nhập của bạn bị chặn thì có khả năng người quản trị Microsoft 365 đã thiết lập chính sách bảo mật ngăn bạn đăng nhập vào vị trí đó.

Để cài đặt Office, hãy thử đăng nhập trực tiếp vào trang phần mềm Microsoft 365 thay vào đó. Chọn ngôn ngữ và phiên bản bit bạn muốn (người dùng PC có thể chọn giữa 32 bit và 64 bit), rồi bấm vào Cài đặt. Xem Bước 2 và 3 tại tab dành cho PC hoặc máy Mac ở trên để được trợ giúp với phần còn lại trong quy trình cài đặt.

Lưu ý: 

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy liên hệ với người quản trị bên bạn.

Khóa sản phẩm, mua và cài đặt phiên bản Office cũ hơn:

Không phải tất cả các phiên bản Office đều bao gồm mã bản quyền, nhưng nếu phiên bản của bạn có, bạn cần quy đổi mã bản quyền sản phẩm trước khi cài đặt Office. Truy nhập office.com/setup và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hiện có hoặc tạo một tài khoản mới, rồi nhập mã bản quyền sản phẩm của bạn. Hãy làm theo những lời nhắc còn lại để hoàn tất việc liên kết tài khoản Microsoft của bạn với phiên bản Office này.

Bạn không có mã bản quyền sản phẩm hoặc không chắc mình có cần mã bản quyền sản phẩm? Xem mục Sử dụng mã bản quyền sản phẩm với Office.

Các bước trong chủ đề này giả định bạn có Microsoft 365 hoặc Office 2019 và bạn đã sẵn sàng để cài đặt hoặc cài đặt lại ứng dụng. Bạn chưa có phiên bản mới nhất?

Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa các phiên bản Microsoft 365 và không phải đăng ký.

Trợ giúp cài đặt cho những phiên bản Office cũ hơn:

Các câu hỏi hoặc lỗi cài đặt trong khi cài đặt

Đối với chỉ đăng ký Microsoft 365: Bạn có thể cài đặt Office trên tất cả các thiết bị của bạn và đăng nhập vào năm thiết bị cùng một lúc. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục cách đăng nhập hoạt động trong Microsoft 365.

Nếu bạn có Microsoft 365 gia đình, bạn cũng có thể chia sẻ đăng ký Microsoft 365 của gia đình với tối đa năm thành viên gia đình hoặc người khác. Mỗi người có thể cài đặt Office trên các thiết bị của họ và đăng nhập vào năm thiết bị cùng một lúc.

Đối với gói mua một lần của Office chẳng hạn như Office Home & sinh viên, Office Home & Business, hoặc Office Professional: Bạn chỉ có thể cài đặt các phiên bản không đăng ký của Office trên một máy tính. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển Office sang một máy tính khác nếu bạn gặp lỗi phần cứng hoặc bạn mua máy tính mới. Để biết thêm thông tin, xem mục Điều khoản Cấp phép của Microsoft cho sản phẩm của bạn hoặc xem bài đăng blog Giờ đây, bạn đã có thể chuyển giao được Office này.

Khi cài đặt Office trên PC, bạn phải là người quản trị trên máy tính PC mà bạn muốn cài đặt Office. Nếu bạn không chắc, xem mục Kiểm tra xem liệu bạn có quyền quản trị cục bộ để cài đặt Office hay không .

Nếu bạn đã mua phiên bản ứng dụng Office độc lập, như Visio hoặc Word, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể cài đặt ứng dụng này giống như cài đặt bộ Office, bằng cách đăng nhập vào www.office.com bằng Tài khoản Microsoft hoặc tài khoản công ty hoặc trường học và chọn Cài đặt cho ứng dụng độc lập của bạn.

Nếu bạn có đăng ký Project Online Professional, Project Online Premium hoặc Visio Pro Microsoft 365, hãy xem mục Cài đặt Project hoặc Cài đặt Visio để biết các bước cài đặt ứng dụng nằm trong các đăng ký đó.

Các ứng dụng Office sẵn có để cài đặt trên iPhone và iPad, thiết bị chạy Android hoặc điện thoại và máy tính bảng chạy Windows. Xem Thiết lập các ứng dụng Office và email trên thiết bị di động.

Nếu có vẻ mất rất nhiều thời gian để cài đặt Office, điều này có thể là do các sự cố với kết nối mạng internet, tường lửa hoặc phần mềm chống vi-rút. Để biết các giải pháp khả thi, hãy xem mục Mất nhiều thời gian để cài đặt Office.

Cũng có thể Office mất nhiều thời gian cài đặt do kết nối internet chậm (chẳng hạn như kết nối quay số). Nếu bạn không có kết nối tốt, hãy cài đặt Office bằng cách Sử dụng trình cài đặt Office ngoại tuyến.

Office không cài đặt: Chỉ có thể cài đặt Office khi máy tính của bạn đang chạy hệ điều hành được hỗ trợ. Bạn có thể tìm thấy danh sách các hệ thống được hỗ trợ trên trang yêu cầu hệ thống. Ví dụ: bạn sẽ không cài đặt thành công nếu tìm cách cài đặt Office trên máy tính chạy hệ điều hành Windows Vista hoặc Windows XP. Nếu máy tính của bạn không thể cài đặt phiên bản Office đầy đủ trên máy tính, hãy thử sử dụng các ứng dụng Office Online miễn phí bằng trình duyệt trên máy tính của bạn.

Tôi nhận được thông báo lỗi: Nếu bạn nhận được thông báo lỗi trong khi đang tìm cách cài đặt Office và thông báo đó chứa liên kết Tìm hiểu Thêm, nhấp vào liên kết để xem thông tin về cách khắc phục lỗi cụ thể đó. Nếu thông báo không chứa liên kết, xem mục Khắc phục sự cố về cài đặt Office.

Tôi đã nhận được thông báo hệ điều hành không được hỗ trợ: Nếu nhận được thông báo lỗi hệ điều hành không được hỗ trợ, có thể bạn đang tìm cách cài đặt Office trên thiết bị không được hỗ trợ, chẳng hạn như cài đặt phiên bản máy Mac của Office trên PC hoặc ngược lại hay tìm cách cài đặt Office trên Chromebook hoặc thiết bị di động khác. Hãy xem mục Lỗi hệ điều hành không được hỗ trợ khi cài đặt Office hoặc Thiết lập các ứng dụng Office và email trên thiết bị di động.

Trợ giúp về những ứng dụng cụ thể và trợ giúp dành cho người quản trị Microsoft 365:

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống phiên bản trên máy tính của OneNote 2016, hãy xem OneNote bị thiếu sau khi cài đặt Office 2019 hoặc Microsoft 365.

Nếu Office đã được cài đặt nhưng bạn cần trợ giúp với thông tin cơ bản về Office hoặc tìm hiểu cách thực hiện một tác vụ cụ thể, như in tài liệu, thiết lập tài khoản trong Outlook hoặc sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel, hãy đi đến đầu trang này và chọn Ứng dụng hoặc Tìm hiểu Office.

Bạn cũng có thể nhập nội dung mình đang tìm kiếm bằng thanh tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải.

Nếu bạn là người quản trị Microsoft 365 của gói Office for Business , người dùng trong tổ chức của bạn chỉ có thể cài đặt Office bằng cách sử dụng các bước trong chủ đề này miễn là kế hoạch của bạn bao gồm phiên bản Office trên máy tính và bạn đã gán giấy phép người dùng và cho họ quyền cài đặt Office (quản lý các thiết đặt tải xuống phần mềm trong Microsoft 365

Để biết thêm thông tin về cách gán giấy phép, hãy xem mục gán giấy phép cho người dùng trong Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

Nếu bạn đã hết giấy phép và cần mua thêm, hãy xem mục mua giấy phép cho đăng ký Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp của bạn.

Liên hệ với Microsoft

Nếu bạn không thể giải quyết sự cố của mình, hãy thử liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×