Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn không muốn sử dụng phần bổ trợ nào trong Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 cho Windows, bạn có thể tắt phần bổ trợ đó để phần bổ trợ này không hiển thị trong thông báo của bạn.

  1. Trong Outlook, hãy bấm vào Tệp > Quản lý Phần bổ trợ.

    Bấm Quản lý Bổ trợ

    Mẹo: Thao tác này sẽ mở ra Outlook trên web.

  2. Bên dưới Quản lýbổ trợ, trong cột Đã bật, hãy bỏ chọn hộp dành cho bổ trợ mà bạn muốn tắt.

    Bật hoặc tắt bổ trợ

Mẹo: Để bật lại phần bổ trợ, hãy đánh dấu chọn vào cùng hộp đó.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×