Tắt tự động video trong cuộc gọi trong nhóm

Tắt tự động video trong cuộc gọi trong nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Video được bật tự động khi bạn gia nhập hoặc được gọi là từ một chưa lên lịch cuộc họp trong một kênh. Bạn không thể thay đổi các thiết đặt video, nhưng bạn có thể tắt video của bạn sau khi bạn đang trong cuộc gọi nếu bạn không cần đến.

Gọi kiểu

Thiết lập video

Chưa lên lịch cuộc họp

Video trên

Nhóm hoặc 1:1 cuộc gọi từ một cuộc trò chuyện

Yêu cầu gia nhập video

Đã lên lịch cuộc họp

Video tắt

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×