Tệp hoặc thư mục OneDrive không bao giờ kết thúc đồng bộ hóa

Quan trọng: 
Hỗ trợ cho OneDrive cũ đối với ứng dụng đồng bộ hóa Doanh nghiệp bằng SharePoint Online sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng Một năm 2021.
Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng  Biểu tượng cũ OneDrive cho Doanh nghiệp  này ở góc bên phải thanh tác vụ của bạn, đọc bài viết này để tìm hiểu thêm. 

Sự cố

Bài viết này chứa thông tin áp dụng khi bạn sử dụng các Ứng dụng đồng bộ OneDrive trước đó (groove.exe).

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho OneDrive cho cơ quan hoặc trường họcứng dụng đồng bộ (groove.exe) trước đây. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi khuyên bạn nên thay bằng sử dụng ứng dụng đồng bộ OneDrive mới hơn (onedrive.exe). Ứng dụng OneDrive nào?

Bạn sử dụng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học để đồng bộ thư viện Microsoft SharePoint với máy tính của bạn. Khi bạn xem tệp trong thư mục cục bộ, nơi tệp được đồng bộ hóa, một số thư mục hoặc tệp tiếp tục hiển thị chỉ báo đồng bộ màu xanh thay vì dấu kiểm màu xanh lá cây cho biết một đồng bộ thành công. Hành vi này vẫn tiếp tục xảy ra, ngay cả sau khi bạn đợi một thời gian dài.

Giải pháp

Có một số điều kiện có thể gây ra sự cố đồng bộ liên tục. Để giải quyết vấn đề này, hãy xem lại các tệp mà bạn gặp phải sự cố để xác định nguyên nhân gây ra tiềm năng.   
 

  • Bạn gặp phải một trong các hạn chế hoặc giới hạn sau đây:

  • Một tệp có chứa một nối kết đến một tệp khác và nối kết đó đã bị phá vỡ bằng cách di chuyển. Ví dụ, thư mục có thể chứa một bản trình bày Microsoft PowerPoint có chứa một nối kết đến tệp video. Hoặc, một trang web được lưu dưới dạng tệp có thể liên kết đến nội dung trong các tệp khác.

  • Không gian đĩa cục bộ để xử lý các tệp đang thiếu.

  • Chỉ Phiên bản cũ hơn: một tệp trong thư viện không có dữ liệu. Các tệp không chứa dữ liệu là 0 KB.

  • Giới hạn đường dẫn cục bộ của các ký tự 260 đã vượt quá. Điều này bao gồm đếm từ ổ đĩa gốc. Ví dụ, c: \.

Nếu đồng bộ vẫn chưa hoàn thành sau khi bạn tìm cách giải quyết sự cố này, bạn có thể phải sửa chữa kết nối đồng bộ. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện thao tác này, hãy đi đến sửa chữa kết nối đồng bộ với OneDrive.

Xem thêm thông tin

Để biết thêm thông tin, hãy đi tới trang web Microsoft sau đây:

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×