T (Hàm T)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về văn bản được tham chiếu theo giá trị.

Cú pháp

T (giá trị)

Giá trị    là giá trị bạn muốn kiểm tra.

Chú thích

  • Nếu giá trị là văn bản hoặc tham chiếu đến văn bản, hàm T trả về giá trị. Nếu giá trị không tham chiếu đến văn bản, hàm T trả về "" (văn bản trống).

  • Bạn thường không cần dùng hàm T trong công thức vì giá trị thường được chuyển đổi khi cần thiết.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=T("rainfall")

Vì giá trị là văn bản, văn bản trả về (lượng mưa)

=T(19)

Vì giá trị là một số, văn bản trống trả về)

=T(TRUE)

Vì giá trị là một giá trị lô-gic, văn bản trống trả về)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×