Công thức & hàm

Tự động đánh số hàng

Tự động đánh số các hàng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Không như các chương trình Microsoft Office khác, Excel không cung cấp nút đánh số dữ liệu tự động. Nhưng bạn có thể dễ dàng thêm số thứ tự vào các hàng dữ liệu bằng cách kéo núm điều khiển điền để điền một chuỗi số vào một cột hoặc sử dụng hàm ROW.

Mẹo: Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống tự động đánh số nâng cao hơn cho dữ liệu của mình và máy tính của bạn đã cài đặt Access, thì bạn có thể nhập dữ liệu Excel vào cơ sở dữ liệu Access. Trong cơ sở dữ liệu Access, bạn có thể tạo trường tự động sinh ra số duy nhất khi bạn nhập một bản ghi mới vào bảng.

Bạn muốn làm gì?

Điền một chuỗi các số vào một cột

Sử dụng hàm ROW để đánh số các hàng

Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền

Điền một chuỗi các số vào một cột

 1. Chọn ô đầu tiên trong phạm vi mà bạn muốn điền.

 2. Nhập giá trị bắt đầu cho chuỗi.

 3. Nhập giá trị trong ô tiếp theo để thiết lập mẫu.

  Mẹo: Ví dụ, nếu bạn muốn chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 12 trong hai ô đầu tiên. Nếu bạn muốn chuỗi 2, 4, 6, 8..., hãy nhập 24.

 4. Chọn các ô chứa các giá trị bắt đầu.

  Lưu ý: Trong Excel 2013 và phiên bản mới hơn, nút phân tích nhanh sẽ được hiển thị theo mặc định khi bạn chọn nhiều ô có chứa dữ liệu. Bạn có thể bỏ qua nút này để hoàn tất quy trình này.

 5. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua phạm vi mà bạn muốn điền.

  Lưu ý: Khi bạn kéo điều khiển điền qua mỗi ô, Excel sẽ hiển thị giá trị xem trước. Nếu bạn muốn một mẫu khác, hãy kéo điều khiển điền bằng cách nhấn và giữ chuột phải, rồi chọn một mẫu.

  Để điền vào một thứ tự gia tăng, hãy kéo xuống phía dưới hoặc kéo sang phải. Để điền vào một thứ tự giảm xuống, hãy kéo lên phía trên hoặc kéo sang trái.

  Mẹo: Nếu bạn không thấy điều khiển điền, thì có thể bạn phải hiển thị điều tác này trước. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.

  Lưu ý: Những số này không được cập nhật tự động khi bạn thêm, di chuyển hoặc xóa các hàng. Bạn có thể cập nhật thủ công cách đánh số thứ tự, bằng cách chọn hai số có thứ tự tích hợp và kéo điều khiển điền đến cuối phạm vi đánh số.

Sử dụng hàm ROW để đánh số các hàng

 1. Trong ô thứ nhất của phạm vi bạn muốn đánh số, hãy nhập =ROW(A1).

  Hàm ROW trả về số của hàng mà bạn tham chiếu. Ví dụ, =ROW(A1) trả về số 1.

 2. Kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền qua phạm vi bạn muốn điền.

  Mẹo: Nếu bạn không thấy điều khiển điền, thì có thể bạn phải hiển thị điều tác này trước. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.

 • Những số này được cập nhật khi bạn sắp xếp chúng với dữ liệu của bạn. Chuỗi thứ tự có thể bị ngắt quãng nếu bạn thêm, di chuyển hoặc xóa các hàng. Bạn có thể cập nhật thủ công cách đánh số, bằng cách chọn hai số có thứ tự thích hợp và kéo điều khiển điền đến cuối phạm vi đánh số.

 • Nếu bạn đang sử dụng hàm ROW và bạn muốn các số được tự động chèn vào khi thêm các hàng dữ liệu mới, hãy chuyển phạm vi dữ liệu này thành bảng Excel. Tất cả các hàng được thêm vào cuối bảng sẽ được đánh số theo đúng thứ tự. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo hoặc xóa bảng Excel trongtrang tính.

Để nhập các mã số thứ tự theo cách riêng, chẳng hạn như số của đơn đặt hàng, bạn có thể sử dụng hàm ROW cùng với hàm TEXT. Ví dụ, để bắt đầu một danh sách đánh số với số 000-001, bạn hãy nhập công thức =TEXT(ROW(A1),"000-000") trong ô thứ nhất của phạm vi bạn muốn đánh số, rồi kéo điều khiển điền đến cuối phạm vi.

Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền

Theo mặc định, núm điều khiển điền Núm điều khiển điền được hiển thị, nhưng bạn có thể bật hoặc tắt nó.

 1. Trong Excel 2010 và phiên bản mới hơn, hãy bấm vào tab tệp , rồi bấm vào tùy chọn.

  Trong Excel 2007, bấm vào nút Microsoft Office_ z0z_,rồi bấm tùy chọn Excel.

 2. Trong thể loại Nâng cao, trong mục Tùy chọn Sửa, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Bật điều tác điền và kéo thả ô để hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.

Lưu ý:  Để giúp tránh thay thế dữ liệu hiện có khi bạn kéo điều khiển điền, hãy đảm bảo đã chọn hộp kiểm Cảnh báo trước khi ghi đè ô. Nếu bạn không muốn Excel hiển thị thông báo về việc ghi đè ô, bạn có thể xóa chọn hộp kiểm đó.

Xem Thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Lối tắt bàn phím trong Excel và phím chức năng

Hàm tra cứu và tham chiếu (tham khảo)

hàm Excel (bảng chữ cái)

hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×