Định dạng có điều kiện là cách làm cho thư đến đáp ứng các điều kiện quy định trong danh sách thư đến bằng cách sử dụng màu sắc, phông chữ và phong cách. Bạn quy định các điều kiện mà một thư đến cần đáp ứng, chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email của người gửi và sau đó định dạng có điều kiện chỉ được áp dụng cho những thư đến này.

Ví dụ, một quy tắc có điều kiện có thể quy định rằng tất cả các thư đến được gửi từ người quản lý của bạn sẽ xuất hiện với màu đỏ trong danh sách thư đến.

Để thực hiện thêm nhiều thay đổi đối với nội dung của thư email, thay đổi phông chữ hoặc màu văn bản mặc định cho thư email.

Lưu ý:  Trong Microsoft Outlook 2007, tính năng Sắp xếp cho phép bạn tạo các quy tắc định dạng văn bản có điều kiện cho thư email. Trong Microsoft Outlook 2010 trở lên, giờ đây bạn truy nhập tính năng định dạng văn bản có điều kiện trong hộp thoại Cài đặt Chế độ xem Nâng cao.

Tạo một quy tắc định dạng có điều kiện

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Hiện tại, chọn Cài đặt Dạng xem.

  Xem Thiết đặt

 2. Trong hộp thoại Cài đặt Dạng xem Nâng cao, chọn Định dạng có Điều kiện.

  Cài đặt Dạng xem Nâng cao

Bộ các quy tắc mặc định xuất hiện. Trong đó có quy tắc Thư chưa đọc. Quy tắc này làm cho thư chưa đọc xuất hiện đậm trong danh sách thư. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện các quy tắc định dạng có điều kiện mà bạn đã tạo ra trong ngăn Tổ chức với phiên bản trước của Outlook.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để xóa quy tắc, chọn quy tắc, rồi chọn Xóa.

  • Để tạm thời tắt một quy tắc, xóa hộp kiểm của quy tắc đó.

  • Để thay đổi tiêu chí cho một quy tắc, hãy chọn quy tắc đó, rồi chọn Điều kiện.

  • Để thay đổi định dạng văn bản, hãy chọn quy tắc, rồi chọn Phông .

  • Để thêm quy tắc định dạng có điều kiện mới, chọn Thêm,trong hộp Tên, nhập tên, chọn Phông để xác định định dạng, rồi chọn Điều kiện để xác định tiêu chí cho quy tắc này.

Ví dụ về một số quy tắc định dạng có điều kiện

Đây là một số ví dụ về quy tắc định dạng có điều kiện mà bạn có thể tạo trong Outlook 2010.

Làm theo các bước 1 và 2 trong mục trước, rồi thực hiện các thao tác sau đây:

Gửi tất cả thư từ John Kane xuất hiện với màu đỏ

 1. Chọn Thêm.

 2. Nhập tên cho quy tắc.

 3. Chọn Phôngchữ .

 4. Bên dưới Màu, chọn Đỏ.

 5. Chọn OK.

 6. Chọn Điều kiện.

 7. Trong hộp Từ, nhập John Kane.

Lưu ý:  Tên phải khớp chính xác với tên đầy đủ xuất hiện trong thư bạn nhận.

 1. Trong các hộp thoạiBộ lọc , Định dạng cóĐiều kiện và Cài đặt Dạng xem Nâng cao, chọn OK.

Tạo tất cả thư chứa từ Contoso, Ltd. trong chủ đề có màu lục

 1. Chọn Thêm.

 2. Nhập tên cho quy tắc.

 3. Chọn Phôngchữ .

 4. Bên dưới Màu, chọn Xanh lục.

 5. Chọn OK.

 6. Chọn Điều kiện.

 7. Trong hộp Tìm kiếm (các) từ, nhập Contoso.

 8. Trong các hộp thoạiBộ lọc , Định dạng cóĐiều kiện và Cài đặt Dạng xem Nâng cao, chọn OK.

Tạo tất cả thư chứa từ ngày lễ trong chủ đề hoặc nội dung thư xuất hiện với màu lam

 1. Chọn Thêm.

 2. Nhập tên cho quy tắc.

 3. Chọn Phôngchữ .

 4. Bên dưới Màu, chọn Lam.

 5. Chọn OK.

 6. Chọn Điều kiện.

 7. Trong hộp Tìm kiếm (các) từ, nhập ngày lễ.

 8. Trong các hộp thoạiBộ lọc , Định dạng cóĐiều kiện và Cài đặt Dạng xem Nâng cao, chọn OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×