Tệp đính kèm bị chặn trong Outlook

Một trong những cách truyền vi-rút máy tính phổ biến nhất là thông qua tệp đính kèm. Nhằm giúp bảo vệ bạn và người nhận khỏi vi-rút máy tính, Outlook sẽ chặn việc gửi và nhận một số loại tệp nhất định (như .exe cùng một số tệp cơ sở dữ liệu nhất định) dưới dạng tệp đính kèm. Nếu bạn cần gửi một trong các loại tệp này cho người nhận email thì chúng tôi khuyên bạn nên thay bằng sử dụng OneDrive và gửi liên kết dẫn tới tệp cho người nhận.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft Exchange thì người quản trị máy chủ email bên bạn có thể bỏ chặn một số loại tệp nhất định. Hãy liên hệ với người quản trị bên bạn để nhận thêm trợ giúp.

Chia sẻ tệp một cách an toàn

Có một số cách để gửi và nhận một tệp bị chặn. Bạn có thể lưu tệp lên đám mây, rồi gửi liên kết dẫn tới tệp, sử dụng tiện ích nén tệp như WinZip hay thậm chí là đổi tên cho tệp bằng một phần mở rộng khác, rồi để người nhận thay đổi lại tên về tên gốc sau khi họ nhận được tệp.

 • Lưu tệp vào đám mây
  Nếu bạn cần gửi một tệp đã bị chặn bởi Outlook, cách đơn giản nhất để gửi tệp của bạn là tải lên OneDrive hoặc một máy chủ chia sẻ mạng bảo mật chẳng hạn như SharePoint. Sau đó, gửi liên kết dẫn tới tệp. Nếu bạn cần nhận tệp bị chặn, hãy yêu cầu người gửi tải tệp lên OneDrive hoặc SharePoint và gửi cho bạn liên kết. Khi nhận được liên kết, bạn có thể mở vị trí tệp, rồi tải xuống tệp.
   

  Lưu ý: Đối với OneDrive và OneDrive for Business, bạn sẽ cần yêu cầu người gửi chỉ gửi cho bạn liên kết dẫn tới tệp thay vì đính kèm tệp vào email bằng cách sử dụng OneDrive. Để có được liên kết chia sẻ trong OneDrive, hãy tô sáng tệp rồi chọn Nhận Liên kết trong thanh menu.

 • Sử dụng tiện ích   
  nén tệp Sử dụng một tiện ích nén, chẳng hạn như WinZip, tạo tệp lưu trữ nén có phần mở rộng tên tệp khác nhau. Outlook không nhận diện những phần mở rộng tên tệp này là các mối đe dọa tiềm tàng. Do đó, ứng dụng này sẽ không chặn tệp đính kèm mới. Có rất nhiều tiện ích nén của bên thứ ba. Bạn có thể bấm chuột phải vào tệp bất kỳ trong Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10, rồi chọn Gửi tới thư mục nén. Thao tác này sẽ tạo ra tệp cùng tên với tệp gốc nhưng có phần mở rộng là .zip.

 • Đổi tên tệp   
  Bạn có thể đổi tên tệp (hoặc yêu cầu người gửi đổi tên tệp) để sử dụng một phần mở rộng mà Outlook không chặn. Ví dụ: bạn có thể đổi tên tệp.exe thành tệp.docx. Sau khi gửi (hoặc nhận) tệp được đổi tên, hãy lưu tệp đó, rồi đổi tên thành phần mở rộng gốc theo các bước sau.

 1. Định vị tệp đính kèm trong thư.

 2. Bấm chuột phải vào tệp đính kèm rồi sau đó bấm Sao chép.

 3. Bấm chuột phải vào màn hình nền rồi sau đó bấm Dán.

 4. Bấm chuột phải vào tệp đã dán rồi sau đó bấm Đổi tên.

 5. Đổi tên tệp để sử dụng phần mở rộng tên tệp ban đầu chẳng hạn như .exe.

Loại tệp bị chặn trong Outlook

Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server và người quản trị Exchange Server đã đặt cấu hình cài đặt bảo mật Outlook của bạn thì người quản trị bên bạn có thể giúp bạn. Hãy yêu cầu người quản trị điều chỉnh các cài đặt bảo mật trên hộp thư của bạn thành chấp nhận tệp đính kèm bị Outlook chặn.

Nếu bạn không sử dụng tài khoản Exchange Server, bạn có thể sử dụng quy trình nâng cao để bỏ chặn một số loại tệp. Quy trình này liên quan đến việc chỉnh sửa sổ đăng ký trong Windows. Để biết thêm thông tin về việc bỏ chặn các loại tệp đính kèm, hãy xem bài viết Hỗ trợ của Microsoft về các tệp đính kèm bị chặn trong Outlook.

Loại tệp bị chặn trong Outlook

Phần mở rộng tên tệp

Loại tệp

.ade

Access Project Extension (Microsoft)

.adp

Access Project (Microsoft)

.app

Executable Application

.asp

Active Server Page

. aspx

Mở rộng trang máy chủ hiện hoạt

. ASX

Tệp ASF Redirector

.bas

BASIC Source Code

.bat

Batch Processing

.cer

Internet Security Certificate File

.chm

Compiled HTML Help

.cmd

DOS CP/M Command File, Command File for Windows NT

.cnt

Microsoft Help Workshop Application

.com

Command

.cpl

Windows Control Panel Extension (Microsoft)

.crt

Certificate File

.csh

csh Script

.der

DER Encoded X509 Certificate File

.diagcab

Công cụ chẩn đoán Hỗ trợ của Microsoft

.exe

Executable File

.fxp

FoxPro Compiled Source (Microsoft)

.gadget

Windows Vista gadget

.grp

Microsoft program group

.hlp

Windows Help File

.hpj

AppWizard Help project

.hta

Hypertext Application

. HTC

Tệp cấu phần HTML

.inf

Information or Setup File

.ins

IIS Internet Communications Settings (Microsoft)

.isp

IIS Internet Service Provider Settings (Microsoft)

.its

Internet Document Set, Internet Translation

.jar

Java Archive

.jnlp

Java Network Launch Protocol

.js

JavaScript Source Code

.jse

JScript Encoded Script File

.ksh

UNIX Shell Script

.lnk

Windows Shortcut File

.mad

Access Module Shortcut (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Access Diagram Shortcut (Microsoft)

.mam

Access Macro Shortcut (Microsoft)

.maq

Access Query Shortcut (Microsoft)

.mar

Access Report Shortcut (Microsoft)

.mas

Access Stored Procedures (Microsoft)

.mat

Access Table Shortcut (Microsoft)

.mau

Media Attachment Unit

.mav

Access View Shortcut (Microsoft)

.maw

Access Data Access Page (Microsoft)

.mcf

Media Container Format

.mda

Access Add-in (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

.mdb

Access Application (Microsoft), MDB Access Database (Microsoft)

.mde

Access MDE Database File (Microsoft)

.mdt

Access Add-in Data (Microsoft)

.mdw

Access Workgroup Information (Microsoft)

.mdz

Access Wizard Template (Microsoft)

.msc

Microsoft Management Console Snap-in Control File (Microsoft)

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

.msi

Windows Installer File (Microsoft)

.msp

Windows Installer Update

.mst

Windows SDK Setup Transform Script

.msu

Tệp Windows Update

.ops

Office Profile Settings File

.osd

Open Software Description  

.pcd

Visual Test (Microsoft)

.pif

Windows Program Information File (Microsoft)

.pl

Perl script

.plg

Developer Studio Build Log

.prf

Windows System File

.prg

Program File

.printerexport

Tệp sao lưu của máy in

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.psd1

Windows PowerShell

.psdm1

Windows PowerShell

.pst

MS Exchange Address Book File, Outlook Personal Folder File (Microsoft)

. py

Kịch bản Python

. pyc

Kịch bản Python

. pyo

Kịch bản Python

. pyw

Kịch bản Python

. Pyz

Kịch bản Python

. pyzw

Kịch bản Python

.reg

Registration Information/Key for W95/98, Registry Data File

.scf

Windows Explorer Command

.scr

Windows Screen Saver

.sct

Windows Script Component, Foxpro Screen (Microsoft)

.shb

Windows Shortcut into a Document

.shs

Shell Scrap Object File

.theme

Các cài đặt tệp chủ đề máy tính

.tmp

Temporary File/Folder

.url

Internet Location

.vb

VBScript File or Any Visual Basic Source

.vbe

VBScript Encoded Script File

.vbp

Tệp dự án Visual Basic

.vbs

Tệp Script VBScript, Visual Basic for Applications Script

. VHD

Ổ đĩa cứng ảo

. vhdx

Ổ đĩa cứng ảo được mở rộng

.vsmacros

Visual Studio .NET Binary-based Macro Project (Microsoft)

.vsw

Visio Workspace File (Microsoft)

.webpnp

Tệp in internet

.website

Lối tắt site đã ghim từ Internet Explorer

.ws

Windows Script File

.wsc

Windows Script Component

.wsf

Windows Script File

.wsh

Windows Script Host Settings File

.xbap

Ứng dụng trình duyệt

.xll

Phần bổ trợ Excel

.xnk

Exchange Public Folder Shortcut

Loại tệp bị chặn trong Outlook 2007

Phần mở rộng tên tệp

Loại tệp

.ade

Access Project Extension (Microsoft)

.adp

Access Project (Microsoft)

.app

Executable Application

.asp

Active Server Page

.bas

BASIC Source Code

.bat

Batch Processing

.cer

Internet Security Certificate File

.chm

Compiled HTML Help

.cmd

DOS CP/M Command File, Command File for Windows NT

.cnt

Chỉ mục tệp trợ giúp

.com

Command

.cpl

Windows Control Panel Extension (Microsoft)

.crt

Certificate File

.csh

csh Script

.der

DER Encoded X509 Certificate File

.exe

Executable File

.fxp

FoxPro Compiled Source (Microsoft)

.gadget

Windows Vista gadget

.hlp

Windows Help File

.hpj

Tệp dự án được dùng để tạo Tệp Trợ giúp Windows

.hta

Hypertext Application

.inf

Information or Setup File

.ins

IIS Internet Communications Settings (Microsoft)

.isp

IIS Internet Service Provider Settings (Microsoft)

.its

Internet Document Set, Internet Translation

.js

JavaScript Source Code

.jse

JScript Encoded Script File

.ksh

UNIX Shell Script

.lnk

Windows Shortcut File

.mad

Access Module Shortcut (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Access Diagram Shortcut (Microsoft)

.mam

Access Macro Shortcut (Microsoft)

.maq

Access Query Shortcut (Microsoft)

.mar

Access Report Shortcut (Microsoft)

.mas

Access Stored Procedures (Microsoft)

.mat

Access Table Shortcut (Microsoft)

.mau

Media Attachment Unit

.mav

Access View Shortcut (Microsoft)

.maw

Access Data Access Page (Microsoft)

.mda

Access Add-in (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

.mdb

Access Application (Microsoft), MDB Access Database (Microsoft)

.mde

Access MDE Database File (Microsoft)

.mdt

Access Add-in Data (Microsoft)

.mdw

Access Workgroup Information (Microsoft)

.mdz

Access Wizard Template (Microsoft)

.msc

Microsoft Management Console Snap-in Control File (Microsoft)

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

.msi

Windows Installer File (Microsoft)

.msp

Windows Installer Update

.mst

Windows SDK Setup Transform Script

.ops

Office Profile Settings File

.osd

Ứng dụng được ảo hóa bằng Microsoft SoftGrid Sequencer

.pcd

Visual Test (Microsoft)

.pif

Windows Program Information File (Microsoft)

.plg

Developer Studio Build Log

.prf

Windows System File

.prg

Program File

.pst

Tệp Sổ Địa chỉ MS Exchange, Tệp Thư mục Cá nhân Outlook (Microsoft)

.reg

Registration Information/Key for W95/98, Registry Data File

.scf

Windows Explorer Command

.scr

Windows Screen Saver

.sct

Windows Script Component, Foxpro Screen (Microsoft)

.shb

Windows Shortcut into a Document

.shs

Shell Scrap Object File

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.tmp

Temporary File/Folder

.url

Internet Location

.vb

Tệp VBScript hoặc Mọi Nguồn VisualBasic

.vbe

VBScript Encoded Script File

.vbp

Tệp dự án Visual Basic

.vbs

Tệp Script VBScript, Visual Basic for Applications Script

.vsmacros

Visual Studio .NET Binary-based Macro Project (Microsoft)

.vsw

Visio Workspace File (Microsoft)

.ws

Windows Script File

.wsc

Windows Script Component

.wsf

Windows Script File

.wsh

Windows Script Host Settings File

.xnk

Exchange Public Folder Shortcut

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×