Tạo phiếu ghi điểm bằng cách dùng PerformancePoint Dashboard Designer

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng PerformancePoint Dashboard Designer để tạo phiếu ghi điểm cho bảng điều khiển của mình. Phiếu ghi điểm có thể được xem như là một kiểu báo cáo được thiết kế để nhìn qua là có thể biết hiệu suất đang đạt hay không đạt mục tiêu đối với một hoặc nhiều chỉ số hiệu suất then chốt (KPI).

Hãy đọc bài viết này để có cái nhìn tổng quan về phiếu ghi điểm PerformancePoint và cách tạo các phiếu ghi điểm cho tổ chức của bạn.

Trong bài viết này

Phiếu ghi điểm là gì?

Phiếu ghi điểm PerformancePoint là gì?

Phiếu ghi điểm PerformancePoint được dựng sẵn như thế nào?

Tạo phiếu ghi điểm bằng cách dùng trình hướng dẫn

Tạo phiếu ghi điểm theo cách thủ công

Bước tiếp theo

Phiếu ghi điểm là gì?

Phiếu ghi điểm là hình chụp nhanh ở mức cao về hiệu suất tổ chức. Phiếu ghi điểm hiển thị tập hợp các chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và mục tiêu hiệu suất cho các KPI đó. Khi bạn tạo một phiếu ghi điểm, thông thường bạn sẽ tạo một nhóm các mục tiêu mức cao hơn, trong đó thể hiện các mục tiêu hiệu suất khác nhau cho một nhóm hay tổ chức. Sau đó, bạn có thể nhập vào những mục tiêu đó các KPI khác, biểu thị cho các mục tiêu con cho từng KPI.

Phiếu ghi điểm bạn tạo ra bằng cách dùng Trình thiết kế Bảng điều khiển có thể giống như hình ảnh dưới đây:

Phiếu ghi điểm được tạo ra bằng cách dùng PerformancePoint Dashboard Designer

Các phiếu ghi điểm cũng đa dạng như các tổ chức mà chúng đại diện. Ví dụ, một doanh nghiệp bán lẻ có thể đo lường hiệu suất bằng cách báo cáo doanh số tiêu thụ. Hoặc một tổ chức chính quyền thành phố có thể theo dõi số lượng công dân tham dự các cuộc họp cộng đồng. Bạn có thể tạo các phiếu ghi điểm cho một nhóm riêng lẻ hoặc cho toàn bộ tổ chức.

Để biết thông tin chi tiết hơn về phiếu ghi điểm, hãy xem tổng quan về PerformancePoint phiếu ghi điểm.

Đầu trang

Phiếu ghi điểm PerformancePoint có những nội dung gì?

Các phiếu ghi điểm PerformancePoint khác nhau về sự phức tạp và nội dung, nhưng nhìn chung chúng bao gồm các yếu tố sau:

Mục

Mô tả

(Các) nguồn dữ liệu

Nguồn dữ liệu là kết nối đến cơ sở dữ liệu ẩn dưới. KPI của PerformancePoint có thể dùng nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm những kiểu nguồn dữ liệu dưới đây:

 • SQL Server Analysis Services

 • Excel Services

 • Excel Workbook

 • Danh sách SharePoint

 • Bảng SQL Server

Bạn có thể tạo một phiếu ghi điểm PerformancePoint có nhiều KPI sử dụng các nguồn dữ liệu giống nhau hoặc khác nhau. Tuy nhiên, khi bạn dùng trình hướng dẫn để tạo phiếu ghi điểm, bạn sẽ bắt đầu bằng cách chọn một nguồn dữ liệu duy nhất cho KPI đầu tiên. Sau đó, bạn có thể thêm các KPI sử dụng các nguồn dữ liệu khác bằng cách sửa phiếu ghi điểm sau khi đã tạo.

Chỉ báo

Chỉ số là các biểu tượng đồ họa mà bạn dùng trong các KPI để cho biết hiệu suất đang đạt hay không đạt mục tiêu. Có nhiều kiểu chỉ số khác nhau, bao gồm đồng hồ đo, khuôn mặt cười, đèn tín hiệu và mũi tên chỉ xu hướng. Các chỉ số được xếp thành hai nhóm: trọng tâm và tiêu chuẩn.

 • Chỉ báo tiêu chuẩn. Chỉ báo tiêu chuẩn được sử dụng để hiển thị hiệu suất số đo nơi thực tế số cao hơn hoặc thấp hơn giá trị đích tạo thành hiệu suất tốt hơn.

  Ví dụ, giả sử một trình quản lý nào đó để giám sát hiệu năng cho một nhóm bán hàng. Một KPI phiếu ghi điểm vào có thể so sánh thực tế doanh số so với số lượng hạn ngạch. Trong trường hợp này, giá trị lớn hơn giá trị đích có nghĩa là gì hiệu suất tốt hơn. Ngược lại, KPI khác có thể so sánh thực tế giảm số lượng đến một tập hợp các giá trị đích. Trong trường hợp đó, giá trị thực tế là thấp hơn giá trị đích có nghĩa là gì hiệu suất tốt hơn.

 • Chỉ số căn giữa. Chỉ số căn giữa được dùng để hiển thị hiệu suất số đo nơi số lượng thực tế là gần hơn giá trị đích tạo thành hiệu suất tốt hơn.

  Ví dụ, giả sử một nhà bán lẻ muốn theo dõi hiệu suất về quản lý hàng tồn kho. Quá nhiều hàng tồn kho có thể khó là quá nhỏ, vì vậy KPI cho hệ mét này sẽ được cấu hình là "gần hơn đích là tốt hơn."

KPI

KPI có thể được xem như là các thước đo thành công mà bạn nhìn thấy trong phiếu ghi điểm của mình. KPI được dùng để so sánh kết quả thực tế với các giá trị đích. Ví dụ, nếu bạn tạo phiếu ghi điểm cho một nhóm bán hàng, bạn có thể có một KPI thể hiện số tiền doanh thu so với số tiền hạn mức. Tùy theo nguồn dữ liệu bạn dùng cho phiếu ghi điểm của mình, bạn có thể nhập KPI từ nguồn dữ liệu hoặc tạo các KPI của riêng mình.

Hàng và cột

Phiếu ghi điểm giống với các bảng trong đó có ít nhất một hàng và một cột. Hầu hết các tác giả bảng điều khiển đều tạo phiếu ghi điểm có các mục trên các hàng và có các khoảng thời gian hoặc các số liệu đo lường trên các cột.

Đầu trang

Phiếu ghi điểm PerformancePoint được tạo như thế nào?

Khi bạn tạo phiếu ghi điểm PerformancePoint, bạn cũng có thể dùng trình hướng dẫn chuyển bạn qua quy trình hoặc bạn có thể tạo phiếu ghi điểm của bạn theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo phiếu ghi điểm bằng cách dùng trình thiết kế bảng điều khiển trên TechNet.

Cho dù bạn dùng phương pháp nào, bạn đều có thể dùng nhiều tùy chọn cấu hình. Bạn có thể tạo phiếu ghi điểm đơn giản để so sánh kết quả thực tế với giá trị đích. Hoặc là bạn có thể tạo các phiếu ghi điểm phức tạp bao gồm chức năng nâng cao, chẳng hạn như Hiển thị Thời gian Thông minh hoặc các KPI đã được tính toán.

Phần này cung cấp cho bạn một mức cao tổng quan về cách tạo phiếu ghi điểm, nhưng nó không bao gồm tất cả các tùy chọn cấu hình sẵn dùng cho bạn. Để biết thông tin chi tiết hơn, hãy xem tạo phiếu ghi điểm bằng cách dùng trình thiết kế bảng điều khiển trên TechNet.

Tạo phiếu ghi điểm bằng cách dùng trình hướng dẫn

 1. Để mở trình hướng dẫn, hãy tìm Trình duyệt Không gian làm việc, rồi bấm vào Nội dung PerformancePoint. Hãy bấm tab Tạo rồi bấm Phiếu ghi điểm. Trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quy trình sau đây:

Mẹo: Nếu trình hướng dẫn không mở, sau đó trình thiết kế bảng điều khiển có thể không được cấu hình để sử dụng trình hướng dẫn. Bạn có thể dễ dàng thay đổi thiết đặt này. Để biết thêm thông tin, hãy xem bật hoặc tắt trình hướng dẫn phiếu ghi điểm trong trình thiết kế bảng điều khiển trên TechNet.

 1. Chọn một mẫu phiếu ghi điểm. Mẫu mà bạn chọn tương ứng với nguồn dữ liệu mà bạn dự định dùng cho phiếu ghi điểm của bạn. Bạn có thể chọn từ các mẫu sau đây trong trình thiết kế bảng điều khiển:

 2. Trong thể loại Microsoft, bạn có thể chọn Analysis Services.

 3. Trong thể loại Tiêu chuẩn, bạn có thể chọn Phiếu ghi điểm Trống hoặc Phiếu ghi điểm Giá trị Cố định.

 4. Trong thể loại Dạng bảng, bạn có thể chọn Excel Services, Excel Workbook, Danh sách SharePoint hoặc Bảng SQL Server.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn mẫu Giá trị Cố định, hãy bỏ qua Bước 2 và chuyển tới Bước 3. Nếu bạn chọn mẫu Phiếu ghi điểm Trống, vui lòng không chuyển tới Bước 2. Thay vào đó, trình hướng dẫn sẽ hoàn tất ở đây và phiếu ghi điểm của bạn được mở ra để sửa ở ngăn chính giữa của không gian làm việc. Sau đó bạn sẽ tiếp tục tạo và cấu hình phiếu ghi điểm của mình theo cách thủ công.

 5. Chọn một nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu mà bạn chọn phải khớp với phiếu ghi điểm mẫu mà bạn đã chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn mẫu dịch vụ phân tích, sau đó bạn phải chọn một dịch vụ phân tích dữ liệu nguồn cho phiếu ghi điểm của bạn.

Mẹo: Nếu bạn không có bất kỳ nguồn dữ liệu sẵn dùng, sau đó bạn có thể cần tạo chúng. Để biết thông tin chi tiết hơn, hãy xem trên TechNet tạo kết nối dữ liệu (dịch vụ PerformancePoint) .

 1. Chọn các KPI. Tùy thuộc vào mẫu và nguồn dữ liệu mà bạn đã chọn, bạn tạo hoặc nhập KPI mà bạn muốn dùng cho phiếu ghi điểm của bạn. Sau đó, bạn có thể cấu hình mỗi KPI bằng cách thay đổi tên, tạo dải băng phương pháp, và thực tế của nó hoặc định giá trị.

 2. Thêm bộ lọc số đo (điều này là tùy chọn). Tùy thuộc vào mẫu và nguồn dữ liệu mà bạn đã chọn, bạn có thể có tùy chọn để thêm bộ lọc số đo và sau đó thêm thành viên cột. Bạn sử dụng bộ lọc số đo để hạn chế thông tin mà bạn hiển thị trong phiếu ghi điểm của bạn. Ví dụ, giả sử bạn đang tạo phiếu ghi điểm để hiển thị doanh số cho một số, nhưng không phải tất cả các khu vực địa lý của tổ chức. Bạn có thể sử dụng bộ lọc số đo để chọn chỉ các khu vực địa lý quan tâm.

 3. Thêm thành viên cột (điều này là tùy chọn). Tùy thuộc vào việc bạn đã chọn để thêm bộ lọc số đo, bạn có thể có tùy chọn để thêm thành viên cột phiếu ghi điểm của bạn. Khi tên gợi ý, thành viên cột gồm các mục mà bạn thêm vào cột trong phiếu ghi điểm của bạn. Ví dụ, giả sử bạn đang tạo phiếu ghi điểm để hiển thị doanh số và bạn đã chọn một số khu vực địa lý cho thước đo bộ lọc. Bạn có thể thêm thành viên khác, chẳng hạn như một hoặc nhiều khoảng thời gian, dưới dạng cột trong phiếu ghi điểm của bạn.

 4. Chọn một vị trí KPI. Vị trí mà bạn xác định là thư mục Hiển thị cho KPI mà bạn dùng cho phiếu ghi điểm của bạn. Khi bạn tạo phiếu ghi điểm, KPI mà bạn sử dụng trong phiếu ghi điểm đó xuất hiện dưới dạng mới được tạo mục trong trình duyệt không gian làm việc. Điều này xảy ra ngay cả khi bạn nhập hiện có KPI từ nguồn dữ liệu mà bạn đã dùng cho phiếu ghi điểm của bạn.

 5. Hoàn thành cấu hình các phiếu ghi điểm của bạn. Khi bạn đã hoàn tất các bước trong trình hướng dẫn cho phiếu ghi điểm mẫu mà bạn đã chọn, phiếu ghi điểm mở ra trong ngăn giữa của workspace. Có, bạn có thể thêm cấu hình các phiếu ghi điểm của bạn. Ví dụ, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên từ các hàng hoặc cột. Hoặc, bạn có thể sửa đổi KPI của bạn bằng cách thay đổi tên, thực tế hoặc giá trị đích, nguồn dữ liệu và thiết đặt chỉ báo của họ. Để biết thông tin chi tiết hơn, hãy xem sửa một phiếu ghi điểm bằng cách dùng trình thiết kế bảng điều khiển trên TechNet.

Đầu trang

Tạo phiếu ghi điểm theo cách thủ công

Khi bạn tạo phiếu ghi điểm theo cách thủ công, bạn sẽ bắt đầu với một phiếu ghi điểm trong đó không có nguồn dữ liệu hay bất kỳ nội dung nào khác. Để nhập thông tin vào phiếu ghi điểm, hãy dùng quy trình dưới đây:

 1. Xác định hoặc tạo KPI mà bạn muốn dùng trong phiếu ghi điểm của bạn. Để biết thông tin về cách tạo KPI, hãy xem tạo và cấu hình một KPI bằng cách dùng trình thiết kế bảng điều khiển.

 2. Thêm mục vào phiếu ghi điểm của bạn. Trong ngăn chi tiết , định vị các KPI, số đo và các mục khác mà bạn muốn dùng và thêm chúng vào phiếu ghi điểm trong các phần hàng và cột. Bạn có thể thêm KPI mà sử dụng nguồn dữ liệu khác nhau để phiếu ghi điểm của bạn. Ví dụ, bạn có thể bao gồm một số KPI sử dụng dịch vụ phân tích dữ liệu nguồn và khác KPI dùng Excel Services hoặc các nguồn dữ liệu khác trong cùng một phiếu ghi điểm.

 3. Hoàn thành cấu hình các phiếu ghi điểm của bạn. Bấm tab sửa , và sử dụng các lệnh của thanh công cụ sẵn dùng để thực hiện thay đổi cho phiếu ghi điểm của bạn. Khi bạn thực hiện thay đổi, hãy đảm bảo bấm Cập Nhật để làm mới của bạn phiếu ghi điểm trong ngăn Trung tâm.

Đầu trang

Bước Tiếp theo

Hãy xem các bài viết và nguồn tài nguyên dưới đây để biết thêm thông tin về cách tạo nội dung bảng điều khiển PerformancePoint.

Sửa một phiếu ghi điểm bằng cách dùng trình thiết kế bảng điều khiển

Tạo báo cáo PerformancePoint bằng cách dùng trình thiết kế bảng điều khiển

Tạo một trang bảng điều khiển bằng cách dùng trình thiết kế bảng điều khiển

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×