Mục lục
×

Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo PC hoặc máy Mac của bạn đáp ứng được các yêu cầu hệ thống.

Nếu bạn đang cài đặt lại Office, bạn đã quy đổi khóa sản phẩm hoặc bạn đang cài đặt Office tại cơ quan hoặc trường học và biết bạn có giấy phép, sau đó đi tới phần đăng nhập để tải xuống và cài đặt Office.

Tuy nhiên, nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt Office, bạn có thể có một số bước trước khi cài đặt để thực hiện trước tiên. Bung rộng mục Tìm hiểu thêm bên dưới để biết thêm thông tin.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặtOffice, bạn có thể phải hoàn thành một tập hợp các bước trước khi cài đặt trước hoặc bạn có thể cần làm theo các bước khác với những gì được bao gồm dưới đây. Việc bạn cần làm phụ thuộc vào việc bản sao Office của bạn là Office dành cho gia đình hay sản phẩm Office dành cho doanh nghiệp và việc bạn có khóa sản phẩm cần quy đổi hay không, một tài khoản hiện có được liên kết với Office hay giấy phép được gán sẵn.

Office cho gia đình

Nếu bạn có khóa sản phẩm Office dành cho gia đình và sản phẩm này đi kèm với khóa sản phẩm*, trước khi cài đặt lần đầu (hoặc chia sẻ khóa nếu bạn có khóa sản phẩm Microsoft 365 Family ), trước tiên, bạn cần quy đổi khóa sản phẩm của mình.

Đi tới office.com/setup, rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hiện có hoặc tài khoản mới* rồi nhập khóa sản phẩm của bạn để quy đổi. Việc quy đổi khóa là hành động sẽ thêm tài khoản Microsoft của bạn Office và bạn chỉ phải thực hiện việc này một lần. Nếu bạn đang gia hạn đăng kýMicrosoft 365 với khóa sản phẩm mới, hãy sử dụng chính tài khoản Microsoft mà bạn đã liên kết trước đó với đăng ký phiên bản đã hết hạn.

Mẹo: Sau khi thực hiện xong điều này, bất cứ khi nào bạn cần cài đặt hoặc cài đặt lại Office bạn có thể chuyển thẳng đến mục tiếp theo, Đăng nhập để tải xuống Office và chọn tab để được trợ giúp cài đặt trên PC hoặc máy Mac. Hãy đảm bảo đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để quy đổi khóa sản phẩm tại office.com/setup.

Office dành cho doanh nghiệp

Nếu gói đăng ký Office dành cho doanh nghiệp của bạn bao gồm phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office, bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt trừ khi ai đó trong tổ chức của bạn gán giấy phép cho bạn.

Tìm hiểu cách kiểm tra điều này tại mục Tôi có giấy phép hoặc sản phẩm Microsoft 365 nào? hoặc nếu bạn là người quản trịMicrosoft 365 chịu trách nhiệm gán giấy phép cho mọi người trong tổ chức của mình, hãy xem mục Gán giấy phép cho người dùng.

Sau khi xác minh bạn có giấy phép, bất cứ khi nào cần cài đặt hoặc cài đặt lại Office bạn có thể chuyển thẳng đến mục bên dưới, Đăng nhập để tải xuống Office, rồi chọn tab để cài đặt trên PC hoặc máy Mac. Bạn sẽ đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình cho các phiên bản Office.

*Nếu bạn không có khóa sản phẩm hoặc tài khoản

Một số phiên bản Office như Office Professional Plus 2021, Office Standard 2021 hoặc một ứng dụng độc lập như Word 2021 hay Project 2021 không được liên kết với tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Các bước cài đặt các phiên bản này có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn có Office thông qua một trong những cách sau đây:

Microsoft HUP:
Bạn đã mua Office cho mục đích sử dụng cá nhân thông qua chương trình lợi ích công ty và có khóa sản phẩm, xem mục Cài đặt Office thông qua HUP.

Các phiên bản cấp phép số lượng lớn:
Bộ phận IT có thể sử dụng phương pháp khác khi cài Office người trong tổ chức của mình. Hãy trao đổi với bộ phận CNTT của bạn để được trợ giúp về việc cài đặt.

Người bán bên thứ ba:
Bạn đã Office mua từ bên thứ ba và bạn đang gặp sự cố với khóa sản phẩm.

Đăng nhập để tải xuống và cài đặt Office

Đăng nhập để tải xuống Office

 1. Truy cập www.office.com và nếu bạn vẫn chưa đăng nhập, hãy chọn Đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365 được 21 Vianet vận hành, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn để login.partner.microsoftonline.cn

  Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365 Đức, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học để portal.office.de.

 2. Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã liên kết với phiên bản Office. Đây có thể là tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học. Tôi đã quên tài khoản mà mình sử dụng với Office.

 3. Sau khi đăng nhập, hãy làm theo các bước khớp với loại tài khoản bạn đã đăng nhập.

  Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft
  Dòng

  1. Từ trang Office đầu, chọn Cài đặt Office.

   Ảnh chụp màn hình trang chủ Office.com sau khi đăng nhập
  2. Chọn Cài đặt (hoặc Cài đặt Office > tùy thuộc vào phiên bản của bạn).

  Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học
  Dòng

  1. Từ trang chủ, chọn Cài Office (Nếu bạn đặt một trang bắt đầu khác, hãy đi tới aka.ms/office-install.)

   Lưu ý: 

   Ảnh chụp màn hình Office.com nếu đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học
  2. Chọn Ứng dụng Office 365 để bắt đầu cài đặt.

  Phiên bản 64 bit được cài đặt theo mặc định, trừ khi Office phát hiện trước đây bạn đã cài đặt phiên bản Office 32 bit (hoặc một ứng dụng Office độc lập như Project hay Visio ). Trong trường hợp này, phiên bản 32 bit của phiên bản Office sẽ được cài đặt thay thế.

  Để thay đổi từ phiên bản 32 bit thành phiên bản 64 bit hoặc ngược lại, trước tiên bạn cần gỡ cài đặtOffice ( bao gồm mọi ứng dụng Office độc lập mà bạn có, chẳng hạn như Project hoặc Visio ). Sau khi hoàn tất quá trình gỡ cài đặt, đăng nhập lại vào www.office.com và chọn Tùy chọn cài đặt khác, chọn ngôn ngữ và phiên bản bạn muốn (64 hoặc 32-bit), và sau đó chọn Cài đặt. (Hãy xem mục cài đặt Visio hoặc Cài đặt Project nếu bạn cần cài đặt lại những ứng dụng độc lập đó.)

  Lưu ý: 

 4. Việc này sẽ hoàn tất việc tải xuống Office thiết bị của bạn. Để hoàn tất quá trình cài đặt, hãy làm theo lời nhắc trong mục " Office " dưới đây.

  Mẹo:  Bạn không thấy tùy chọn cài đặt sau khi đăng nhập? Có thể đã xảy ra sự cố với tài khoản của bạn. Chọn mục Bạn cần trợ giúp? từ bên trên và xem lại các giải pháp bên dưới Câu hỏi về tài khoản.

Cài đặt Office

 1. Tùy theo trình duyệt của bạn, hãy chọn Chạy (trong Microsoft Edge hoặc Internet Explorer), Thiết lập (trong Chrome) hoặc Lưu Tệp (trong Firefox).

  Nếu bạn thấy lời nhắc từ Kiểm soát Tài khoản Người dùng với nội dung Bạn có muốn cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi đối với thiết bị của bạn không? chọn .

  Cài đặt sẽ bắt đầu.

  Hiển thị hộp thoại tiến độ xuất hiện khi cài đặt Office

 2. Cài đặt của bạn hoàn tất khi bạn thấy cụm từ "Bạn đã sẵn sàng! Office giờ đã được cài đặt" và một hiệu ứng hoạt hình sẽ được phát để chỉ cho bạn vị trí của Office ứng dụng trên máy tính của bạn. Chọn Đóng.

  Office giờ đã được cài đặt. Chọn Đóng

Sự cố về cài đặt hoặc đăng nhập?

Mẹo: Bạn có thể tải xuống và cài đặt Microsoft Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ để trợ giúp về các Microsoft 365 cố cài đặt trên PC. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Giới thiệu về Microsoft Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ.

Nếu bạn gặp phải sự cố về cài đặt, chẳng hạn như mất Office nhiều thời gian để cài đặt, hãy thử Bạn cần trợ giúp ? để biết danh sách các sự cố phổ biến.

Kích hoạt Office

 1. Để mở một ứng dụng Office, hãy chọn nút Bắt đầu (góc dưới bên trái màn hình), rồi nhập tên của ứng dụng Office, chẳng Word.

  Nếu bạn đã Windows 8.1 hoặc 8.0, hãy nhập tên của một ứng Office trên màn hình Bắt đầu. Bạn không tìm thấy các ứng dụng Office của mình?

 2. Để mở ứng dụng Office, hãy chọn biểu tượng của ứng dụng đó trong kết quả tìm kiếm.

 3. Khi ứng dụng Office mở ra, hãy chấp nhận thỏa thuận cấp phép. Office được kích hoạt và sẵn sàng để sử dụng.

  Lưu ý: Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ xuất Office gặp sự cố khi kích hoạt. Hoàn thành các bước trong trình hướng dẫn để hoàn tất kích hoạt Office.

Câu hỏi thường gặp về đăng nhập hoặc cài đặt

Sau đây là một vài trong số các câu hỏi hoặc sự cố thường gặp hơn khi tìm cách cài đặt Office.

Mẹo: Bạn không thấy sự cố của mình được liệt kê? Hãy thử Khắc phục sự cố cài đặt Office để biết thêm các sự cố và giải pháp khả thi.

Câu hỏi về tài khoản:

Trước khi có thể cài đặt Microsoft 365 hoặcOffice 2021 bạn cần liên kết bản cài đặt đó với một tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Nếu bạn có Office dành cho gia đình và đã mua Office tại cửa hàng bán lẻ hoặc cửa hàng trực tuyến nhưng chưa có tài khoản Microsoft thì có thể bạn chưa quy đổi khóa sản phẩm (nếu bạn có khóa sản phẩm) hoặc bạn đã bỏ lỡ bước liên kết gói mua gần đây của mình với tài khoản. Hãy làm như sau để liên kết tài khoản với Office.

Với sản phẩm Office dành cho gia đình, hãy truy nhập office.com/setup và tạo một tài khoản Microsoft mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản hiện có, rồi làm theo các bước còn lại trên trang đó, chẳng hạn như nhập khóa sản phẩm của bạn (nếu bạn có khóa sản phẩm). Tài khoản của bạn đã được liên kết thành công với Office khi bạn nhìn thấy trang đó, Tài khoản Office của Tôi, tiếp theo là địa chỉ email tài khoản Microsoft của bạn và một nút để cài đặt Office. Chọn tab dành cho PC hoặc máy Mac ở trên để được trợ giúp với phần còn lại trong quy trình cài đặt.

Ảnh chụp màn hình trang Cài đặt trên Tài khoản của Tôi

Nếu tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học không hoạt động, hãy xem mục Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu của tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn không thấy tùy chọn cài đặt các ứng dụng trên máy tính trên trang chủ Microsoft 365, thay vào đó hãy đi thẳng tới trang Phần mềm Microsoft 365. Chọn ngôn ngữ và phiên bản bit bạn muốn (người dùng PC có thể chọn giữa 32 bit và 64 bit), rồi bấm vào Cài đặt. Xem Bước 2 và 3 tại tab dành cho PC hoặc máy Mac ở trên để được trợ giúp với phần còn lại trong quy trình cài đặt.

Lưu ý: 

Nếu bạn vẫn không thấy tùy chọn cài đặt Office trên trang Phần mềm Microsoft 365 thì có thể người quản trị chưa gán giấy phép cho bạn. Kiểm tra xem bạn đã có giấy phép để cài đặt Office chưa.

Nếu bạn là sinh viên hoặc giáo viên và tổ chức của bạn không cung cấp cho bạn giấy phép, hãy tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để Nhận bản Microsoft 365 miễn phí không.

Nếu bạn đang tìm cách đăng nhập vào www.office.com bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình và đăng nhập của bạn bị chặn thì có khả năng người quản trị Microsoft 365 đã thiết lập chính sách bảo mật ngăn bạn đăng nhập vào vị trí đó.

Để cài Office, thay vào đó hãy thử đăng nhập trực tiếp Microsoft 365 Phần mềm. Chọn ngôn ngữ và phiên bản bit bạn muốn (người dùng PC có thể chọn giữa 32 bit và 64 bit), rồi bấm vào Cài đặt. Xem Bước 2 và 3 tại tab dành cho PC hoặc máy Mac ở trên để được trợ giúp với phần còn lại trong quy trình cài đặt.

Lưu ý: 

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy liên hệ với người quản trị bên bạn.

Khóa sản phẩm, mua và cài đặt các phiên bản cũ hơn của Office:

Không phải tất cả các phiên bản Office đều bao gồm mã bản quyền, nhưng nếu phiên bản của bạn có, bạn cần quy đổi mã bản quyền sản phẩm trước khi cài đặt Office. Truy nhập office.com/setup và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hiện có hoặc tạo một tài khoản mới, rồi nhập mã bản quyền sản phẩm của bạn. Hãy làm theo những lời nhắc còn lại để hoàn tất việc liên kết tài khoản Microsoft của bạn với phiên bản Office.

Bạn không có mã bản quyền sản phẩm hoặc không chắc mình có cần mã bản quyền sản phẩm? Xem mục Sử dụng mã bản quyền sản phẩm với Office.

Các bước trong chủ đề này giả định bạn đã Microsoft 365 càiOffice 2021 và bạn đã sẵn sàng để cài đặt hoặc cài đặt lại ứng dụng. Bạn chưa có phiên bản mới nhất?

Mua hoặc dùng Microsoft 365

Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa phiên Microsoft 365 và phiên bản không phải gói đăng ký.

Trợ giúp cài đặt cho các phiên bản Office:

Các câu hỏi hoặc lỗi cài đặt trong khi cài đặt

Đối với Microsoft 365 ký này: Bạn có thể cài Office đặt trên tất cả các thiết bị của mình và đăng nhập vào năm thiết bị cùng một lúc. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cách hoạt động của tính năng đăng nhập Microsoft 365.

Nếu bạn đã đăng Microsoft 365 Gia đình, bạn cũng có thể chia sẻ đăng ký Microsoft 365 Family của mình với tối đa 5 thành viên gia đình hoặc người khác. Mỗi người có thể cài Office đặt trên tất cả các thiết bị của họ và đăng nhập vào năm thiết bị cùng một lúc.

Đối với giao dịch mua hàng một Office hạn như Office Home & Student, Office Home & Business hoặc Office Professional: Bạn chỉ có thể cài đặt các phiên bản không đăng ký Office trên một máy tính duy nhất. Tuy nhiên, bạn có thể Office vào một máy tính khác của mình nếu gặp lỗi phần cứng hoặc bạn mua một máy tính mới. Để biết thêm thông tin, xem mục Điều khoản cấp phép của Microsoft cho sản phẩm của bạn, hoặc xem bài đăng blog Giờ đây, bạn có thể chuyển giao được Office này.

Khi cài Office trên PC, bạn phải là người quản trị trên máy tính PC mà bạn muốn cài đặt Office. Nếu bạn không chắc, xem mục Kiểm tra xem liệu bạn có quyền quản trị cục bộ để cài đặt Office hay không .

Nếu bạn đã mua phiên bản độc lập của ứng dụng Office, ví dụ như Visio hoặc Word, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể cài đặt ứng dụng này giống như cài đặt bộ sản phẩm Office, bằng cách đăng nhập vào www.office.com bằng Tài khoản Microsoft hoặc tài khoản công ty hoặc trường học, rồi chọn Cài đặt cho sản phẩm độc lập của bạn.

Nếu bạn đã đăng ký Project Online Professional, Project Online Premiumhoặc Visio Pro for Microsoft 365, hãy xem mục Cài đặt Project hoặc Cài đặt Visio để biết các bước cài đặt các ứng dụng thuộc các đăng ký đó.

Ứng Office sẵn dùng để cài đặt trên điện thoại và iPhone, thiết iPad Android hoặc điện thoại Windows máy tính bảng của bạn. Xem Thiết lập các ứng dụng Office và email trên thiết bị di động.

Nếu có Office có vẻ mất rất nhiều thời gian để cài đặt, điều này có thể là do các vấn đề với kết nối internet, tường lửa hoặc phần mềm chống vi-rút. Để biết các giải pháp khả thi, hãy xem mục Mất nhiều thời gian để cài đặt Office.

Office cũng có thể mất nhiều thời gian để cài đặt do kết nối internet chậm (chẳng hạn như kết nối quay số). Nếu bạn không có kết nối tốt, hãy cài đặt Office cách dùng chương trình cài Office tuyến.

Office cài đặt: Máy tính của bạn phải đang chạy hệ điều hành được hỗ trợ để cài đặt Office. Bạn có thể tìm thấy danh sách các hệ thống được hỗ trợ trên trang yêu cầu hệ thống. Ví dụ: bạn sẽ không cài đặt thành công nếu tìm cách cài đặt Office trên máy tính chạy hệ điều hành Windows Vista hoặc Windows XP khác. Nếu máy tính của bạn không thể cài đặt phiên bản trên máy tính đầy đủ của Office, hãy thử sử dụng ứng dụng Office Online miễn phí bằng cách sử dụng trình duyệt trên máy tính của bạn.

Tôi nhận được thông báo lỗi: Nếu bạn nhận được thông báo lỗi trong khi tìm cách cài đặt Office và thông báo đó có liên kết Tìm hiểu Thêm, hãy chọn liên kết đó để xem thông tin về cách khắc phục lỗi cụ thể đó. Nếu thông báo không chứa liên kết, xem mục Khắc phục sự cố về cài đặt Office.

Tôi đã nhận được thông báo hệ điều hành không được hỗ trợ: Nếu nhận được thông báo lỗi hệ điều hành không được hỗ trợ, có thể bạn đang tìm cách cài đặt Office trên thiết bị không được hỗ trợ, như cài đặt phiên bản máy Mac của Office trên PC hoặc ngược lại hay tìm cách cài đặt Office trên Chromebook hoặc thiết bị di động khác. Hãy xem mục Lỗi hệ điều hành không được hỗ trợ khi cài đặt Office hoặc Thiết lập các ứng dụng Office và email trên thiết bị di động.

Trợ giúp về những ứng dụng cụ thể và trợ giúp dành cho người quản trị Microsoft 365:

Để biết thông tin về cách tải xuống phiên bản trên máy tính của OneNote 2016 hãy xem OneNote bị thiếu sau khi cài đặt Office 2019 hoặc Microsoft 365.

Nếu Office đã được cài đặt nhưng bạn cần trợ giúp với thông tin cơ bản về Office hoặc tìm hiểu cách thực hiện một tác vụ cụ thể như in tài liệu, thiết lập tài khoản trong Outlook hoặc sử dụng VLOOKUP trong Excel, đi tới đầu trang này và chọn Ứng dụng hoặc Tìm hiểu Office.

Bạn cũng có thể nhập nội dung mình đang tìm kiếm bằng thanh tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải.

Nếu bạn là người quản trị Microsoft 365 của gói Office dành cho doanh nghiệp, người dùng trong tổ chức của bạn chỉ có thể cài đặt Office bằng cách sử dụng các bước trong chủ đề này, miễn là gói của bạn bao gồm phiên bản trên máy tính của Office và bạn đã gán cho người dùng một giấy phép và cấp cho họ quyền cài đặt Office (Quản lý thiết đặt tải xuống phần mềm trong Microsoft 365).

Để biết thông tin về cách gán giấy phép, hãy xem mục Gán giấy phép cho người dùng trong Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

If you've run out of licenses and need to purchase more, see Buy licenses for your Microsoft 365 for business subscription.

Liên hệ với Microsoft

Nếu bạn không thể giải quyết sự cố của mình, hãy thử liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×