T & C

Bắt đầu bài viết bằng một đoạn giới thiệu ngắn (1 câu). Đặt bản thân vào vị trí của người đọc - tại sao họ lại ở đây? Họ nên làm gì?

  1. Đề cập ngay đến danh sách nhanh gồm các bước để hoàn thành tác vụ.

    Nếu bạn cần giải thích một khái niệm hoặc họ cần phải thực hiện các bước yêu cầu tiên quyết, hãy thêm một tóm tắt nhanh dưới bước họ cần, rồi liên kết đến khái niệm hoặc bước.

  2. Đảm bảo quy trình ngắn gọn - tốt nhất là 5 bước trở xuống và không vượt quá 8 bước.

  3. Sử dụng kiểu Giao diện người dùng cho phần tử giao diện người dùng hoặc văn bản mọi người cần nhập.

  4. Sử dụng các động từ như chọn, lựa chọn hoặc nhập dưới dạng thao tác, rồi định dạng menu theo dạng Menu > Lệnh.

  5. Tùy ý thêm ảnh chụp màn hình ngữ cảnh (nếu khó xác định Giao diện Người dùng hoặc cần có ảnh chụp màn hình để hoàn thành tác vụ).

    Chiều rộng tối đa: 520 điểm ảnh. Sử dụng chủ đề chuẩn, không hiển thị bất cứ thông tin cá nhân nào và chỉ cắt xén để hiển thị những nội dung liên quan.

Nếu bạn muốn thêm một video hoặc ảnh chụp màn hình, hãy sử dụng lưới hai cột với các bước ở bên trái và video hoặc ảnh chụp màn hình ở bên phải - xem mục Các bước và ví dụ về lưới video.

Bài viết không chứa quá 500 từ.

Bài viết mẫu

Thay đổi ảnh của tôi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×