Trả về phân bố t Student hai phía.

Phân bố t Student được dùng trong kiểm tra giả thuyết của các tập dữ liệu mẫu có số lượng nhỏ. Dùng hàm này để thay cho bảng các giá trị tới hạn của phân bố t.

Cú pháp

T.DIST.2T(x,deg_freedom)

Cú pháp của hàm T.DIST.2T có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giá trị số dùng để đánh giá phân bố.

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Là một số nguyên cho biết số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm T.DIST.2T trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu deg_freedom < 1, hàm T.DIST.2T trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu x < 0, hàm T.DIST.2T trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

1,959999998

Giá trị dùng để đánh giá phân bố

60

Bậc tự do

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=T.DIST.2T(A2,A3)

Phân bố hai phía (0,054645, hay 5,46 phần trăm)

5,46%

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×